a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00588

Datum:

22-11-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de op klagers mobiele telefoon verschijnende (mobiele) website met de aanhef:

“Gefeliciteerd Winnaar!

U heeft zojuist won een iPad2 direct!”

 

De klacht

 

In het door klager ontvangen bericht wordt zonder voorbehoud meegedeeld dat klager de winnaar is van een iPad2. Bij het doorklikken kom je op een webpagina waaruit blijkt dat je bij het abonneren op een betaalde dienst en door het beantwoorden van een vraag slechts kans maakt op een iPad2. Klager acht de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

De mobiele website waarop wordt gesuggereerd dat de bezoeker een iPad2 heeft gewonnen is niet van Sam Media, maar is gemaakt door en eigendom van een affiliate in de zin van artikel 10 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Deze affiliate, Mundo Media te Toronto, promoot op eigen initiatief diensten van Sam Media. Op de bestreden ‘jumppage’ wordt verwezen naar een mobiele website van Sam Media, die daarop een van haar diensten adverteert op een wijze die voldoet aan de Reclamecode SMS-Dienstverlening.

Sam Media is van mening dat de website van de affiliate zowel in strijd is met de Reclamecode SMS-Dienstverlening als met het affiliatereglement van Sam Media. Zodra Sam Media van de promotie heeft vernomen, heeft ze – in lijn met de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 van genoemde code – de affiliate gesommeerd te stoppen met de uiting. Het Loket van de Stichting SMS Gedragscode heeft verklaard dat Sam Media hiermee de klacht (van het Loket) betreffende overtreding van artikel 3 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening voldoende heeft afgehandeld.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. In de bestreden uiting wordt gesuggereerd dat de bezoeker is geselecteerd als winnaar van een iPad2 mits tijdig wordt gereageerd. In werkelijkheid blijkt – na het aanklikken van de in de uiting opgenomen link – sprake te zijn van het promoten van een betaalde dienst van Sam Media en maakt men slechts kans op het winnen van een iPad 2 door zich op de dienst te abonneren en een vraag goed te beantwoorden. Nu uit de uiting op zichzelf niet valt op te maken dat deze betrekking heeft op een SMS-dienst, is naar het oordeel van de voorzitter sprake van een omissie waardoor de eindgebruiker misleid kan worden over de aard van de aangeboden dienst als bedoeld in artikel 3.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Bovendien is sprake van strijd met artikel 3.4 van genoemde code, op grond waarvan een reclame-uiting waarin een SMS-dienst wordt aangeboden op een manier waardoor deze een ander karakter lijkt te hebben dan het werkelijke karakter, bijvoorbeeld door te suggereren dat een prijs is gewonnen, niet is toegestaan.

Nu in de uiting de bedrieglijke indruk wordt gewekt dat de bezoeker al een prijs heeft gewonnen, terwijl in feite slechts een kans bestaat op het winnen van een prijs en aan het ondernemen van stappen om daarvoor in aanmerking te komen – het afsluiten van een abonnement – kosten zijn verbonden, is de bestreden uiting bovendien aan te merken als agressieve reclame als bedoeld in de aanhef en onder 2 van Bijlage 2 bij de Nederlandse Reclame Code NRC (NRC), en daardoor als oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC. Voorts acht de voorzitter de uiting in strijd met de waarheid en daarom in strijd met artikel 2 NRC.

 

2. Thans dient beoordeeld te worden of Sam Media, de aanbieder van de SMS-dienst,  voor de geconstateerde overtredingen van de regelgeving verantwoordelijk kan worden gehouden. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Vast is komen te staan dat de bestreden uiting niet afkomstig is van Sam Media maar van een affiliate.  In geval van marketing met behulp van een affiliate is de aanbieder van de SMS-dienst krachtens artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening onder meer gehouden om de affiliate contractueel – bijvoorbeeld door middel van een reglement – te verplichten zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving (artikel 10.1 sub a) en actief op te treden tegen overtredingen van deze wet- en regelgeving en zich in te spannen om mogelijke overtredingen door affiliates te voorkomen (artikel 10.1 sub c). Voor de voorzitter is voldoende aannemelijk geworden dat Sam Media direct na het aan haar bekend worden van de bestreden uiting de affiliate heeft gesommeerd te stoppen met de uiting en deze affiliate heeft geblokkeerd. Niet is gebleken dat Sam Media niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening en niet de redelijkerwijs te verwachten maximale inspanning heeft verricht om ervoor te zorgen dat de affiliate de regels naleeft.

 

3. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken