a a a
 

Opmerkelijke zaken: de zeespiegel

Milieudefensie en afzwemmen
Opmerkelijke zaken: de zeespiegel

De stijgende zeespiegel en geen zwemdiploma van Milieudefensie

In deze zaak ging het om een tv-reclame van Milieudefensie. In de reclame horen we een kinderstem tegen een CEO zeggen dat de zeespiegel stijgt en dat hij nog geen zwemdiploma heeft. Volgens klager maakt deze reclame kinderen onnodig bang. Ook is het volgens klager niet waar wat er gezegd wordt over de stijging van de zeespiegel.

Bij deze klacht gaat het om subjectieve normen uit de Nederlandse Reclame Code, zoals de goede smaak en fatsoen en het appelleren aan gevoelens van angst (bij jonge kinderen). Bij de beoordeling hiervan stelt de Commissie zich terughoudend op. Juist omdat de invulling van deze normen per persoon verschilt. Er wordt dan gekeken of de reclame naar de huidige maatschappelijke opvattingen de grens van het toelaatbare te buiten gaat.

Daarbij let de Reclame Code Commissie op de manier waarop de reclame is gepubliceerd en het effect dat deze daardoor op het publiek heeft. Hierbij wordt ook het mogelijke effect op (jonge) kinderen meegewogen. En met de vrijheid van meningsuiting wordt ook nog rekening gehouden. Dat is al met al een complexe afweging.

Het betekent dat moet worden beoordeeld of er sprake is van een dringende maatschappelijke behoefte om de reclame te weren. In dit geval is geoordeeld dat de reclame niet in strijd is met de goede smaak en het fatsoen, mede omdat niet verwacht wordt dat (jonge) kinderen deze uiting zien. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de reclame niet appelleert aan gevoelens van angst bij jonge kinderen. De klacht is afgewezen.

Of een reclame in strijd is met subjectieve normen is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, waarbij onder meer een rol speelt op welk tijdstip en door wie en op welke manier de reclame is te zien.

De volledige uitspraak staat hier  

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC