a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2011/00367

Datum:

25-05-2011

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op www.weeklyprizewinner.com-net.info/winner/ waarin onder de aanhef “U bent vandaag de gelukkige winnaar in Tilburg!” onder meer staat:

“Bezoeker van deze site…      Gefeliciteerd!

                                                U heeft zojuist een prijs gewonnen die u direct kunt

                                                claimen!”   en

                                               “Dit is uw prijs:

                          

                                                                                     Apple iPhone 4 en Ipad”.                           

 

De klacht

 

Het is niet juist dat klager een iPhone en Ipad heeft gewonnen. De boodschap is in strijd met de waarheid en misleidend.

 

Het verweer

 

De website waarop de klacht betrekking heeft, is niet van verweerder, maar is gemaakt door en eigendom van een affiliate in de zin van artikel 8 van de Reclamecode SMS Dienstverlening van 1 april 2009. Affiliates promoten op eigen initiatief diensten van anderen, in dit geval Sam Media.

Voornoemde website verwijst naar een website van Sam Media, hierna aangeduid als www.qubble.com. De website www.qubble.com voldoet aan de Reclamecode SMS Dienstverlening.

 

Ook verweerder acht de website van de Affiliate misleidend. De website is bovendien in strijd met het Affiliate reglement van verweerder, dat als bijlage 2 bij het verweer is gevoegd. Direct nadat verweerder bekend was met de onderhavige promotie heeft verweerder de Affiliate gesommeerd om te uiting niet langer te gebruiken. Dit is in lijn met de artikelen 8.1 a, 8.1 c en 8.2 van de Gedragscode SMS Dienstverlening.

Verweerder betreurt het dat een Affiliate op deze wijze diensten van verweerder heeft gepromoot, maar meent dat verweerder correct heeft opgetreden volgens de Gedragscode SMS Dienstverlening.     

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat waar in het verweer wordt gesproken over de artikelen 8.1 a, 8.1 c en 8.2 van de “Gedragscode SMS Dienstverlening” kennelijk wordt gedoeld op artikelen van de “Reclamecode SMS Dienstverlening”, welke laatste code deel uitmaakt van voornoemde gedragscode en -anders dan de gedragscode- van de Nederlandse Reclame Code (NRC). 

 

Verweerder heeft meegedeeld dat de website waarop de klacht betrekking heeft afkomstig is van een Affiliate en de Commissie begrijpt uit het verweer dat deze Affiliate via die website diensten van verweerder aanbiedt. Verweerder heeft ook meegedeeld dat zij de website misleidend acht.

Gelet hierop en gelet op de klacht gaat de Commissie ervan uit dat de mededeling in de bestreden uiting, dat de bezoeker van de website een prijs en wel een iPhone en Ipad heeft gewonnen, in strijd is met de waarheid.  

Aldus is de uiting in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Ingevolge artikel 8.1 aanhef en onder a van de Reclamecode SMS Dienstverlening zijn Aanbieders van SMS-diensten, zoals verweerder, in geval van marketing met behulp van Affiliates gehouden om Affiliates contractueel te verplichten, bijvoorbeeld door middel van een reglement, zich te houden aan onder meer de NRC. Een zodanig reglement heeft verweerder als bijlage 2 bij het verweer overgelegd.

Daarnaast zijn Aanbieders van SMS-diensten in voornoemd geval, ingevolge artikel 8.1 aanhef en onder c van diezelfde Reclamecode, gehouden om actief op te treden tegen overtredingen van onder meer de NRC en zich in te spannen om mogelijke overtredingen door Affiliates te voorkomen.

 

Verweerder heeft meegedeeld dat zij, eenmaal op de hoogte van de onderhavige promotie, de Affiliate heeft gesommeerd om deze te beëindigen. In zoverre is  verweerder actief opgetreden tegen overtreding van de NRC. Naar het oordeel van de Commissie is echter niet gebleken dat verweerder zich heeft ingespannen om mogelijke overtreding van -in dit geval- de NRC door de Affiliate te voorkomen. Gelet daarop is niet voldaan aan de inspanningsverplichting, neergelegd in artikel 8.1 aanhef en onder c van de Reclamecode SMS Dienstverlening, zoals die code overigens gold tot 15 mei 2011.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande heeft verweerder artikel 8.1 onder c van de Reclamecode SMS Dienstverlening overtreden, zoals die code gold tot 15 mei 2011. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken