a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00470

Datum:

04-12-2023

Uitspraak:

RCC Aanbeveling (voor zover nodig)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft reclame-uitingen voor het voedingssupplement “Amino Alliance” op de website amino-alliance.nl.

 

Samenvatting van de klacht 

Voor zover klager zijn klacht ter zitting heeft gehandhaafd, maakt hij bezwaar tegen:
1. een gezondheidsclaim met betrekking tot calciumascorbaat (vitamine C)
2. een gezondheidsclaim met betrekking tot Isomaltulose
3. gezondheidsclaims met betrekking tot L-arginine
4. algemene claims
5. een verwijzing naar Nobelprijswinnend onderzoek naar stikstofmonoxide.
Klager licht zijn bezwaren als volgt toe.
 
Ad 1. Gezondheidsclaim met betrekking tot calciumascorbaat (vitamine C)

1.1.

Amino Alliance heeft sinds kort een nieuwe formule; er is calciumascorbaat aan toegevoegd, een  minder zure vorm van vitamine C. Calclumascorbaat bestaat uit vitamine C (80-90%) en een beetje calcium. Voor vitamine C zijn de volgende door adverteerder gebruikte gezondheidsclaims (zie bijlage 1 bij de klacht) in principe goedgekeurd:
“Activeert je natuurlijke energie”, “Helpt het immuunsysteem”, “Goed voor botten en kraakbeen”, “Van belang voor vorming van collageen”, “Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning”, “Goed voor het concentratievermogen”, “Speelt een belangrijke rol voor het functioneren van het zenuwstelsel”.
 
Aan het gebruik van goedgekeurde gezondheidsclaims zijn voorwaarden verbonden. Eén voorwaarde is dat voldaan wordt aan de “conditions of use”. Dit betekent dat het product waarvoor de claim wordt gebruikt minimaal de hoeveelheid moet bevatten waarvoor de claim is goedgekeurd en dat die hoeveelheid vermeld wordt. Voor het gebruik van de gezondheidsclaim “Bevordert de weerstand tijdens en na inspanning” moet er bijvoorbeeld minimaal 200 mg vitamine C in een zakje zitten (dagdosering), aldus klager.
In het onderhavige geval wordt de hoeveelheid calciumascorbaat/vitamine C niet vermeld. Klager verwijst naar de bijlagen 2, 3 en 4 bij de klacht. Ook de klantenservice van adverteerder is niet bereid om deze hoeveelheid te geven.
Gelet op het bovenstaande wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor gebruik van de goedgekeurde gezondheidsclaims. Klager wijst in dit verband op artikel 5 lid 1 sub b sub i en artikel 7 van de Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: ‘de Claimsverordening’). 
 
1.2

Adverteerder gebruikt de gezondheidsclaim: “Calcium ascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam” (bijlage 3 bij de klacht).
Deze formulering is niet gelijk aan of vergelijkbaar met de gezondheidsclaims zoals die voor
vitamine C zijn goedgekeurd. Vitamine C kan een bijdrage leveren aan bepaalde fysiologische
processen in het lichaam, maar het is niet zo dat het innemen van calciumcarbonaat (vitamine C)
enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijk lichaam.
 
Ad 2 Gezondheidsclaim met betrekking tot Isomaltulose

Adverteerder gebruikt de gezondheidsclaim:
“Isomaltulose. Dit is geen aminozuur maar heeft wel een belangrijke eigenschap. De consumptie van levensmiddelen of dranken die in plaats van suiker, isomaltulose bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen of dranken” (bijlage 3 bij de klacht).
Deze gezondheidsclaim mag alleen voor voedingsmiddelen worden gebruikt en niet voor voedingssupplementen. Klager verwijst naar artikel 5.1 en artikel 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) en naar bijlage 5 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

Ad 3. Gezondheidsclaims met betrekking tot L-arginine

De uiting, overgelegd als bijlage 6 bij de klacht, bevat de volgende gezondheidsclaims:
“Diederik attendeerde mij op het interessante onderwerp ‘Arginine’, waarna ik de (zeer
uitgebreide) literatuur ben gaan bestuderen. Veel was geschreven door onderzoekers die
weinig van chemie afwisten. Echter bleven er, door het kaf van het koren te scheiden, een
aantal belangwekkende artikelen over.
De behaalde resultaten met het onderzoek van L-arginine waren zeer wisselend. Soms werd
er een effect gevonden, soms niet. Naar mijn mening had dit te maken met de manier
waarop het L-arginine was toegediend. Ik besloot dit verder te onderzoeken en kwam tot de
conclusie dat hiervoor twee redenen zijn aan te wijzen:
? L-arginine is een basisch aminozuur. Voor een goede membraan passage is het noodzakelijk om het in een neutrale vorm aan te bieden. Het door ons gebruikte L-arginine L-pidolaat is zo’n geschikte neutrale vorm.
? Om een gunstige werking van L-arginine te krijgen, is het noodzakelijk dat hulpstoffen aanwezig zijn. L-glutamine en L-lysine blijken in de literatuur hiervoor geschikt.
 
Verder heb ik onderzocht welke hoeveelheden er nodig zijn om de optimale werking te
bereiken. In de huidige vorm zoals we Amino Alliance hebben samengesteld, wordt het
beste resultaat verkregen”.

Deze tekst is niet toegestaan, omdat voor L-arginine geen gezondheidsclaims zijn goedgekeurd. Klager verwijst naar artikel 5.1 CAG en naar bijlage 7 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

Ad 4. Algemene claims

4.1.

De uiting, overgelegd als bijlage 8 bij de klacht, bevat de volgende gezondheidsclaim:

“Veel mensen ervaren een diepere slaap na het innemen van Amino Alliance® en worden daardoor uitgerust wakker”’.

Dit is in strijd met de artikelen 5.1 en 5.2 CAG. Geen van de ingrediënten heeft een goedgekeurde gezondheidsclaim in relatie tot een beter of diepere slaap. Klager verwijst naar bijlage 9 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

4.2

De uiting, overgelegd als bijlage 11 bij de klacht, bevat de gezondheidsclaim:

“Hoe lang duurt het voor ik iets van de goede eigenschappen van Amino Alliance® merk? Zoals bij alle producten zal de werking van Amino Alliance® per persoon variëren. In het algemeen ondervindt men direct effect na het innemen van Amino Alliance® omdat het voor de gemiddelde mens is samengesteld”.

Er wordt niet gespecificeerd welke goede eigenschappen dat zouden zijn. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat in het algemeen direct na inname een effect ondervonden wordt. In het product zitten aminozuren in lage hoeveelheden en vitamine C waarvan je niet direct na inname iets merkt. Daarom is de uiting misleidend. Klager verwijst naar de artikelen 5.1 en 9 CAG en naar bijlage 9 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

4.3

De uiting, overgelegd als bijlage 10 bij de klacht, bevat de claim:

“Veel gebruikers hebben er ook baat bij wanneer er ‘s-ochtends een half zakje extra wordt
ingenomen”.

Dit is niet toegestaan; bewijs voor deze stelling ontbreekt. Klager verwijst naar de artikelen 5.1 en 5.2 CAG en naar bijlage 11 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

4.4

De uiting, overgelegd als bijlage 12 bij de klacht, bevat de claim:

“Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend…”

Deze claim is in strijd met artikel 20 CAG. Klager verwijst ook naar bijlage 13 bij de klacht, inhoudende een desbetreffende mededeling van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

Ad 5. Nobelprijswinnend onderzoek naar stikstofmonoxide

In de uiting, overgelegd als bijlage 14 bij de klacht, staat onder meer:
“Studies
Dankzij het wetenschappelijk onderzoek naar de werking en toepassing van stikstofmonoxide, wonnen drie chemici een gedeelde Nobel Prijs. Zij inspireerden Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Ame van der Gen tot het maken van Amino Alliance®.
 
Nobel prijs
De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem”.
 
Naar dit onderzoek mag niet verwezen worden, omdat er geen gezondheidsclaim voor stikstofmonoxide is goedgekeurd. Klager verwijst naar de artikelen 5.1, 5.2 en 17 CAG en naar de bijlagen 15 en 16 bij de klacht, inhoudende desbetreffende mededelingen van de Keuringsraad KOAG/KAG aan adverteerder.

 

Samenvatting van de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De bestreden reclame valt binnen de competentie van de Keuringsraad. De teksten waarop de klacht betrekking heeft, zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer voorzien. Indien de teksten waren voorgelegd, zouden deze niet van een toelating zijn voorzien, nu deze in strijd zijn met de artikelen 5.1, 5.2 en 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), bijvoorbeeld op de volgende punten:  

Ad onderdeel 1 van de klacht
Strijd met artikel 5.1 CAG:
Voor vitamine C en Calcium zijn gezondheidsclaims toegelaten. Een voorwaarde voor het gebruik van die claims is dat wordt voldaan aan de conditions of use. In dit geval betekent dit dat de dagdosering moet voldoen aan ‘bron van vitamine C/Calcium”, maar uit de ingrediëntendeclaratie blijkt niet hoeveel vitamine C en/of Calcium in het product zit. Verwezen wordt naar bijlage 2 bij de klacht.
De gezondheidsclaim “calcium ascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam” is ook in strijd met artikel 5.1 CAG.
 
Ad onderdeel 2 van de klacht
Strijd met artikel 5.1 en artikel 9 CAG:
De hier gebruikte claim kan alleen worden gebruikt voor voedingsmiddelen en niet voor voedingssupplementen, die in elk geval niet tot een bloedglucosestijging leiden.
 
Ad onderdeel 3 van de klacht
Strijd met artikel 5.1 CAG:
Voor L-arginine zijn geen gezondheidsclaims toegelaten.
 
Ad onderdeel 4 van de klacht
De Keuringsraad is het met klager eens dat de hier bestreden claims in strijd zijn met de artikelen 5.1 en 5.2 CAG.
 
Ad onderdeel 5 van de klacht
De Keuringsraad is het met de klager eens; er zijn geen goedgekeurde claims voor stikstofmonoxide. De verwijzing naar onderzoek hierover is in strijd met artikel 5.1 CAG.
 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder stelt voorop dat zij geen specialist is in het onderhavige vakgebied, maar inmiddels  de juiste weg heeft gevonden om zich te laten adviseren door deskundigen, hetgeen resulteert in het onderhavige verweer.

In reactie op de verschillende klachtonderdelen heeft adverteerder het volgende meegedeeld.

Ad 1. Gezondheidsclaims met betrekking tot calciumascorbaat

1.1. Bron van vitamine C; vermelding hoeveelheid vitamine C

Het is adverteerder bekend dat het supplement een “bron van vitamine C” moet zijn om de claims die toegestaan zijn voor vitamine C te kunnen gebruiken. Gelet op de referentie-inname van 80 mg per dag, moet een portie Amino Alliance ten minste 12 mg vitamine C bevatten. Een zakje Amino Alliance bevat die hoeveelheid.
Inmiddels heeft adverteerder de tekst op de website aangevuld met: “Daarnaast levert het 19% van de referentiewaarde (80 mg) van de hoogwaardige vitamine Calcium ascorbaat”.
Deze informatie zal op korte termijn, bij de productie van de eerstvolgende batch, ook – als percentage van de referentie-inname – op de verpakking worden vermeld.
 
1.2. “enorm veel positieve gevolgen”
De door klager aangehaalde tekst is verwijderd.
 
Met betrekking tot klachtonderdeel 1 concludeert adverteerder dat zij bovenstaande aanpassingen voldoet aan de eisen van de CAG en aan de wetgeving die in dit geval van toepassing is.
 
Ad 2. Gezondheidsclaim met betrekking tot Isomaltulose
De claim dat de consumptie van isomaltulose tot een lagere bloedglucosestijging leidt dan consumptie van suiker, is alleen toegestaan als het gehalte suiker minimaal 30% lager is dan dat van een vergelijkbaar product, en de hoeveelheid energie van het product gelijk is aan of lager is dan de hoeveelheid energie in een soortgelijk product, zo blijkt uit het Europees register voor gezondheidsclaims
(https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/cu-register/details/POL-HC-6457) en de bijlage bij Verordening 1924/2005/EG (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX: 02006R1974-20141213#tacd60).
Anders dan klager stelt, is deze claim niet per definitie verboden voor voedingssupplementen;  deze claim is mogelijk voor alle soorten levensmiddelen (zoals gedefinieerd in Verordening 178/2002/EG), maar voedingssupplementen bevatten doorgaans geen suiker, waardoor niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat het product minder suikers bevat dan soortgelijke producten. Op dit moment is adverteerder niet bekend met vergelijkbare producten die wel suiker bevatten. Daarom zal adverteerder de bestreden tekst vooralsnog wijzigen in de volgende tekst:
“Imaltulose. Dit is geen aminozuur maar het heeft wel een belangrijke eigenschap. Voor de werking van Amino Alliance, zoals het activeren van je natuurlijke energie en het helpen van je immuunsysteem, is een energiedrager nodig. Dat kan suiker zijn, maar wij hebben gekozen voor isomaltulose, ander andere omdat deze stof zorgt voor een tragere afgifte van energie, en daarom voor een langdurige werking van het product”.
 
Ad 3. Gezondheidsclaims met betrekking tot L-arginine
Adverteerder is ermee bekend dat voor L-arginine op dit moment geen gezondheidsclaims zijn
goedgekeurd. Zij zal de gewraakte tekst daarom zodanig aanpassen dat deze in het vervolg voldoet aan de eisen van de CAG. Daartoe zullen onder meer de woorden die een werking of resultaat suggereren worden weggelaten. Vooruitlopend hierop is de door klager aangehaalde tekst alvast verwijderd.
 
Ad 4. Algemene claims
4.1. Diepere slaap
De claim “Diepere slaap” is inmiddels verwijderd.
4.2. Snelheid merkbare effecten
De hier bestreden tekst is gewijzigd in:
“Hoelang duurt het voor ik iets van de goede eigenschappen van Amino Alliance® merk? Zoals bij alle producten zal de werking van Amino Alliance® per persoon variëren. In het algemeen zullen de positieve effecten van Amino Alliance®, zoals het activeren van je natuurlijke energie en het helpen van je immuunsysteem, al na een of enkele dagen gebruik merkbaar zijn”.
4.3. Half zakje extra
De claim betreffende “half zakje extra” is inmiddels verwijderd.
4.4. Geen bijwerkingen
De claim betreffende “geen bijwerkingen” is inmiddels verwijderd.
Adverteerder onderzoekt nog in hoeverre zij kan stellen dat er geen negatieve effecten bekend zijn die samenhangen met het gebruik van het product. Adverteerder kent geen negatieve effecten, maar begrijpt dat deze stellingname alleen mogelijk is als specifieke, voor de gebruiker herkenbare neveneffecten of beperkingen niet optreden bij het gebruik van Amino Alliance.
 
Ad 5.
Nobelprijswinnend onderzoek naar stikstofmonoxide
Naar adverteerder begrijpt, betreft het bezwaar de passage in de eerste zin, waarin over “werking” wordt gesproken. Die zin zal adverteerder aanpassen (zie hierna).
Niet duidelijk of dit klachtonderdeel ook betrekking heeft op artikel 17 CAG; de klachtbrief
bevat een verwijzing naar dit artikel, maar klager benoemt niet expliciet dat hij de uiting in strijd acht met het verbod om aanbevelingen van wetenschappers op te nemen. Niettemin wil adverteerder de indruk dat Amino Alliance ontwikkeld is door de genoemde Nobelprijswinnaars vermijden. Deze wetenschappers hebben alleen als inspiratie gediend voor de bedenkers van Amino Alliance. Daarom is de tekst als volgt gewijzigd:
 
“De Nobelvergadering van het Karolinska-instituut in het Zweedse Stockholm, heeft de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 1998 toegekend aan Robert F. Furchgot, Louis J. Ignarro en Ferid Murad. Zij ontdekten stikstofmonoxide als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem.
 
Voor Diederik en zijn oom Em. Prof. Dr. Arne van der Gen zijn deze onderzoekers een grote
inspiratiebron geweest. Hun eigen onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot Amino Alliance: geen stof die als signaalmolecuul in het cardiovasculaire systeem fungeert, maar wel een product dat de volgende positieve effecten heeft:
 
Activeert je natuurlijke energie, Helpt het immuunsysteem, Goed voor botten en kraakbeen, Van belang voor vorming van collageen, Goed voor het concentratievermogen, Speelt een belangrijke rol voor het functioneren van het zenuwstelsel, Gunstig voor de bloedvaten en voor soepele en elastische aderen”.
 
Adverteerder heeft voor zover mogelijk alle aanpassingen zoals hierboven aangegeven verwerkt. Voor wat betreft bovenbedoelde opmerkingen, vragen en discussiepunten wacht adverteerder op de beslissing van de Commissie. Daarna zal zij haar website voorleggen aan de Keuringsraad, zodat deze een nieuwe audit kan uitvoeren.
 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt nader toegelicht, aan de hand van een (overgelegde) pleitnota. Voor zover nodig wordt op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen ingegaan in het oordeel van de Commissie.  

 

Het oordeel van de Commissie   

1.

De Commissie stelt het volgende voorop:

a.

Zij zal haar (inhoudelijke) oordeel beperken tot de bestreden uitingen. Zij zal zich dus niet uitlaten over de vraag of deze uitingen, na wijziging zoals weergegeven in het verweer, in overeenstemming zijn met de Nederlandse Reclame Code, daaronder begrepen de CAG. In zijn pleitnota heeft klager overigens ook opgemerkt dat in dit dossier de door hem ingediende klachten centraal staan en dat het niet tot de taak van de Commissie behoort om de aanpassingen te beoordelen.

b.

Ter zitting heeft klager één van de klachtonderdelen ingetrokken, namelijk de stelling in alinea 3 van de klachtbrief onder 1.1, dat vermeld zou moeten worden dat “dergelijke hoeveelheden gemakkelijk kunnen worden binnen gekregen als onderdeel van een uitgebalanceerde voeding”.

c.

Verder heeft klager ter zitting desgevraagd meegedeeld dat zijn klacht onder Ad 5 bij nader inzien niet is gebaseerd op artikel 17 CAG, maar alleen op artikel 5.1 CAG.   

 

2.

Met betrekking tot de verschillende bestreden uitingen oordeelt de Commissie als volgt.

 

3.

Ad 1.1.

Adverteerder heeft niet weersproken dat in dit geval niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van de in de bestreden uiting opgenomen gezondheidsclaims, in die zin dat in de bestreden uiting niet de hoeveelheid calciumascorbaat/vitamine C is vermeld, waarvoor de gebruikte claims zijn toegestaan. Gelet hierop is het onderhavige gebruik van deze claims niet toegestaan en is de uiting in strijd met  de artikelen 7 en 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.

Ad 1.2.

Adverteerder heeft niet weersproken dat de gezondheidsclaim: “Calcium ascorbaat is een hoogwaardige vitamine die enorm veel positieve gevolgen tot stand brengt in het menselijke lichaam” niet is goedgekeurd voor vitamine C. Gelet hierop is het gebruik van deze claim niet toegestaan en is de uiting in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
 
4.
Ad 2.
De kern van adverteerders reactie op dit klachtonderdeel is dat de in de bestreden uiting gebruikte claim met betrekking tot Isomaltulose niet juist is. Adverteerder heeft meegedeeld de betreffende tekst vooralsnog te zullen wijzigen in een andere, in het verweer opgenomen tekst.
Gelet op het bovenstaande wordt in de bestreden uiting een onjuiste voorstelling van zaken gegeven als bedoeld in artikel 9 CAG en acht de Commissie deze uiting reeds om die reden in strijd met de CAG. Zij komt niet toe aan verdere toetsing van de uiting aan deze code.
 
5.

Ad 3.    
Adverteerder heeft erkend dat voor L-arginine op dit moment geen gezondheidsclaims zijn
goedgekeurd. Gelet hierop is de bestreden uiting, die gezondheidsclaims met betrekking L-arginine bevat, in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
 
6.

Ad 4.1.
Adverteerder heeft niet weersproken dat geen van de ingrediënten van Amini Alliance een goedgekeurde gezondheidsclaim heeft in relatie tot een betere of diepere slaap.
Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
 
Ad 4.2. 
Adverteerder heeft niet weersproken dat de hier bestreden uiting misleidend is, in die zin dat niet wordt gespecificeerd op welke “goede eigenschappen” wordt gedoeld, en dat er geen (wetenschappelijk) bewijs is dat in het algemeen direct na inname een effect ondervonden wordt.
Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 9 CAG.   
 

Ad 4.3

Adverteerder heeft niet weersproken dat bewijs ontbreekt voor de stelling “Veel gebruikers hebben er ook baat bij wanneer er ‘s-ochtends een half zakje extra wordt ingenomen”.
Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 9 CAG. 
 
Ad 4.4

De mededeling “Er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend” is in strijd met artikel 20 CAG.

 

7.
Ad 5.
Adverteerder heeft niet weersproken dat er geen gezondheidsclaim is goedgekeurd voor stikstofmonoxide. Gelet hierop is de uiting in strijd met 10 lid 1 van de Claimsverordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC en met artikel 5.1 CAG.
 

8.

Aangezien adverteerder heeft meegedeeld dat de bestreden teksten zijn verwijderd en/of zullen worden aangepast, zal de Commissie een aanbeveling voor zover nog nodig doen.  

 

9.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder randnummer 3, Ad 1.1 acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 2 NRC en 5.1 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 3, Ad 1.2 acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 2 NRC en 5.1 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 4 acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 9 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 5 acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 2 NRC en 5.1 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 6, Ad 4.1. acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 2 NRC en 5.1 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 6, Ad 4.2. acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 9 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 6, Ad 4.3. acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 9 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 6, Ad 4.4. acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 20 CAG.

Gelet op het oordeel onder randnummer 7 acht de Commissie de betreffende uiting in strijd met artikel 2 NRC en 5.1 CAG.

De Commissie beveelt adverteerder voor zover nog nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken