a a a
 

Opmerkelijke cases

Sterretjes zien
Opmerkelijke cases

De sterren die staan vermeld bij de hotels op Booking.com kunnen een verkeerd beeld geven van het comfort dat de hotels bieden. Deze sterren zijn namelijk niet door een officiële organisatie toegekend, maar zijn een eigen inschatting van de hotels.

De consument zal dit niet beseffen en daardoor ten onrechte verwachten dat de toekenning van sterren volgens objectieve maatstaven plaatsvindt. Daardoor kan een verkeerd beeld ontstaan over het comfort dat de hotels bieden. Dat is van belang omdat de consument zich bij zijn keuze voor een hotel laat leiden door het aantal sterren. Dit blijkt ook uit het feit dat op de website van Booking.com gefilterd gezocht kan worden op hotels met een specifiek aantal sterren. De Commissie oordeelt dat sprake is van onduidelijke informatie en acht de boekingsorganisatie hiervoor verantwoordelijk.

Lees hier de gehele uitspraak.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC