a a a
 

Opmerkelijke cases

Stem bekende Nederlander

 

Deze zaak ging over een reclame voor online kansspelen. Klager herkende in de reclame de stem van een bekende Nederlander. Sinds 30 juni 2022 geldt dat er in reclame voor risicovolle kansspelen geen gebruik meer mag worden gemaakt van rolmodellen.

 

De Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat het hier gaat om de stem van een persoon die publieke bekendheid geniet en dat dit een rolmodel is, zoals genoemd in de Reclamecode Online Kansspelen. Het is in zo’n geval niet nodig dat de persoon herkenbaar in beeld is of expliciet wordt benoemd van wie de stem is. Ook nu alleen de stem van de bekende Nederlander is te horen, is dit in strijd met het verbod op het gebruik van rolmodellen in reclames voor online kansspelen. Aanbevolen is geen gebruik te maken van rolmodellen in dit soort reclames.

 

Adverteerder is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie. In beroep heeft het College van Beroep de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd.

 

De volledige uitspraak staat hier

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC