a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Tele) communicatie technologie

Dossiernr:

2012/00312

Datum:

05-06-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

(Tele) communicatie technologie

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de pagina’s die men achtereenvolgens ziet nadat men klikt op een banner op de website www.rd.com voor zover het betreft een promo­tioneel kansspel waarbij men een iPhone 4s kan winnen.

 

De klacht

 

De klacht luidt, samengevat, als volgt.

•         De uiting is misleidend omdat wordt gezegd dat men een prijs heeft gewonnen, terwijl men in feite wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een promotioneel kansspel.

•         De advertentie zet de deelnemer onder zware druk doordat men beperkte tijd heeft  om te kunnen winnen.

•         De uiting is misleidend omdat het, ondanks een “no button”, niet mogelijk is om de advertentie weg te klikken.

•         De testimonials zijn vals.

•         Men moet om te kunnen meespelen £ 3 betalen en zijn mobiele telefoonnummer vermelden, hetgeen niet is aangekondigd in de oorspronkelijke advertentie.

 

Het verweer

 

Op het verweer zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

De voorzitter begrijpt dat klager in het bijzonder bezwaar maakt tegen de banner en de be­stre­den uiting op www.monthlywinners.com. De klacht richt zich immers spe­cifiek tegen die reclame-uitingen.

 

Niet in geschil is dat in ieder geval de banner in strijd met de Nederlandse Reclame Code is. Ver­weer­der stelt evenwel dat de bestreden uitingen niet van haar afkom­stig zijn, maar van een affiliate en dat zij naar aanleiding van de uitingen van de affiliate onmiddellijk actie heeft ondernomen. Daarbij heeft verweerder de affiliate, die eigen advertentiemateriaal gebruikte zonder goed­keuring van ver­weer­der, afgesloten. Verweerder stelt dat zij er streng op toeziet dat affiliates geen misleidende uitingen gebruiken. De voor­zitter beschouwt dit verweer als een beroep op artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening (Code SMS) in ver­binding met artikel 10.3 Code SMS.

 

Uitgaande van hetgeen verweerder stelt, welke stellingen de voorzitter geloofwaardig voor­ko­men, heeft verweerder voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.1 Code SMS en dient te worden geoordeeld dat, voor zover hier relevant, krachtens het bepaalde in atrtikel10.3 Code SMS de klacht tegen verweerder dient te worden afgewezen.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken