a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2010/00198

Datum:

25-05-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een banner van adverteerder die onder meer te zien is op www.rebubbled.com. In de banner staat onder meer:

 

‘Jij bent de 999,999e bezoeker: Gefeliciteerd, je hebt GEWONNEN!’

‘Klik hier voor je prijs’.

 

De klacht

 

De banner vermeldt dat klager gewonnen heeft en dat hij zijn prijs kan claimen door op de banner te klikken. Na het aanklikken van de banner wordt klager doorgeleid naar de website www.calivary.com. Daar blijkt dat klager zich moet abonneren op een dure sms-dienst waardoor hij kan meedingen naar de prijs, te weten een gratis iPhone. In plaats van een abonnement af te sluiten, heeft klager een online contactformulier via www.calivary.com verstuurd met de vraag waar hij zijn prijs kan ophalen. Adverteerder deelt klager desgevraagd mee dat in de advertentie staat dat men kans maakt op de iPhone wanneer men een abonnement op funsounds neemt en dat uit alle deelnemers één winnaar wordt getrokken. Deze reactie bevreemdt klager omdat de banner letterlijk vermeldt dat hij een prijs heeft gewonnen. Klager vindt de reclame-uiting dan ook misleidend.

 

Het verweer

 

De banner is niet van adverteerder afkomstig maar van een affiliate. Adverteerder hanteert strikte voorwaarden ten aanzien van haar affilliates. In dit geval heeft de affiliate in strijd gehandeld met deze voorwaarden. De affiliate had de banner aan adverteerder moeten voorleggen maar dat is niet gebeurd. Indien de banner wel zou zijn voorgelegd dan had adverteerder deze afgekeurd. Adverteerder is opgetreden tegen de banner alvorens de klacht werd ingediend. Adverteerder heeft reeds op 2 maart 2010 de affiliate aangesproken op zijn gedrag en hem verzocht de banner niet langer te gebruiken in relatie tot haar sms-diensten. De affiliate heeft bevestigd de banner niet meer te zullen gebruiken. Adverteerder stelt te hebben voldaan aan artikel 8 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening en meent dat zij heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) In de uiting staat ‘Gefeliciteerd, je hebt GEWONNEN!’ en ‘Klik hier voor je prijs’. Deze mededelingen wekken de indruk dat de bezoeker, in dit geval klager, de prijs reeds heeft gewonnen en slechts op de button met de mededeling ‘Klik hier voor je prijs’ hoeft te klikken om de prijs in ontvangst te nemen. De Commissie is van oordeel dat hierdoor sprake is van agressieve reclame. Adverteerder wekt de bedrieglijke indruk dat de consument al een prijs heeft gewonnen terwijl er kosten zijn verbonden, te weten het afsluiten van een abonnementsdienst, om in aanmerking te kunnen komen voor de prijs. Gelet hierop is de Commissie van oordeel dat artikel 14.2 in verbinding met bijlage 2 onder 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is overtreden.

 

2) Adverteerder heeft een reglement overgelegd waaruit blijkt dat hij zijn affiliates contractueel verplicht zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving. In verband hiermee is de Commissie van oordeel dat adverteerder voldoende heeft onderbouwd dat hij heeft voldaan aan het gestelde in artikel 8.1 onder a en b van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Ten aanzien van onderdeel c van voornoemd artikel is de Commissie echter van oordeel dat – ondanks het feit dat adverteerder stelt te hebben opgetreden tegen voornoemde overtreding – geen stukken zijn overlegd waaruit blijkt dat adverteerder zich heeft ingespannen om mogelijke overtredingen door affiliates te voorkomen. De Commissie is dan ook van oordeel dat artikel 8.1 onder c van voornoemde code is overtreden.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 14.2 van de Nederlandse Reclame Code en artikel 8.1 onder c van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken