a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2013/00088

Datum:

04-03-2013

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Misl. Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster gerichte e-mail met de aanhef:

“Zilveren Kruis | direct 75 euro retour op je rekening”.

In de uiting staat onder meer:

“€ 75,-

terug*” en

“Beste mevrouw (naam klaagster),

(..)

Als u nu overstapt krijgt u direct € 75,- retour op uw rekening!”. 

 

 

De klacht

 

Nadat klaagster op basis van het aanbod “direct € 75,- retour op uw rekening!” overstapte, deelde een medewerker van Zilveren Kruis haar telefonisch mee dat zij geen aanspraak kon maken op de € 75,-, omdat zij daarvoor een aanvullende verzekering diende af te sluiten. Klaagster had hieromtrent niets in de bestreden e-mail gelezen. Inmiddels heeft klaagster begrepen dat “de actiepagina” een i-symbooltje bevat en dat indien men daaroverheen scrolt, te zien is dat een aanvullende verzekering moet worden afgesloten.

Als een aanvullende verzekering een voorwaarde is om van de actie te kunnen profiteren, dan moet dit in de e-mail staan.

 

Desgevraagd heeft klaagster afdrukken van “de actiepagina” aan de Commissie toegezonden. 

 

Het verweer

 

De klacht betreft een actie op internet, waarbij nieuwe klanten € 75,- retour konden krijgen indien zij zouden overstappen naar Zilveren Kruis Achmea en naast de basisverzekering een aanvullende (tandarts)verzekering bij Zilveren Kruis Achmea zouden afsluiten. De aan het aanbod verbonden voorwaarden zijn op meer plaatsen op internet vermeld. Dit is ook te zien op de door klaagster overgelegde bijlagen.

 

De landingspagina die door klaagster is geraadpleegd, bevat een duidelijke verwijzing naar de actievoorwaarden. Adverteerder verwijst naar de asterisk bij de afbeelding

“€ 75,- terug”. Van de gemiddelde consument mag worden verwacht dat hij weet dat in geval van een asterisk nadere voorwaarden aan een actie zijn verbonden.

 

De tekst bij de asterisk “€ 75,- terug” wordt zichtbaar door middel van een pop-up wanneer geklikt wordt op of gescrold wordt over het icoontje bij de tekst “Kortingsactie:

€ 75,- retour op uw rekening als u nu overstapt!”.

Onderaan de internetpagina wordt dan met betrekking tot de € 75,- de volgende tekst zichtbaar:

“U heeft recht op dit bedrag als u nog geen klant bent bij Zilveren Kruis; ook een  aanvullende (tandarts)verzekering neemt; 18 jaar of ouder bent. Ook partners en gezinsleden (van 18 jaar of ouder) krijgen € 75,-!”.

Voorts wordt bij klikken op of scrollen over voornoemd icoontje een pop up zichtbaar met de volgende tekst:

Kortingsactie

 U heeft recht op dit bedrag als u:

• Overstapt naar Zilveren Kruis

• en een aanvullende (tandarts)verzekering neemt

• en 18 jaar of ouder bent

Dit geldt ook voor partners en gezinsleden”.

 

Wanneer men geïnteresseerd was in de onderhavige actie en gebruik maakte van de button “Bereken uw premie” kwam men op de site van Zilveren Kruis Achmea. Adverteerder verwijst naar de internetpagina “Mijn Zorgpakket”, waarvan een afdruk bij het verweer is overgelegd. Ook op deze pagina wordt duidelijk gemaakt dat een  aanvullende (tandarts)verzekering moet worden afgesloten, om te profiteren van de actiekorting van € 75,-.

Pas nadat een premieberekening had plaatsgevonden, kon via de site van Zilveren Kruis Achmea een basisverzekering met eventuele aanvullende verzekeringen worden afgesloten. Nu klaagster via internet haar basisverzekering bij Zilveren Kruis Achmea heeft afgesloten, heeft zij al deze stappen moeten doorlopen.

 

Ten slotte wijst adverteerder erop dat ook in de affiliate uitingen werd verwezen naar de voorwaarden van de actie. De uitingen die affiliates konden gebruiken bevatten ook voornoemd icoontje met voorwaarden.

 

Van misleidende reclame is geen sprake.

   

Het oordeel van de voorzitter

 

De voorzitter is van oordeel dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

Dat een aanvullende (tandarts)verzekering moet worden afgesloten, om voor de actiekorting van € 75,- in aanmerking te komen, acht de voorzitter essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Naar het oordeel van de voorzitter wordt deze informatie in de bestreden e-mail verborgen gehouden. Ten eerste is in de aanhef van de e-mail zonder voorbehoud vermeld: “Zilveren Kruis | direct 75 euro retour op je rekening”. Voorts wordt de asterisk, geplaatst bij “€ 75,- terug”, in de e-mail zelf niet toegelicht. Om kennis te kunnen nemen van de betekenis van deze asterisk dient men eerst te klikken op of te scrollen over het icoontje bij de tekst “Kortingsactie: € 75,- retour op uw rekening als u nu overstapt!” op de zogenaamde landingspagina.

 

Nu de e-mail de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

 

Dat men pas een basisverzekering kon afsluiten, na het maken van een premieberekening op de bij het verweer in kopie overgelegde internetpagina, waar verwezen wordt naar “voorwaarden” verbonden aan de “€ 75,- actiekorting”, leidt niet tot een ander oordeel.

 

De beslissing van de voorzitter

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken