a a a
 

Opmerkelijke cases

Volgens klager maakte de vlog niet voldoende duidelijk dat er sprake was van reclame.

Daar zit een luchtje aan….

 

In deze zaak ging het om een vlog van een influencer. Volgens klager maakte de vlog niet voldoende duidelijk dat er sprake was van reclame.

 

In de vlog is een parfum te zien. De influencer vertelt er ook over, onder andere waar het parfum te verkrijgen is en dat er veel vragen naar het parfum zijn.

Het parfum is door de influencer in samenwerking met een parfummerk op de markt gebracht. De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat de influencer en het parfummerk beiden een commercial belang hebben bij het parfum. En er tussen de influencer en het parfummerk een relevante relatie bestaat in de zin van de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM). Uit de vlog had duidelijker moeten volgen dat er sprake was van reclame en een relevante relatie tussen de influencer en het parfummerk.

De influencer en het parfummerk hebben de aanbeveling gekregen niet meer op zo’n manier reclame te maken.

 

De volledige uitspraak staat hier

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC