a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00815

Datum:

21-12-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft verschillende meldingen op klagers telefoon betreffende (de kans op) het winnen van een iPad. Klager heeft bij zijn klacht tien genummerde screenshots overgelegd.

 

De klacht

 

Klager ontvangt dagelijks meldingen op zijn telefoon dat hij misschien iets gewonnen heeft. Op een dag kreeg hij een melding dat hij een iPad2 gewonnen had. Vervolgens bleek “dat je van alles moet doen om die iPad überhaupt te kunnen winnen”. Klager heeft per e-mail contact gehad met Mobizet dat, aldus klager, de fout heeft toegegeven maar desondanks de iPad niet aan hem wil toesturen. Bovendien heeft klager daarna opnieuw een – onjuiste – melding ontvangen dat hij een iPad gewonnen had.

 

Het verweer

 

Mobizet voert aan dat alleen de melding in het met nummer 3 aangeduide screenshot van haar afkomstig is. Het met nummer 9 aangeduide screenshot betreft een sms-dienst van een bepaalde firma in Amsterdam. De overige uitingen kunnen door adverteerder niet worden herleid.

Aan klager is meegedeeld dat de mededeling dat hij een iPad2 heeft gewonnen niet van Mobizet afkomstig is. Voorts is klager meegedeeld dat Mobizet preventief haar affiliates erop heeft gewezen dat het niet is toegestaan onjuiste informatie te communiceren.

 

Informatie van het Loket sms gedragscode

 

Ervan uitgaand dat de klager aangeleverde schermvolgorde juist is, betreft scherm 1 een push notificatie verzonden door een advertentieplatform in opdracht van Mobizet en scherm 2 een ‘tussenpagina’ die is gemaakt door een affiliate partij (het door Mobizet ingehuurde advertentieplatform). Scherm 3 is de homepage van Mobizet.

Van de door klager met 4, 5 en 6 aangeduide schermen kan de partij niet worden achterhaald.

De met 7, 8 en 9 genummerde schermen lijken bij elkaar horen, waarbij scherm 7 een pushnotificatie is, scherm 8 een tussenpagina van een affiliate en scherm 9 de homepage van de actie van een ander bedrijf dan Mobizet.

 

De reactie van Mobizet op de informatie van het Loket sms gedragscode

 

Voorop gesteld wordt dat klager nooit abonnee is geweest van een dienst van Mobizet.

Het Loket baseert de conclusie dat de schermen 1, 2 en 3 bij elkaar horen op de door klager gekozen willekeurige volgorde van de printscreens. De conclusie dat bij scherm 1 de pushnotificatie in opdracht van Mobizet wordt verzonden, is onjuist en berust niet op bewijzen. Mobizet keurt deze wijze van adverteren zeer nadrukkelijk af. Scherm 2 is een prelanding pagina, geïnitieerd door het affiliatenetwerk dat aan iedere willekeurige aanbieder kan worden gehangen. Als een affiliate van Mobizet zich niet aan het affiliatereglement houdt, dan wordt deze partij direct losgekoppeld en op de zwarte lijst gezet.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager bezwaar maakt tegen de meldingen in de screenshots met de nummers 1, 4, 7 en 10. In deze meldingen, die volgens het Loket sms gedragscode push notificaties betreffen en die alle de mededeling “optout: xa.push.com” bevatten, wordt meegedeeld: “Gefeliciteerd!! Je hebt een gratis iPad gewonnen!” (1 en 7) of “Je Hebt (1) iPad Gewonnen. Je hebt 1 niet-opgeëiste prijs” (4) of “Je hebt (1) prijs! Je eventueel hebt gewonnen een iPad 4G!”. Niet in geschil is dat deze uitingen, waarin gesuggereerd wordt dat men reeds een iPad gewonnen heeft terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is, in strijd met de Nederlandse Reclame Code zijn.

 

Thans dient beoordeeld te worden of Mobizet voor de overtredingen van de regelgeving verantwoordelijk kan worden gehouden. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Als erkend is komen vast te staan dat de met nummer 3 aangeduide uiting de landingspagina van Mobizet betreft. Door Mobizet wordt echter ontkend dat de andere screenshots door of in opdracht van haar door een affiliate zijn geplaatst. Nu niet kan worden uitgesloten dat de overgelegde screenshots door klager willekeurig zijn genummerd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de screenshots met de nummers 1 en 2 leiden naar de landingspagina van Mobizet in screenshot 3.

 

In geval van marketing met behulp van een affiliate is Mobizet krachtens artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening onder meer gehouden om de affiliate contractueel

– bijvoorbeeld door middel van een reglement – te verplichten zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving (artikel 10.1 sub a) en actief op te treden tegen overtredingen van deze wet- en regelgeving en zich in te spannen om mogelijke overtredingen door affiliates te voorkomen (artikel 10.1 sub c). Niet is gebleken dat Mobizet in dit geval niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening.  

 

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken