a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Tele) communicatie technologie

Dossiernr:

2010/00247

Datum:

27-05-2010

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Tele) communicatie technologie

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de website www.girlsgogames.nl. Op deze website worden ‘gratis online spelletjes voor meisjes’ aangeboden. Op de website heeft een banner gestaan met de tekst ‘Win een laptop in je eigen kleur’.

 

De klacht

 

Op de website www.girlsgogames.nl staan spelletjes voor meiden. Na het aanklikken van een spel is een banner in beeld verschenen. Het lijkt alsof je op de banner moet klikken om een spelletje te spelen. Klagers dochter van 12 jaar oud heeft naar aanleiding van de banner vragen ingevuld in de veronderstelling het spel te spelen. Zij heeft de kleine lettertjes niet goed kunnen lezen. Gebleken is dat na het invullen van vragen, het beltegoed van de mobiele telefoon van klagers dochter op is. Klager vindt het misleidend dat op websites voor kinderen dergelijke banners worden getoond.

 

Het verweer

 

Adverteerder betreurt het dat de banner op de website www.girlsgogames.nl is vertoond omdat de banner zich richt op een mannelijke doelgroep in de leeftijd van 21 – 50 jaar. Op deze website worden om voor adverteerder onbekende redenen geen advertenties uitgesloten voor volwassenen. Adverteerder stelt echter geen invloed te hebben op de affiliate. Wel hanteert adverteerder leeftijdsgerelateerde waarschuwingen in zijn voorwaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De gewraakte reclame-uiting bestaat uit een banner op een speelpagina van de website www.girlsgogames.nl en het bijbehorende aanmeldscherm. Gelet op de vormgeving en de inhoud van de website, is deze gericht op kinderen. Op de website wordt onder ‘Informatie voor ouders’ toegelicht dat de website is bestemd voor meisjes van alle leeftijden en dat registratie mogelijk is vanaf de leeftijd van 8 jaar. Gelet hierop is de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) van toepassing op reclame-uitingen op voornoemde website. Dit geldt ook voor de gewraakte banner en de pagina’s die via deze banner gepubliceerd worden.

 

2) De Commissie gaat ervan uit dat de door klager overgelegde uiting het aanmeldscherm betreft waar men naar wordt doorgeleid indien men op de banner klikt. Op dit aanmeldscherm staat: ‘Goed gedaan’ en ‘Vul hier je mobile nummer in en maak kans op je eigen laptop’. Door deze mededelingen zal een kind denken dat het slechts zijn mobiele nummer hoeft in te vullen om kans te maken op de laptop. Door het invullen van dit nummer abonneert een kind zich echter, zonder zich daarvan bewust te zijn, op een betaalde abonnementsdienst van adverteerder. Kinderen worden aldus misleid over het aangeboden product, namelijk een abonnement op ‘Real music tones’ voor de mobiele telefoon. De tekst op het aanmeldscherm waaruit blijkt dat sprake is van een betaalde abonnementsdienst valt, gelet op de doelgroep, onvoldoende op. Op grond van het voorgaande is gehandeld in strijd met artikel 1 KJC.

 

3) Op het aanmeldscherm staat rechts boven in beeld in een relatief klein lettertype het woord ‘Advertentie’. De Commissie is van oordeel dat hiermee niet is voldaan aan de eis dat een reclame-uiting dient te zijn voorzien van een duidelijk, in één oogopslag waarneembare, vermelding van het woord ‘Advertentie’. De uiting is derhalve in strijd met artikel 5 lid 1 KJC.

 

4) Ten aanzien van de vraag of adverteerder (mede) verantwoordelijk is voor de plaatsing van de banner op onderhavige website geldt het volgende. Adverteerder heeft de banner niet zelf openbaar gemaakt maar heeft er blijkbaar voor gekozen om reclame te maken via een affiliate. Door deze wijze van adverteren neemt adverteerder welbewust het risico dat in strijd wordt gehandeld met de Nederlandse Reclame Code. Adverteerder is volgens artikel 8.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening, bij reclame voor sms-diensten waarvan in dit geval sprake is, gehouden om affiliates contractueel te verplichten zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving, affiliates te voorzien van de genoemde reclamecodes alsook actief op te treden tegen overtredingen en zich in te spannen om overtredingen te voorkomen. Adverteerder heeft niet aangetoond dat hij zou voldoen aan voornoemde verplichtingen. De Commissie acht het handelen van adverteerder dan ook in strijd met 8.1 onder a van de Reclamecode SMS-Dienstverlening.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 1 en artikel 5 lid 1 van de Kinder- en Jeugdreclamecode en met artikel 8.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken