a a a
 

Zitting bijwonen

Zitting bijwonen

U kunt op verzoek een zitting van de Reclame Code Commissie bijwonen. Deze zijn in beginsel openbaar als één of meer partijen (namens klager of adverteerder) daarbij aanwezig zijn. De voorzitter kan hiervan afwijken als hij hiertoe zwaarwichtige redenen ziet. Partijen kunnen tot en met de aanvang van de zitting verzoeken de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

Als u een openbare zitting wilt bijwonen, dient u zich tijdig (uiterlijk 48 uur voor aanvang van de zitting) aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl, of tel. nr.: 020-3013391.

Er zijn per zitting maar een beperkt aantal plekken beschikbaar en u kunt slechts als toehoorder aanwezig zijn. U heeft geen spreekrecht tijdens de zitting en u mag geen beeld- en/of geluidsopnamen maken. Na de hoorzitting zal de Reclame Code Commissie zich intern beraden over de zaak om tot een beslissing te komen. Dit deel is niet openbaar. De beslissing zal binnen enkele weken openbaar worden.

De zittingen vinden plaats op het kantoor van de Stichting Reclame Code.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC