a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2013/00493

Datum:

22-07-2013

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de bevestiging van een hotelreservering in Polen die klager op 4 mei 2013 van adverteerder ontving.

 

De klacht

 

De klacht betreft de op de reservering staande tekst; “You will pay the hotel in the hotel’s local currency  (PLN). The displayed amout (in GBP) is indicative and based on the exchange rate at the time of booking”.

Klager betaalde het voor de hotelkamers verschuldigde bedrag met zijn credit card. Dit  bedrag werd direct van zijn rekening afgeschreven. Echter, anders dan de mededeling dat de wisselkoers op het moment van boeking wordt gehanteerd doet vermoeden, werd  £ 310,95 afgeschreven in plaats van het op de reservering vermelde bedrag van £ 298,21. De koers wisselt van dag tot dag en adverteerder vermeldt kennelijk steeds een lager bedrag dan het bedrag dat wordt afgeschreven. Gelet hierop is de uiting oneerlijk ten opzichte van concurrenten alsmede misleidend jegens consumenten.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft, voor zover van belang voor de beslissing, het volgende verweer gevoerd.

Adverteerder biedt, kort gezegd, hotels en consumenten een platvorm waarop online een kamer kan worden gereserveerd. Adverteerder stuurt de reservering naar het hotel en de bevestiging daarvan naar de consument. De consument betaalt rechtstreeks aan het hotel, in de lokale valuta. Wie via adverteerder een kamer boekt, verklaart zich akkoord met de door Bloomberg gehanteerde wisselkoers. Dit is een betrouwbare en door veel overheden  en internationale bedrijven gehanteerde wisselkoers. Kleine koersverschillen zijn onvermijdelijk, niet alleen omdat handelingen op verschillende momenten plaatsvinden, maar ook omdat banken en creditcard-maatschappijen verschillende wisselkoersen hanteren. Om iedere discussie over de gehanteerde wisselkoers uit te sluiten, is het gewraakte voorbehoud gemaakt.

 

Mondelinge toelichting

 

De heer Groenewold deelt mee dat gedurende het boekingsproces het gewraakte voorbehoud onder in beeld staat. Op de website staat de prijs van een kamer in de locale valuta, maar indien men wil weten wat deze kamer, omgerekend in “eigen” valuta kost, kan men een omrekenmodule raadplegen door een boven in beeld staand valuta-symbool aan te klikken, waarna de prijs van de kamer, omgerekend in de door de consument gewenste valuta in beeld verschijnt. Voor de in de “eigen” valuta vermelde prijs geldt eerdergenoemd voorbehoud.     

 

Het oordeel  

 

Adverteerder biedt de consument de mogelijkheid om online en over de gehele wereld een hotelkamer te boeken. Het voor deze hotelkamer verschuldigde bedrag moet door de consument rechtstreeks aan het hotel worden betaald, in de valuta van land waarin het hotel is gelegen.  

Voor het gemak van de consument biedt adverteerder op de website de mogelijkheid om

de prijs van een hotelkamer, die vermeld is in de lokale valuta, tevens in de door de consument gewenste valuta in beeld te brengen. Adverteerder heeft meegedeeld daarvoor de, naar hij stelt, betrouwbare en veel gebruikte, Bloomberg-wisselkoers te hanteren.

 

De gemiddelde consument wordt verondersteld geacht te weten dat de wisselkoers aan schommelingen onderhevig is. Bovendien hanteren banken en credit card maatschappijen verschillende wisselkoersen, nog afgezien van het feit dat zij voor koop en verkoop verschillende koersen hanteren. Voorts plegen zij voor een transactie kosten in rekening te brengen.  Hierdoor is het voor adverteerder niet mogelijk de consument exact dat bedrag te noemen dat van zijn rekening zal worden afgeschreven. Om die reden bedient adverteerder zich, wanneer de consument gebruik maakt van de mogelijkheid om de prijs in de door hem gewenste valuta in beeld te brengen, van het gewraakte voorbehoud.

Adverteerder heeft aldus gemotiveerd wat de oorzaak is van het bewuste prijsverschil en daarmee klagers vermoeden, dat adverteerder op de website bij het omrekenen van de hotelprijs stelselmatig een te laag bedrag vermeldt, voldoende weerlegd.

 

De beslissing  

 

Gelet op het bovenstaande wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken