a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Status:

Dossiernr:

2022/00293

Datum:

27-07-2022

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op centerparcs.nll-nlederland/fp_SR_vakantiepark-parc-sandur/kinderactiviteiten, voor zover daar staat: “Inbegrepen; Het Piratennest” met daarbij een afbeelding van de speeltuin.

Wanneer men op deze afbeelding klikt, verschijnt de volgende tekst: “In het piratennest wanen jouw kinderen zich meteen aan boord van een avontuurlijk piratenschip. In dit indoor speelparadijs bestormen ze de bootjescarroussel, klimmen ze naar de top van het klimnet en storten ze zich in het ballenbad. Je kijkt tevreden toe vanuit de lounge”.

 

De klacht

Klaagster heeft op 1 mei een verblijf op park Sandur geboekt voor de periode van 6 tot 13 mei 2022. De keuze voor dit park was mede gebaseerd op de informatie op de boekingssite van Center Parcs. Toen klaagster met haar gezin op het park arriveerde, bleek Het Piratennest (een indoor speeltuin op het terrein) gesloten te zijn vanwege een verbouwing. Dat was een teleurstelling. Klaagster vindt het misleidend dat op de boekingssite stond dat Het Piratennest “inbegrepen” was. Als klaagster van tevoren had geweten dat Het Piratennest niet open was, had ze dit park niet geboekt.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Op het algemene parkenoverzicht op de website van Center Parcs worden de verschillende faciliteiten per park weergegeven. Center Parcs beschikt in deze oriëntatiefase niet over de data waarop de gast het park zou willen bezoeken. Dit is anders in de (specifieker) ‘zoekfase’ in de bookingstool: dan wordt een eventuele sluiting in verband met onderhoud getoond als de gast het park en de gewenste data heeft ingevoerd. Zodoende wordt voorafgaand aan de boeking aan de gast gemeld dat een faciliteit gesloten zal zijn tijdens het verblijf. Adverteerder heeft een voorbeeld van een dergelijke mededeling op de website overgelegd. De sluiting van Het Piratennest is abusievelijk niet getoond in de bookingstool. De verbouwingswerkzaamheden van Het Piratennest namen helaas meer tijd in beslag dan gepland. Tijdens het verblijf van klaagster is ter vervanging gezorgd voor extra knutselactiviteiten en springkussens. Adverteerder deelt ten slotte mee dat het kan voorkomen dat er incidentele (spoedreparaties) moeten worden uitgevoerd en dat zij op basis van haar algemene voorwaarden het recht heeft om deze uit te voeren.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de uiting wordt Het Piratennest gepresenteerd als een van de faciliteiten van het park die “inbegrepen” zijn en waar men dus gebruik van kan maken. Tijdens het bezoek van klaagster was de faciliteit echter gesloten. Adverteerder heeft meegedeeld dat zij mededelingen over (gepland) onderhoud normaliter wel op de website vermeldt. Volgens adverteerder is dit bij deze faciliteit per abuis niet vermeld. Van een onvoorziene (spoed)reparatie is niet gebleken.  

De gemiddelde consument kan op basis van de informatie over een specifieke attractie ervoor kiezen om een bepaald park te bezoeken. Het al dan niet geopend of beschikbaar zijn van een dergelijke attractie of faciliteit is essentiële informatie die de consument nodig heeft om weloverwogen zijn keus te maken. Aangezien de informatie over de geplande onderhoudswerkzaamheden ontbrak, is sprake van ontbrekende van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De voorzitter heeft nota genomen van het verweer dat de informatie over het gesloten zijn van Het Piratennest per abuis niet is vermeld, en dat adverteerder dit gewoonlijk wel vermeldt bij geplande onderhoudswerkzaamheden. Om die reden kan een aanbeveling achterwege blijven. 

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken