a a a
 

Zitting bijwonen

Zitting bijwonen

U kunt een zitting van de Reclame Code Commissie bijwonen. Deze zijn openbaar. Wel dient u zich tijdig (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de zitting) aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl, of tel. nr.: 020-3013391.

Let wel dat er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar is en dat u slechts als toehoorder aanwezig kunt zijn. U heeft geen spreekrecht tijdens de zitting en u mag geen beeld- en/of geluidsopnamen maken. Na de hoorzitting zal de Reclame Code Commissie zich intern beraden over de zaak om tot een beslissing te komen. Dit deel is niet openbaar.

De zittingen vinden plaats op het kantoor van de Stichting Reclame Code.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC