a a a
 

Opmerkelijke cases

Een vakantiebestemming in Dublin die niet in Dublin ligt…

In deze zaak ging het om een reclame op de website van Booking.com. Er werd geadverteerd met de accommodatie ‘Guests House, Dunboyne Castle The Court – Dublin, Ireland’. Klager vond dit misleidend, omdat de accommodatie helemaal niet in Dublin lag.

In reactie op de klacht stelde Booking.com dat de teksten en foto’s van de accommodaties worden verstrekt door de accommodaties zelf en zij ervoor verantwoordelijk zijn dat de informatie juist is. Booking.com controleert dit niet vooraf, maar neemt wel maatregelen als bepaalde informatie onjuist blijkt te zijn.

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft, in lijn met eerdere uitspraken, geoordeeld dat het de verantwoordelijkheid is van Booking.com om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en niet misleidend is.

In dit geval was de reclame misleidend, omdat deze inderdaad onjuiste informatie bevatte over de locatie van de te boeken accommodatie en de locatie van invloed is op de beslissing van de consument om deze accommodatie wel of niet te boeken.

De volledige uitspraak staat hier

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC