a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2013/00365

Datum:

17-06-2013

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de prijsvermelding voor een “Twin Room” op adverteerders website www.booking.com, waar (in de kolom “Conditions”) staat:

“Non-refundable         –  Breakfast £ 10        – £ 63 £ 56.70 Smart Deal”

“FREE cancellation    –  Breakfast £ 10        – £ 90 £ 81”

“FREE cancellation    –  Breakfast included – £ 101”.

                  

De klacht

 

Het verschil tussen de kamerprijzen wordt alleen veroorzaakt door het al dan niet bestaan van de mogelijkheid om de reservering te annuleren en geld terug te krijgen (‘refund’). Daarom is de aanprijzing van het hogere tarief met “FREE cancellation” onjuist en misleidend.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Het gebruiken en tonen van ‘Non-refundable’ en ‘FREE cancellation’ tarieven is niet in strijd met de wet en/of de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is een gangbare marktpraktijk bij reis(gerelateerde) producten. Het verschil tussen ‘Non-refundable’ en ‘FREE cancellation’ kamerprijzen wordt zowel op de betreffende webpagina als in de Algemene Voorwaarden en bij de FAQ’s toegelicht. Goedkopere ‘Non-refundable’ tarieven moeten direct bij reservering van de kamer worden betaald, terwijl de duurdere ‘FREE cancellation’ bedragen pas bij vertrek uit de kamer hoeven te worden afgerekend. De gemiddelde consument weet en begrijpt dat bij flexibiliteit een hoger tarief hoort dan bij de ‘Non-refundable’ prijzen. Klager heeft niet duidelijk gemaakt hoe of waarom het gebruiken en tonen van de verschillende tarieven misleidend is.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder is nader toegelicht. Daarbij is benadrukt dat het systeem aldus is dat naast kamers waarvoor een gratis annulering geldt en die pas achteraf, na gebruik, hoeven te worden betaald, ook goedkopere kamers worden aangeboden die direct bij boeking moeten worden betaald en waarvoor geen restitutie bij annulering mogelijk is.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager bezwaar maakt tegen de mededeling “FREE cancellation”, omdat in de gegeven omstandigheden, waarbij volgens klager de prijs door de mogelijkheid tot annulering en/of restitutie hoger is dan de ‘Non-refundable’ prijs, niet van “FREE cancellation” gesproken kan worden.

 

Uit de uiting blijkt dat in het kader van de “Conditions” gekozen kan worden uit twee varianten reserveringen, te weten de variant “Non-refundable” en de variant “FREE cancellation”. Uit de bij deze varianten vermelde prijzen wordt duidelijk dat voor de eerstgenoemde categorie een lagere prijs verschuldigd is dan voor de categorie ‘FREE cancellation’.

Vast is komen te staan dat reserveringen waarvoor ‘FREE cancellation’ geldt niet reeds bij boeking, maar pas achteraf, na verblijf, moeten worden betaald en dat in geval van annulering geen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit in tegenstelling tot de categorie ‘Non-refundable , waarvoor geldt dat in geval van annulering geen restitutie mogelijk is van het direct bij boeking te betalen bedrag. Voor de gemiddelde consument is op grond van het voorgaande voldoende duidelijk dat adverteerder de woorden “FREE cancellation” in een bijzondere betekenis gebruikt, te weten om de specifieke variant aan te duiden waarbij de kosten voor het annuleren en de mogelijkheid om achteraf te betalen reeds in de prijs zijn verdisconteerd. Derhalve dient het woord “FREE” niet in de zin van “gratis” te worden beschouwd, maar in de zin van “inbegrepen”.  Dat de “FREE” tarieven hoger zijn dan de “Non-refundable” tarieven, is inherent aan het feit dat in eerstgenoemde tarieven extra services inbegrepen zijn. Nu dit alles voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk is, kan de uiting niet als misleidend worden beschouwd.

 

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken