a a a
 

Opmerkelijke cases

De nieuwe transgenderwet 

In verband met de politieke en maatschappelijke discussie over het wetsvoorstel ‘Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte’ (35.825) hingen er in september 2022 verschillende posters door het land met de tekst “De nieuwe transgenderwet raakt iedereen!”. Op de website www.gendertwijfel.nl was meer informatie te vinden. Over de poster en de website zijn meerdere klachten ontvangen. Klagers vonden de reclame-uitingen oneerlijk, misleidend en transgenders op een onnodig kwetsende wijze neergezet.

Omdat de (reclame)uitingen bijdragen bij aan het publieke debat over het wetsvoorstel en er geen sprake is van commerciële reclame, stelt de voorzitter zich bij de beoordeling extra terughoudend op. Dit gezien de ruime vrijheid van meningsuiting voor het verspreiden van politieke denkbeelden. De grenzen die gelden voor het verspreiden van politieke denkbeelden zijn hier niet overschreden. Dat er verschillende opvattingen zijn over het wetsvoorstel, maakt niet dat adverteerder hier op een verboden manier haar standpunten heeft geuit.

De klachten zijn afgewezen.

De volledige uitspraak is hier te lezen.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC