a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2022/00571

Datum:

24-01-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de uiting op het Thuisbezorgd.nl platform die klager kreeg te zien toen hij deelnam aan de actie ‘December Cadeautjes’. In de uiting staat, voor zover hier relevant:

“20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes.

Profiteer van 20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes! Hou je e-mail in de gaten voor de vouchercode en meer informatie over hoe je je cadeautje kunt ophalen. Je ontvangt je e-mail uiterlijk morgen.”

 

De klacht

 

Blijkens de uiting kreeg klager als cadeautje bij zijn bestelling op Thuisbezorgd.nl “20% korting en een gratis paar JBL TWS oortjes”, zonder vermelding van een asterisk. Toen klager de e-mail met  de code ontving, bleek het te gaan om gratis oortjes bij aanschaf ter waarde van € 149,00 ná toepassing van de 20% korting. Dit is misleiding, aldus klager.

 

Het verweer van verweerder sub 1 (JET)

 

De betreffende reclame-uitingen zijn voldoende duidelijk. Voordat een klant de mogelijkheid heeft om zijn cadeau uit te pakken, ontvangt hij eerst een informatieve e-mail. In deze e-mail wordt duidelijk gerefereerd aan de algemene voorwaarden die gelden voor deze actie. In deze algemene voorwaarden wordt duidelijk vermeld dat voor het weggeven van de headset een minimale bestelwaarde (149 euro) geldt voor de aankoop van een JBL product. Daarnaast bevat deze initiële e-mail een link naar de informatie-landingspagina van de actie, waar de volgende informatie staat: ”De gratis oortjes (beschikbaar zolang de voorraad strekt) worden automatisch aan je winkelmandje toegevoegd wanneer de totale bestelling € 149 (na aftrek van de 20% korting) of meer is.” Tot slot bevat ook de e-mail met de bevestiging en daadwerkelijke kortingscode van de prijs nogmaals deze informatie. De genoemde initiële e-mail, algemene voorwaarden, landingspagina en bevestigingsmail zijn als bijlagen 1 t/m 4 bij het verweer gevoegd.

Op 22 december 2022 heeft JET voor de resterende tijd van de actie, om elk mogelijk toekomstig misverstand te voorkomen, de informatie op de pagina waar de klant het cadeau uitpakt verder verduidelijkt. Deze nieuwe pagina is als bijlage 5 overgelegd.

 

Het verweer van verweerder sub 2 (Harman)

 

Harman, die meedeelt dat zij producten van JBL verkoopt op jbl.nl, voert het volgende aan, verkort en zakelijk weergegeven.

Primair stelt Harman dat zij in deze zaak geen partij is, nu de klacht niet tegen haar is ingediend.

Voor zover Harman wel als partij wordt beschouwd, meent zij subsidiair dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard althans dient te worden afgewezen, nu de klacht geen aanbieding van Harman betreft. Het betreft een prijzenactie van JET, waarvoor Harman niet de vormgeving of de communicatie heeft verzorgd of de algemene voorwaarden heeft opgesteld. Harman kan daarom niet als adverteerder worden beschouwd en de uiting kan haar niet worden toegerekend. Meer subsidiair stelt Harman dat de klacht moet worden afgewezen omdat geen sprake is van misleiding door Harman. Mede op basis van de klacht kan namelijk worden vastgesteld dat klager bekend is met de relevante voorwaarden van de JBL ‘traktatie’, zodat klager er niet door Harman toe is gebracht een besluit over een transactie op jbl.nl te nemen dat hij anders niet had genomen. Bovendien blijkt uit de (in het verweer uiteengezette) opzet van de actie dat JET de actie – inclusief de voorwaarden die zijn verbonden aan de JBL ‘traktatie’ – bij aanvang van de actie voldoende duidelijk heeft gecommuniceerd naar de gebruikers van het platform Thuisbezorgd.nl. Ook worden gebruikers van het platform via banners er permanent aan herinnerd dat op de actie voorwaarden van toepassing zijn, die zijn te vinden in de app en op de website van Thuisbezorgd.nl.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

1) De klacht is gericht tegen een uiting die klager kreeg te zien tijdens zijn deelname aan de actie ‘December Cadeautjes’ op het platform Thuisbezorgd.nl. Op grond van de stukken begrijpt de voorzitter dat de actie ‘December Cadeautjes’ als volgt in elkaar steekt.

In de maand december kan een klant bij een bestelling van minimaal € 5,- op het platform Thuisbezorgd.nl aanvinken aan de cadeautjesactie te willen deelnemen. Op de bevestigingspagina van de bestelling wordt meegedeeld dat de speluitnodiging via e-mail zal worden verstuurd na het genieten van een gerecht. In deze e-mail (bijlage 1 bij het verweer van JET) staat een afbeelding van vijf ingepakte cadeautjes met daarop de logo’s van respectievelijk Thuisbezorgd.nl (tweemaal), JBL, Google Store en Booking.com. Onder de kop “Pak je cadeautje uit” staat: “Hopelijk heb je lekker gegeten [naam]. En dan is het nu tijd om je cadeautje open te maken. Wordt het een voucher van Thuisbezorgd.nl of misschien wel een korting op je favoriete merk. (…) Klik hier (link) en ontdek meer over December Cadeautjes.” Deze link leidt naar de landingspagina (bijlage 3 bij het verweer van JET), waar onder de kop “Hier zijn je traktaties” de vijf verschillende cadeautjes (“traktaties”) worden omschreven. Hier staat onder het logo van JBL: “20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes*”. De asterisk verwijst naar de onderaan de pagina staande mededeling: “De gratis oortjes (zolang de voorraad strekt) worden automatisch aan je winkelmandje toegevoegd wanneer je totale bestelling € 149 (na aftrek van de 20% korting) of meer is.”

Verder bevat de e-mail met speluitnodiging (bovengenoemde bijlage 1) de button “Cadeautje uitpakken”, en daaronder in kleinere letters onder meer de mededeling “Algemene Voorwaarden zijn van toepassing” en een link naar deze voorwaarden.

Door op de button “Cadeautje uitpakken” in de speluitnodiging te klikken, krijgt de deelnemer te zien welke prijs hij heeft ontvangen. De voorzitter begrijpt dat deze ‘uitpak-pagina’ de door klager bestreden uiting betreft. Hierin staat: “20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes. Profiteer van 20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes! Hou je e-mail in de gaten voor de vouchercode en meer informatie over hoe je je cadeautje kunt ophalen. Je ontvangt je e-mail uiterlijk morgen.”

Ten slotte wordt per e-mail de code toegestuurd waarmee de prijs op het toepasselijke platform kan worden ingewisseld. In de e-mail aan klager (bijlage 4 bij het verweer van JET) staat onder de kop “Tijd voor jouw cadeautje”: “Je krijgt nu 20% korting op JBL én een gratis paar JBL TWS oortjes als je voor €149 of meer besteedt.” Onderaan de pagina staat: “De gratis oortjes (zolang de voorraad strekt) worden automatisch aan je winkelmandje toegevoegd wanneer je totale bestelling € 149 (na aftrek van de 20% korting) of meer is.”

 

2) Niet is in geschil dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de gratis JBL TWS oortjes – een bestelwaarde van € 149,- of meer na aftrek van de 20% korting – (ten tijde van het indienen van de klacht) niet is vermeld in de bestreden uiting, waarin het gewonnen cadeautje wordt getoond (de ‘uitpak-pagina’). De voorzitter begrijpt de klacht zo dat klager deze uiting wegens het ontbreken van essentiële informatie misleidend acht als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

3) Deze klacht kan niet slagen. Om van misleiding in de zin van artikel 8.3 onder c NRC te kunnen spreken, moet de gemiddelde consument door het ontbreken van de essentiële informatie die hij nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen, ertoe gebracht (kunnen) worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. In dit geval betreft het transactiebesluit het besluit om al dan niet het gewonnen cadeautje ‘20% korting op JBL en een gratis paar JBL TWS oortjes’ te verzilveren door op de website van JBL een product te bestellen. Naar het oordeel van de voorzitter wordt de gemiddelde consument voldoende duidelijk en tijdig voorafgaand aan dit transactiebesluit geïnformeerd over de voorwaarde die geldt voor het verkrijgen van de gratis JBL TWS oortjes, te weten een bestelwaarde van € 149,- of meer na aftrek van de 20% korting. Deze informatie wordt immers langs twee wegen verstrekt. In de eerste plaats kan vóór het uitpakken van het cadeautje van deze informatie kennis worden genomen door in de speluitnodiging de link “ontdek meer over December Cadeautjes” en/of de link naar de actievoorwaarden aan te klikken. In het geval de deelnemer aan de actie deze stappen overslaat en in de speluitnodiging direct op de button “Cadeautje uitpakken” klikt, krijgt hij de beperkende voorwaarde voor het JBL cadeautje niet te zien op de ‘uitpak-pagina’, maar vermeldt de automatisch hierna toegezonden e-mail met de vouchercode, die nodig is om het JBL-cadeautje te kunnen verzilveren, deze beperkende voorwaarde wel. Aldus ontvangt de deelnemer de benodigde essentiële informatie voordat hij een besluit neemt om al dan niet in te gaan op het JBL-aanbod.

 

4) Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden uiting niet misleidend. Gelet op deze uitkomst kan in het midden wordt gelaten in hoeverre verweerder sub 2 (Harman) voor de uiting (mede)verantwoordelijk moet worden geacht.

 

5) Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken