a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00942

Datum:

05-11-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft reclame voor “Green Coffee Bean Max”, zoals te zien op 27 augustus 2015 op www.greenbreancoffeemax.nl.

Daarin staat onder meer:

“Disclaimer: het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden.

Green Coffee Bean Max

Met green coffee bean max kunt u wellicht uw streefgewicht halen. Het behalen is niet gegarandeerd maar er zijn zeker klanten geweest die dit behaald hebben.

Daarom gebruikt Green Coffee Bean Max alleen de zuiverste groene koffieboon extracten om 100% natuurlijke dieetsupplementen te maken.

Disclaimer: het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden.

Antioxidanten zijn nergens in de natuur zo talrijk als binnenin een ongeroosterde groene koffieboon. Deze jonge groene bonen zijn daarom de basis van Green Coffee Bean Max. Afvallen met Green Coffee Bean Max doe je dus verantwoord en in balans met je lichaam.

Disclaimer: het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden.

Hoe helpt Green Coffee Max je lichaam gewicht te verliezen?

     • Green bean coffee max kan ervoor zorgen dat de vetopname minder wordt. Dit

       geldt niet voor iedereen.

     • Groene koffie kan u helpen om af te vallen.

Disclaimer: het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden.

Wat krijgt u?

1 x Green coffee bean max voor 1 maand”.

Bestel nu Direct”.

 

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Klaagster legt “de wetenschappelijke gegevens over green coffee”, gepubliceerd op Natural Medicines Comprehensive Database (NMCD) over. Wetenschappelijke gegevens over Green Coffee Bean Max heeft klaagster “daarbij” niet kunnen vinden. Onderaan pagina 1 van de NMCD is vermeld dat de gegevens betreffende gewichtsverlies voorlopig en van slechte kwaliteit zijn. Dat betekent dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werking van groene koffie waar het betreft gewichtsverlies.

Opmerkelijk is de disclaimer die adverteerder gebruikt: “Het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden”. Dit wordt bevestigd in vorenbedoelde mededeling onderaan pagina 1 van de NMCD:

“However, published studies are preliminary, short-term, and of poor quality”. Klaagster stelt: “Er is geen garantie voor het gewichtsverlies door middel van groene koffie”.

Klaagster acht de uiting misleidend en daardoor oneerlijk.

 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

Namens de Keuringsraad KOAG/KAG is onder meer het volgende meegedeeld.

De uiting valt onder de competentie van de KAG en is niet ter preventieve toetsing aan de KAG voorgelegd. Indien dit wel was gebeurd, zou de KAG de uiting niet zonder meer van een toelatingsnummer hebben voorzien, omdat er gebruik wordt gemaakt van gezondheidsclaims die mogelijk in strijd zijn met Verordening 1924/2006. Gezondheidsclaims dienen gekoppeld te worden aan de stoffen waarvoor de claim geautoriseerd is dan wel on hold staat. Omdat het hier gaat om stoffen waarvoor nog geen claims geautoriseerd zijn, hanteert de KAG het beleid dat ‘on hold’ claims (met uitzondering van medische claims) worden beschouwd als waren ze voorlopig toegelaten. De Keuringsraad licht dit beleid nader toe.

Indien de uiting aan de Keuringsraad zou worden voorgelegd, zou de Keuringsraad de adverteerder vragen “de claims te koppelen aan de stoffen die daarvoor nog on hold staan”. Ter onderbouwing hiervan zou worden gevraagd om het ID-nummer waaronder de claim on hold staat, de conditions of use en de hoeveelheid per dagdosering van het product.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.

Ten aanzien van de disclaimers waar klaagster bezwaar tegen maakt, merkt adverteerder op dat Google adverteerder verplicht om deze “op” de “webshops te plaatsen”. Elke claim die adverteerder maakt, zwakt zij ook weer af. Adverteerder wijst erop dat het resultaat behaald kan worden, “maar dat het gegarandeerd is” (kennelijk is bedoeld: “dat dit niet gegarandeerd is”). Adverteerder verneemt ook vaak van klanten dat het product goed werkt.

Waar het betreft supplementen moet in Nederland goed worden nagegaan of wel zo streng moet worden opgetreden door de “VWA / koag/kag en EFSA”. Adverteerder kan een lijst overleggen met zoektermen die klanten gebruiken om op de webshop van adverteerder terecht te komen. Het betreft de termen green coffee bean en groene koffie. Indien Nederlanders geen supplementen meer mogen verkopen, omdat geen claim meer mag worden gebruikt, zullen supplementen voornamelijk worden verkocht door buitenlandse bedrijven. Op deze bedrijven wordt geen toezicht uitgeoefend. Bovendien betalen deze bedrijven geen belasting in Nederland, hetgeen arbeidskrachten zal kosten. Adverteerders producten worden in  Nederland geproduceerd en voldoen aan de regels van de VWA. Verder laat adverteerder audits uitvoeren om de kwaliteit van de producten te waarborgen.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht op in die zin dat deze in het bijzonder is gericht tegen de volgende mededelingen omtrent Green Coffee Bean Max:

“dieetsupplementen”;

“Afvallen met Green Coffee Bean Max doe je dus verantwoord en in balans met je lichaam” en

“Hoe helpt Green Coffee Bean Max je lichaam gewicht te verliezen?

     • Green coffee bean max kan ervoor zorgen dat de vetopname minder wordt. Dit

       geldt niet voor iedereen.

     • Groene koffie kan u helpen om af te vallen”.

Naar het oordeel van de Commissie zijn deze mededelingen gezondheidsclaims als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de Europese Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Claimsverordening), meer in het bijzonder claims met betrekking tot een afslankend effect. Uit de uiting blijkt niet duidelijk op welk(e) specifieke ingrediënt(en) of op welke nutriënt(en) deze claims zijn gebaseerd.

De Commissie ziet mede gezien de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG geen aanleiding om de onderhavige uiting in strijd met de Claimsverordening te achten. Mogelijk is er sprake van gezondheidsclaims met betrekking tot één of meer stoffen die in het product zijn verwerkt, waarbij die claims vallen onder een overgangsregeling van de Claimsverordening, waardoor deze niet in strijd zijn met die verordening. Dat vorenbedoelde overgangsregeling mogelijk van toepassing is, ontslaat adverteerder echter niet van de verplichting om de werking van het product voldoende aannemelijk te maken. Dat een stof op de ‘on hold’ lijst is geplaatst, impliceert immers nog geen oordeel over de aannemelijkheid van de werking daarvan. Adverteerder dient, zolang een dergelijk oordeel nog niet gegeven is, de werking van het product aannemelijk te maken indien deze, zoals in het onderhavige geval, gemotiveerd wordt betwist.

Dat het product Green Coffee Bean Max kan helpen om af te vallen/gewicht te verliezen, zoals in de uiting gesteld, is door adverteerder niet, althans niet voldoende aannemelijk gemaakt, ook niet door de mededeling dat adverteerder vaak van klanten verneemt dat het product goed werkt. Gelet hierop gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat de uiting de volgende nuancering bevat: “het resultaat van Green Coffee Bean Max is niet gegarandeerd maar kan wel behaald worden” maakt bovenstaand oordeel niet anders.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken