a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Tele) communicatie technologie

Dossiernr:

2010/00180

Datum:

01-06-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Tele) communicatie technologie

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klaagster verzonden e-mail met als afzender een bekende van klaagster. In de e-mail staat onder meer “Ik heb je net een geheim bericht verzonden”, gevolgd door een internetadres (website) waarop men kan klikken om het bericht te lezen. Door op de website te klikken opent zich een scherm met de tekst: “Er is een geheim bericht voor je!” met een venster waar men zijn MSN Wachtwoord dient in te vullen.

 

De klacht

 

Klaagster dacht dat de e-mail door een vriendin was verzonden en heeft op de website haar MSN wachtwoord ingevuld om het “geheime bericht” te lezen. Later blijkt dat de e-mail op haar naam aan haar volledige adressenbestand is doorgezonden. 

 

Het verweer

 

12Sms maakt zelf geen reclame en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. De diensten van 12Sms worden uitgezet via affiliates, in dit geval Adsmarket. 12Sms kan geen directe invloed uitoefenen op de wijze waarop affi­liates reclame maken. In de voorwaarden waarmee de af­filiate akkoord gaat, staat duidelijk en ondubbelzinnig vermeld dat spam is verboden. 12Sms doet er alles aan wat moge­lijk is om deze vormen van reclame tegen te gaan, maar weet niet welke rechtspersoon in het onder­havige geval achter de reclame schuil gaat.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1)  De Commissie vat de klacht in die zin op, dat volgens klaagster artikel 1.3 van de Code verspreiding reclame via e-mail (Code e-mail) is overtreden. Immers, kern van de klacht is dat klaagster niet kon vermoeden dat na het opgeven van het MSN wachtwoord haar per­soonlijke adresboek zou worden gebruikt om zonder haar toestemming of die van de ont­vangers op haar naam e-mails naar de desbetreffende adressen te verzenden.

 

2)  Uit artikel 1.3 Code e-mail volgt dat de adverteerder – voor zover hier relevant – zich ervan dient te vergewissen dat de geadresseerde van reclame via e-mail daarvoor toe­stemming heeft gegeven, dat wil zeggen zich zekerheid dient te verschaffen omtrent zoda­nige toe­stem­ming. Niet gesteld of gebleken is dat aan deze verplichting is voldaan. Meer in het bijzonder kan zodanige toestemming niet worden geacht te zijn gegeven op het moment dat klaagster op de website waarheen in de e-mail wordt gelinkt haar MSN wachtwoord had ingevuld en op de verzendknop had geklikt. Gelet hierop is artikel 1.3 Code e-mail overtre­den.

 

3)  De Commis­sie acht beide verweerders voor deze overtreding verantwoordelijk. Vaststaat dat Adsmarket namens 12Sms de werkelijke afzender van de gewraakte e-mail is. Dat deze e-mail op naam van een bekende van klaagster is verzonden, doet daaraan niet af. Niet aan­nemelijk is ge­worden dat 12Sms voldoende maatregelen heeft genomen om ten aanzien van Adsmarket de naleving van de Code e-mail af te dwingen, althans te bewerk­stel­ligen dat bij reclame-uitingen als de onderhavige  wordt gehandeld overeenkomstig het gezamenlijke oordeel van de OPTA en het CBP met betrekking tot “Tell a friend-systemen”. Voorts is niet gebleken dat 12Sms actief is opgetreden tegen het inbreukmakende handelen van Ads­mar­ket teneinde verdere overtreding van de Code e-mail te voorkomen.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de onderhavige wijze van reclame maken in strijd met het be­paal­de in artikel 1.3 Code email. De Commissie beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze recla­me te (doen) maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken