a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2011/00530-I

Datum:

16-08-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een door klager ontvangen e-mail waarin onder meer staat:

“Ontvang een GRATIS CADEAUBON naar keuze

                             Klik hier

 

Ontvang een cadeaubon naar keuze                         Klik hier…       

 

Vul je emailadres in en ontvang een cadeaubon ter waarde van 500,- naar keuze bij:

 

–       Mediamarkt

–       Wehkamp.nl

–       Bol.com

 

Klik hier om je cadeaubon te ontvangen”.

 

 

De klacht

 

In de uiting staat dat men een cadeaubon ontvangt, indien men zijn e-mailadres invult. Op de site waar men komt na “klikken”, staat echter dat men kans maakt op een cadeaubon.

 

Het verweer van verweerder sub 1

 

Namens verweerder sub 1 is onder meer het volgende meegedeeld.

 

De klacht betreft een e-mail afkomstig van starmail@starmail.tk.

Verweerder sub 1 (hierna: iDNA) houdt zich bezig met onder meer het verzamelen van consumenten- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van acties waar consumenten aan kunnen deelnemen.

De onderhavige actie houdt in dat consumenten kans maken op een cadeaubon naar keuze als zij hun e-mailadres invullen en toestemming verlenen voor het gebruik van dat e-mailadres door iDNA en derden ten behoeve van het sturen van mailings over producten en diensten van iDNA en/of derden.

 

iDNA heeft het affiliate netwerk Scoot Media opdracht verleend de actie via haar affiliates onder de aandacht van consumenten te brengen. Op de rechtsverhouding tussen beiden zijn algemene voorwaarden van toepassing en affiliates die binnen het bewuste netwerk de actie van iDNA wensen te promoten, dienen zich akkoord te verklaren met deze algemene voorwaarden.

iDNA stelt haar affiliates banners en afbeeldingen (inclusief teksten) ter beschikking die affiliates moeten gebruiken ter promotie van de actie. Affiliates mogen geen eigen uitingen gebruiken ter promotie van de actie noch wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de voorgeschreven uitingen. iDNA verwijst in dit verband naar artikel 3 van de algemene voorwaarden.

 

De bestreden uiting bestaat uit twee delen, te weten:

  1. een banner die door iDNA is aangeleverd aan het affiliatenetwerk (het bovenste

gedeelte van de uiting tot en met de woorden

“Ontvang een GRATIS CADEAUBON naar keuze    

                            Klik hier”) en   

  1. het onderste gedeelte van de uiting met teksten die door Scoot Media zijn toegevoegd en die Scoot Media vervolgens aan haar affiliates heeft voorgeschreven.

 

Door bovenbedoelde, niet door iDNA goedgekeurde tekst toe te voegen, heeft Scoot Media in strijd met de algemene voorwaarden gehandeld.

In de veronderstelling dat een individuele affiliate de voorgeschreven banner had gewijzigd, heeft iDNA Scoot Media aanvankelijk verzocht de betreffende affiliate te verbieden nog langer mailings te versturen met betrekking tot campagnes van iDNA. Nadat was gebleken dat Scoot Media verantwoordelijk was voor de wijziging, heeft Scoot Media excuses aangeboden en bevestigd dat dit niet meer zal voorkomen.

iDNA heeft inmiddels maatregelen getroffen om de tekst “Ontvang een…” niet meer voor te schrijven, wanneer men slechts kans maakt op het ontvangen van een gratis product.

 

Van misleidende reclame is geen sprake. iDNA voert daartoe onder meer aan dat

de reclame in haar geheel, dat wil zeggen in combinatie met de webpagina van iDNA, waaruit blijkt dat men kans maakt, moet worden bezien.

Subsidiair meent iDNA dat in elk geval de combinatie van de door iDNA voorgeschreven banner in combinatie met de webpagina niet misleidend is. De gemiddelde consument zal begrijpen dat men niet zonder meer een gratis cadeaubon zal ontvangen.

 

iDNA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele misleiding veroorzaakt door de door Scoot Media toegevoegde teksten. In dit verband verwijst iDNA naar eerdere beslissingen van het College van Beroep en de Commissie over affiliates en stelt zij, onder verwijzing naar de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk toezicht en invloed uit te oefenen op degenen die voor haar reclame maken.                                                                                                 

 

Het verweer van verweerder sub 2

 

Namens verweerder sub 2 (hierna: Scoot Media) is onder meer het volgende meegedeeld.

 

Op basis van de van iDNA ontvangen banner heeft verweerder een tekst toegevoegd die het woord ‘ontvang’ bevat. Daarmee wordt aangesloten bij de door iDNA beschikbaar gestelde tekst.   

 

Centraal staat de vraag of klager erop mocht vertrouwen dat het om een reëel aanbod ging. Onder verwijzing naar beslissingen van de Rechtbank Breda en het Gerechtshof Den Bosch inzake Stichting Postwanorder/OTTO meent Scoot Media dat klager dat vertrouwen niet mocht hebben.

 

Na de ontdekking van de fout heeft Scoot Media er alles aan gedaan om het gebruikte materiaal te verwijderen c.q. aan te passen aan hetgeen door iDNA is opgegeven. Het gaat om eenmalige dwaling en geen bewust gebruikte misleidende methode om

e-mailadressen te verzamelen.     

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat de bestreden e-mail moet worden beoordeeld in de vorm waarin deze door klager is ontvangen en aan de Commissie is voorgelegd. Uit de uiting valt niet op te maken dat deze -zoals door iDNA gesteld- uit twee delen bestaat, te weten een door IDNA aangeleverd deel en een door Scoot Media toegevoegd deel.

 

In de e-mail wordt de ontvanger daarvan vier maal gewezen op het ontvangen van een cadeaubon, meer in het bijzonder een “GRATIS CADEAUBON naar keuze”, “ter waarde van 500,- euro”, waarbij de indruk wordt gewekt dat men daartoe slechts hoeft te “klikken” en zijn e-mail adres dient in te vullen. In werkelijkheid -zo blijkt uit de webpagina die verschijnt na “klikken”- maakt men slechts kans op de bewuste cadeaubon. Nu de e-mail aldus onvoldoende voorbehoud bevat met betrekking tot het ontvangen van de cadeaubon, acht de Commissie deze in strijd met de waarheid als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Dat uit de webpagina waarop men na aanklikken belandt, wel blijkt dat men slechts kans maakt op het winnen van een cadeaubon, leidt niet tot een ander oordeel.

 

De Commissie acht beide verweerders verantwoordelijk voor de uiting, en overweegt daartoe het volgende.  

De uiting betreft een door iDNA georganiseerde actie. Weliswaar heeft iDNA het handelen van affiliates waarvan zij gebruik maakt bij haar acties gereguleerd door middel  van algemene voorwaarden. Op grond daarvan mogen bijvoorbeeld

-samengevat- door iDNA aangeleverde uitingen niet door affiliates worden gewijzigd. In het geval van de bestreden uiting acht de Commissie deze echter, ook voor zover slechts het door iDNA aangeleverde deel zou worden beoordeeld, in strijd met de waarheid, bij gebreke van voldoende voorbehoud met betrekking tot het ontvangen van een cadeaubon.

 

De Commissie acht Scoot Media verantwoordelijk voor de uiting omdat Scoot Media de uiting, na toevoeging van een tekst aan de van iDNA ontvangen banner, in de onderhavige vorm heeft doen uitgaan. Het verweer van Scoot Media dat de vraag kan worden gesteld of klager erop mocht vertrouwen dat het een reëel aanbod betrof, doet niet af aan het oordeel van de Commissie dat de uiting in strijd is met de waarheid.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC. Zij beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken