a a a
 

Opmerkelijke cases

Vaststaat dat adverteerder via zogenoemde carbon credits deelneemt aan bosprojecten

Duurzaamheid en C02-compensatie

In deze zaak ging het om de reclame voor een CO2-compensatieprogramma voor fossiele brandstof.

Het is toegestaan om in reclame-uitingen te wijzen op de mogelijkheid van CO2-credits en compensatie. In zo’n geval moet adverteerder wel kunnen aantonen dat de beloofde resultaten volledig en blijvend worden gerealiseerd.

Daar is hier door adverteerder niet aan voldaan. Vaststaat dat adverteerder via zogenoemde carbon credits deelneemt aan bosprojecten die voldoen aan internationale standaarden.

In deze zaak oordeelde de Reclame Code Commissie dat adverteerder geen beroep kon doen op theoretische en op afspraken gebaseerde internationale standaarden om de absolute CO2-compensatieclaims te bewijzen. Er is door adverteerder onvoldoende aangetoond dat de bosprojecten waarin zij investeert daadwerkelijk en blijvend de CO2-uitstoot van de fossiele brandstof volledig compenseren. Aanbevolen is niet meer op een dergelijke manier reclame te maken.

 

Adverteerder is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Het College van Beroep heeft de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd.

 

De volledige uitspraak staat hier

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC