a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00194-I

Datum:

19-05-2015

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft advertenties die klager op zijn mobiele telefoon zag tijdens het spelen van Wordfeud. In een van de advertenties staat: “Waarschuwing: De veiligheid van uw telefoon in gevaar is, verwijder het virus meteen!”. In de andere advertenties wordt eveneens voor een virus gewaarschuwd. In de advertenties staat de link “Nu reinigen”. Door op deze en volgende links te klikken bereikt men de website van Cructiq waar men zich kan abonneren op een door Cructiq tegen betaling aangeboden sms-dienst (Android Security Plus).

De klacht

Klager stelt dat sprake is van misleiding omdat er geen virus is. De bestreden reclame-uitingen brengen onwetende mensen ertoe het product te downloaden. Deze manier van adverteren zou verboden moeten worden. Volgens klager is sprake van scareware.

Het verweer van Cructiq

Dit kan als volgt worden samengevat.

De bestreden reclame-uitingen zijn niet afkomstig van adverteerder maar van een affiliate. Adverteerder is het met klager eens dat de advertenties onjuist zijn. Adverteerder stelt echter gemotiveerd dat zij de maximale inspanning heeft gedaan die redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om ervoor te zorgen dat affiliates de regels naleven, waardoor zij niet zelf in strijd met de Nederlandse Reclame Code heeft gehandeld.

Het oordeel van de voorzitter

1) Niet in geschil is dat de bestreden reclame-uitingen het ten onrechte doen voorkomen dat sprake is van een besmetting met een computervirus. De reclame-uitingen zijn derhalve in strijd met artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening. Verweerder sub 1 is hiervoor verantwoordelijk.

2) Beoordeeld dient te worden of Cructiq medeverantwoordelijk is voor het handelen in strijd met artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening door verweerder sub 1, die een affiliate van haar is. Cructiq stelt dat zij de maximale inspanning heeft verricht om ervoor te zorgen dat affiliates de regels naleven. Zij voert daartoe, samengevat, het volgende aan.

3) In de algemene voorwaarden van Cructiq die voor affiliates gelden, staat dat het plaatsen van misleidende reclame niet is toegestaan en dat affiliates zich moeten houden aan in Nederland gelden wet- en regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code en de reclamecode SMS-dienstverlening. Cructiq voorziet hen in de tekst daarvan. Ingevolge de voorwaarden van Cructiq wordt een affiliate die hiermee in strijd handelt onmiddellijk uitgesloten. Dit volgt ook uit haar ”Rules and Regulations”. Verweerder sub 1 is overeenkomstig het voorgaande direct uitgesloten van affiliate markering voor Cructiq en is nogmaals geïnformeerd dat de onderhavige wijze van adverteren in strijd is met Nederlands recht en de voorwaarden van Cructiq. Cructiq legt hiervan correspondentie over. Verder licht Cructiq toe dat zij dagelijks onderzoek doet naar uitingen van affiliates en onjuiste uitingen direct offline doet halen met verdere uitsluiting van de betrokken affiliate. Cructiq schakelt daarbij als eerste Nederlandse dienstenaanbieder ook het Britse bedrijf Empello Ltd. in dat actief toezicht houdt op marketing-uitingen van affiliates en deze toetst aan onder meer de in Nederland geldende regelgeving. Affiliates zijn verplicht om hun reclame-uitingen gedurende 1 jaar te bewaren.

4) De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat Cructiq voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de maximale inspanning heeft verricht als bedoeld in artikel 10.3 Reclamecode SMS-dienstverlening. De voorzitter ziet onder deze omstandigheden geen aanleiding om Cructiq mede verantwoordelijk te houden voor de overtreding van artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening door verweerder sub 1.

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat verweerder sub 1 heeft gehandeld in strijd met artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening. De voorzitter beveelt verweerder sub 1 aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De voorzitter wijst de klacht ten aanzien van Cructiq af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken