a a a
 

Opmerkelijke cases

Bekroond tot beste product van het jaar, maar door wie?
Opmerkelijke cases

Een supermarkt maakt reclame voor haar authentiek gegrilde rosbief die naar eigen zeggen is bekroond tot ‘beste product van het jaar’. Omdat de adverteerder in de commercial geen verdere informatie geeft  over het onderzoek waaruit blijkt dat de rosbief daadwerkelijk is verkozen tot beste product, is de commercial op dit punt misleidend.

Voor wat betreft de ‘beste’ moet de adverteerder namelijk aannemelijk maken dat haar product inderdaad als beste is aangewezen. Het woord ‘beste’ wordt in dit geval niet gebruikt als een vorm van overdrijving, maar als een echte claim.

Adverteerder beroept zich op een onderzoek door onafhankelijke partijen. In de televisiecommercial ontbreekt echter de informatie over dat onderzoek. Daardoor is voor de consument niet duidelijk waarop de claim is gebaseerd en welke waarde aan het onderzoek moet worden toegekend. Op dit punt is de televisiecommercial misleidend.

Lees hier de gehele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC