a a a
 

Opmerkelijke cases

Wild genoeg?
Opmerkelijke cases

Een supermarkt mag op zijn ‘gekweekte wild’-producten niet zomaar alleen de term ‘wild’ zetten. Het moet voor de consument duidelijk zijn om wat voor soort wild het gaat.

De supermarkt biedt onder de term “wild” verschillende soorten vlees aan, waaronder konijnen- en eendenvlees. Dit betreft “gekweekt wild”, dat wil zeggen dieren die niet vrij buiten hebben gelopen en waarop niet is gejaagd. Dieren waarop is gejaagd worden “vrij wild” genoemd. De Commissie oordeelt dat het begrip “wild” voor de gemiddelde consument een niet vastomlijnd begrip is. Nu voor de consument van belang kan zijn welk soort wild wordt bedoeld, moet in de uiting duidelijk worden gemaakt wat met het begrip “wild” is bedoeld. Die informatie ontbreekt ten onrechte in de folder en blijkt evenmin uit de verdere inhoud of context daarvan. Hierdoor is sprake van misleidende reclame.

Bekijk hier de gehele uitspraak.

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC