a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2012/00324

Datum:

03-05-2012

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misl. Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de volgende uiting op www.actiecode.nl:

“ Brand New Day

8.000 Euro voordeel bij ontwoekeren

 

Groot voordeel bij Brand New Day, het blijkt namelijk dat 92%van de overstappers voordeel behaalt en dit met een voordeel van EUR 8.000 PP (Bekijk de website voor de voorwaarden)

 

Aldus de website van Brand New Day: Bij 92% van alle polissen die Brand New Day toegestuurd krijgt blijkt dat het voordelig is om de polis over te boeken. En het gemiddelde voordeel bij overboeken is ruim € 8.000. “

 

De klacht

 

De uiting is misleidend en geeft geen eerlijke informatie. Het genoemde voordeel van

€ 8.000,- blijkt nergens uit en wordt niet onderbouwd. Het merendeel van de polissen bij BND heeft een waarde van minder dan € 10.000,-; het is onwaarschijnlijk dat hier een voordeel van € 8.000,- tegenover staat. Het risico bij overboeking wordt niet genoemd. Het oversluiten van lopende polissen na de eerste 5 tot 10 jaar, waarin de kosten het hoogste zijn, heeft minder zin.

 

 

Het verweer

 

De bestreden uiting staat niet op de website van BND maar van een andere organisatie en BND is niet gekend in het opstellen van de tekst.

Op basis van door een consument toegezonden beleggingspolis berekent BND het persoonlijke overboekvoordeel, waarna de consument beslist of hij de polis daadwerkelijk wil overboeken. BND heeft een voorbeeld van een berekening alsmede aan de consument toe te zenden aanvullende informatie overgelegd. Het overboekvoordeel wordt niet alleen bepaald door de over te boeken waarde van de polis, zoals klaagster lijkt de veronderstellen, maar ook door de resterende looptijd van de polis en het verschil in kosten tussen de huidige aanbieder en BND. De overboekkosten worden in de berekening van het voordeel meegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat het gemiddelde overboekvoordeel van alle overgestapte klanten van BND € 8.000,- bedraagt. Over het risico en een eventuele garantie wordt de consument bij het toezenden van de persoonlijke berekening en via de website van BND duidelijk geïnformeerd

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van Brand New Day is nader toegelicht. Daarbij is meegedeeld dat het gemiddelde voordeel van € 8.000,- is gebaseerd op ongeveer 20.000 overgeboekte polissen.

De website actiecode.nl is van een affiliate.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar het oordeel van de Commissie heeft BND voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een gemiddeld overboekvoordeel van € 8.000,- per polis berekend over de volledige contractstermijn en dat dit gemiddelde voordeel is gebaseerd op een representatief aantal overstappers. Hoewel in de uiting de aanhef “8.000 Euro voordeel bij ontwoekeren” absoluut is gesteld, wordt deze mededeling in de uiting zelf voldoende genuanceerd door het citeren van de mededeling op de website van BND dat het een gemiddeld overboekvoordeel van

€ 8.000,- betreft.

 

Gebleken is dat informatie over het risico dat de consument loopt bij overboeking van de polis wordt verstrekt in de persoonlijke berekening die BND opstelt en – in het algemeen – op de website van BND. Naar het oordeel van de Commissie betreft dit geen informatie die reeds in de bestreden uiting hoeft te worden opgenomen, nu geen sprake is van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 onder c van de Nederlandse Reclame Code en de uitkomst niet anders dan op grond van individueel verstrekte gegevens kan worden bepaald.

 

Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven in hoeverre BND verantwoordelijk is voor de juistheid van de bestreden uiting op de website actiecode.nl.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken