a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Dossiernr:

2015/00610

Datum:

04-08-2015

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Casino, loterij, (promotioneel) kansspel

Motivatie:

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft door klager ontvangen reclame per e-mail van 7 mei 2015 voor een actie: “Win een JUMBO waardebon”.

 

In stap 1 staat onder meer:

“Je hebt mogelijk gewonnen!

Jouw email is geselecteerd

Maak direct kans op deze Superdeal:

Een JUMBO WAARDEBON t.w.v. € 500.-”.

en

“Gratis nieuwsbrief dienst Actiepakker.

 

Actiepakker sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.

 

Contact: info@blz2.nl, Kuiperssingel 2, Drachten”.

 

In stap 2 staat onder meer:

“Deze actie is nog geldig tot 7 mei. Antwoord op deze 3 vragen zodat we kunnen zien of we je de waardebon kunnen opsturen.

 

Ken je JUMBO?

Ja

Neen”.

 

In stap 3 staat onder meer:

“Je kunt nu kijken of je de waardebon van € 500,- euro kan verdienen!

Opgelet! Er zijn nog slechts 5 waardebonnen over.

(…)

Kijk voor je waardebon

Je kunt nu nog gedurende 52 seconden deelnemen. Aan de deelname kunnen voorwaarden verbonden zijn”.

 

In stap 4 staat onder meer:

“WORD JIJ ONZE WINNAAR VANDAAG?

Vul je gegevens in:

Voornaam:

E-mail:

Telefoonnummer:

(…)”.

 

Onderaan de pagina staat in relatief kleine letters:

“Het tarief van deze dienst is € 0,90 per minuut. Om deel te nemen aan deze dienst, bestaande uit in totaal 300 quizvragen per telefoon, vult u uw telefoonnummer in op de internetpagina en wordt er aan u een PIN code beschikbaar gesteld. Uw PIN code vult u in op de pagina, zoals weergegeven op uw beeldscherm, om deze dienst te activeren. Op het moment dat u de (telefoon)verbinding verbreekt, kunt u de dienst stoppen. Blijf dus aan de lijn, beluister de vragen en vul het juiste antwoord in met optie 1 of optie 2 via uw telefoon. Deelname aan deze dienst is mogelijk tussen 10/02/2015 en 01/07/2015. Degene met de meeste vragen goed wint. Voor informatie kunt u contact opnemen per e-mail nl@quiz-fun.com.my of bezoek de website http://quiz-fun.com.myl-nl/. Conversion Factory, handelende onder de naam Quiz-Fun, is gevestigd in Kuala Lumpur (….)”.

 

In stap 5 staat onder meer:

“WIN COMPUTER

PRIZE ID:           JUMBO

                           WAARDEBON

LIJN IS OPEN:   0.33 SEC

(…)

1                  Bel 0909-4555111

                                        €0,90 per minuut

                  en je krijgt een unieke pincode te horen

                                  … blijf aan de lijn …

 

 

2               Vul je code hier in:

(….)”.

 

Onderaan de pagina staat in relatief kleine letters dezelfde tekst als hierboven aangehaald onder “stap 4” (Het tarief … gevestigd in Kuala Lumpur (…))”.

 

De klacht

 

De klacht kan als volgt worden samengevat.

De tijdsdruk van een minuut bij stap 3 is bijzonder sluw, omdat men daardoor niet de tijd neemt om bij de stappen 4 en 5 de kleine lettertjes onderaan de pagina te lezen. Het gaat om 300 vragen, een tarief van 90 eurocent per minuut, minstens 10 seconden per vraag, derhalve om minstens 50 minuten, hetgeen betekent dat de kosten minstens 45 euro bedragen. De meeste mensen zullen afhaken na een paar minuten, maar dat is wel “kassa” voor Actiepakker.

Klager maakt met name bezwaar tegen “die truc met die tijdsdruk”. Klager vraagt zich af of het niet misleidend is om mensen doelbewust af te leiden van informatie over de kosten.

 

In stap 5 is wel een tarief vermeld bij het te bellen telefoonnummer, maar intussen ziet men de seconden wegtikken, en dus de kans op gratis shoppen kleiner worden. Ook dat is misleidend. Als men terug gaat naar de mail, kan men weer opnieuw beginnen, sterker nog: een paar dagen later kan men nog steeds doorklikken vanuit de mail. De mededeling in stap 3: “Deze actie is nog geldig tot 7 mei” is dan ook onjuist; de vermelde datum is steeds die van “de huidige dag”. Opmerkelijk is ook dat er elke keer “nog slechts 5 waardebonnen over” zijn, volgens stap 3.

 

Klager vindt de onderhavige uiting nogal stuitend, en “zeker geen reclame voor de bedrijven die eraan deelnemen”. Eerder ontving klager een soortgelijke uiting van Actiepakker, toen betreffende een bouwmarkt.

 

Het verweer van verweerder sub 2

 

Namens verweerder sub 2 is onder meer het volgende meegedeeld.

De mail is geen uiting van Jumbo. Jumbo heeft geen enkele relatie met Actiepakker. Actiepakker gebruikt zonder toestemming de naam Jumbo voor een niet bestaande Jumbo-actie.

Het merk en de handelsnaam van Jumbo worden helaas net als andere grote merknamen met enige regelmaat gebruikt voor phishing mails en/of niet bestaande actie mails. Zodra Jumbo dit merkt, probeert zij de verzender van de mails aan te pakken. Ook in dit geval heeft Jumbo Actiepakker gesommeerd. Verder heeft Jumbo een waarschuwing geplaatst op haar website, om consumenten te wijzen op nepacties met waardebonnen. Jumbo legt een desbetreffende schermafdruk over.

 

Op internet en twitter zijn meer berichten te vinden over dezelfde aanbieding, gedaan  door of voor andere berijven, waaronder Albert Heijn. Telkens wordt als afzender ‘info@blz2.nl, Kuiperssingel 2, Drachten’ gebruikt.

Duidelijk is dat het gaat om een partij die bij herhaling misbruik maakt van merken en de goede reputatie van anderen en zich schuldig maakt aan oplichting. Gelet hierop en nu voorzienbaar is dat grote groepen consumenten worden misleid, lijkt het Jumbo op de weg van de Stichting Reclame Code (SRC) liggen om, eventueel in samenspraak met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), actie te ondernemen tegen Actiepakker.

 

Jumbo vindt het erg vervelend dat klager is lastig gevallen door Actiepakker, maar Jumbo is niet verantwoordelijk voor de mail en de actie. De mail en de actie kunnen haar niet worden aangerekend.

 

Het verweer van verweerder sub 3

 

Namens verweerder sub 3 is onder meer het volgende meegedeeld.

 

Verweerder begrijpt de klacht aldus dat deze primair is gericht tegen het gebruik van de ‘timer’.

Van misleiding is geen sprake; gebruik van de timer is algemeen geaccepteerd voor de gemiddelde consument, voor zover de timer voldoende keuze laat aan een potentiële deelnemer om al dan niet deel te nemen aan de onderhavige betaalde informatiedienst.

Wat betreft de vermelding van kosten wordt op de servicepagina’s (ofwel de door klager als zodanig aangeduide stappen 4 en 5) voldaan aan de Reclamecode voor telefonische informatiediensten (RTI).

Om de transparantie van de pagina’s, voorafgaand aan de servicepagina’s, te vergroten zal daarop in ieder geval het tarief van € 0,90 per minuut worden vermeld. Dit is tot nu toe niet gebeurd, (mede) omdat de e-mailpromotie naar de mening van verweerder nog niet kan worden beschouwd als een “‘uitnodiging tot aankoop’ specifiek voor deze service”.

 

Het gebruik van een timer in de “prelander pagina’s” is algemeen geaccepteerd bij affiliates, wanneer een service, zoals hier het geval is, wordt gepromoot door affiliates. Verder is de timer ook functioneel, en wel als indicatie van de tijd waarbinnen men nog kan deelnemen aan de service door te klikken op de button ‘Kijk voor je waardebon’. De prelander pagina’s, waarmee toegang wordt verleend tot de 0909-service, zijn in de regel niet langer dan 2 minuten functioneel.  

 

Het 0909-informatienummer wordt gebruikt voor een puzzel-quiz service. Per goed beantwoorde vraag kunnen 100 punten worden verzameld, per fout beantwoorde vraag vindt er een aftrek plaats van 100 punten. De deelnemer met het grootste aantal punten wint.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van verweerder sub 3 is nader toegelicht en daarbij is onder meer het volgende meegedeeld.

 

Bij de door klager overgelegde afdrukken ontbreken twee pagina’s. Het betreft de pagina’s die volgen op de door klager als zodanig aangeduide “stap 2”: in “stap 2” wordt gevraagd: “Ken je JUMBO?”. In de daarop volgende pagina’s wordt gevraagd: “Ben je al eens gaan winkelen bij JUMBO?” respectievelijk “Zou je graag in aanmerking komen voor een waardebon van € 500 euro?”. De betreffende pagina’s worden overgelegd.

 

De bestreden uiting bestaat uit de volgende 3 delen:

1.

Een e-mail van Actiepakker.

2,

Een aantal prelander pagina’s. Onbekend is van wie deze afkomstig zijn, maar dit kan worden nagegaan.

3.

Pagina’s van Quiz-Fun. 

 

Gemiddeld bellen deelnemers 6 minuten. Winnaars worden bepaald door het aantal punten en de snelheid waarmee men speelt. Per 3 maanden kunnen 5 bonnen worden gewonnen.

 

Desgevraagd wordt namens verweerder sub 3 aan de Commissie meegedeeld dat niet bekend is of voor de onderhavige actie is samengewerkt met Jumbo. Bij soortgelijke acties wordt in het algemeen wel een bon/voucher ter beschikking gesteld door “de adverteerder”.

 

Actiepakker is een affiliate.

 

In de bestreden uiting staat ‘de timer’ op 52 seconden. Desgevraagd wordt namens verweerder sub 3 meegedeeld dat na verloop van die die 52 seconden de voorwaarden (opgenomen in “stappen 4 en 5”) nog wel te lezen zijn.

 

Ten slotte wordt namens verweerder sub 3 meegedeeld dat bij een e-mail als de onderhavige de consument bij eerste indruk zou moeten begrijpen dat kosten zijn verbonden aan de informatiedienst.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie stelt voorop dat zij verweerder sub 2 (hierna ook: Jumbo) niet verantwoordelijk acht voor de bestreden uiting. Zij overweegt daartoe dat Jumbo voldoende aannemelijk heeft gemaakt, onder meer door te verwijzen naar een waarschuwing op haar website, dat haar naam zonder haar toestemming in de uiting is gebruikt en dat de in de uiting opgenomen actie niet (mede) door Jumbo is georganiseerd.

 

2.

Ten aanzien van de inhoud van de bestreden uiting overweegt de Commissie het volgende. Deze uiting, die bestaat uit verschillende “stappen”, dient als één geheel te worden beoordeeld. In de e-mail, die het eerste onderdeel van de uiting vormt, wordt gewezen op de kans die de geadresseerde maakt om een Jumbo waardebon ter waarde van € 500,- te winnen. Daarbij wordt nog niet gewezen op het feit dat men, om kans te maken op deze waardebon, gebruik dient te maken van een telefonische informatiedienst van € 0,90 per minuut. Dat gebeurt pas nadat men 3 vragen heeft moeten beantwoorden, over welke vragen overigens is vermeld:

“Antwoord op deze 3 vragen zodat we kunnen zien of we je de waardebon kunnen opsturen”, hetgeen doet vermoeden dat het enkel juist beantwoorden van de 3 vragen kan leiden tot het toesturen van de waardebon. Uiteindelijk blijkt uit het hierboven onder “de bestreden uiting” als “stap 4” aangeduide deel van de uiting dat een 0909-nummer voor € 0,90 per minuut moet worden gebeld om kans te maken op het winnen van de waardebon. Deze informatie is essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Deze informatie had naar het oordeel van de Commissie voor de consument direct kenbaar moeten zijn, bij eerste confrontatie met de uiting. Dit geldt temeer nu in “stap 4” staat: “Je kunt nu nog gedurende 52 seconden deelnemen. Aan de deelname kunnen voorwaarden verbonden zijn”. Deze mededeling zet de lezer mogelijk aan tot overhaaste deelname, zonder dat hij voldoende op de hoogte is van de aan deelname verbonden voorwaarden, meer in het bijzonder het feit dat het gaat om een betaalde informatiedienst.

Gelet op het bovenstaande is er sprake van een te laat verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

3.

Klager heeft ook bezwaar gemaakt tegen de vermelding “Deze actie is nog geldig tot 7 mei”. De Commissie acht dit bezwaar gegrond, nu in de in de “stappen 4 en 5” opgenomen voorwaarden staat: “Deelname aan deze dienst is mogelijk tussen 10/02/2015 en 01/07/2015”, hetgeen onverenigbaar is met de mededeling “Deze actie is nog geldig tot 7 mei”. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De Commissie acht verweerders sub 1 en 3 beide verantwoordelijk voor de onderhavige overtredingen van de NRC.

 

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders sub 1 en 3 aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van verweerder sub 2 wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken