a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2015/00842

Datum:

14-10-2015

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.booking.com voor zover op deze website in verband met het “Blackwood Guest House” wordt meegedeeld dat men als gast de beschikking heeft over onder meer “Towels”, “Free toiletries”, “Cleaning products” en “WI-FI”.

 

De klacht

Klaagster stelt dat in het Guest House geen “towels, free toiletries, cleaning products or WI-FI internet” aanwezig waren.

 

Het verweer

Booking.com biedt een platform aan waarop online reserveringen voor accommodaties kunnen worden gemaakt. Booking.com heeft hierbij een faciliterende rol. De informatie die zij geeft, is gebaseerd op de informatie van de accommodaties. Laatstgenoemden zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Op reserveringen die op of via de website van Booking.com worden gemaakt zijn algemene voorwaarden van toepassing. Door een reservering te maken, accepteert een gast deze voorwaarden. Daarin staat dat de accommodaties verantwoordelijk zijn voor de informatie die zij aanbieden op de website van Booking.com. De accommodaties verklaren zich hiervoor ook contractueel verantwoordelijk. Booking.com legt een aan de Reclame Code Commissie gerichte brief van Blackwood Guest House over waaruit blijkt dat deze zich verantwoordelijk acht in verband met de klacht en de afwikkeling daarvan. Booking.com heeft geen reden om aan de juistheid van de door Blackwood Guest House aangeleverde informatie te twijfelen. Laatstgenoemde betwist, zoals blijkt uit de door Booking.com overgelegde brief, de juistheid van de klacht en ziet geen aanleiding de informatie over de accommodatie aan te passen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Booking.com heeft diverse formele verweren aangevoerd die volgens haar meebrengen dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestreden uiting. De voorzitter volstaat in dit verband kortheidshalve met te verwijzen naar eerdere beslissingen waarin over soortgelijke verweren van Booking.com is geoordeeld, waaronder de dossiers 2011/01186, 2013/00852 en 2014/00251. Daarin is geoordeeld dat de diensten van Booking.com wezenlijk verder strekken dan het enkele zijn van een advertentieplatform waarop derden accommodaties beschikbaar maken voor reservering en waarop consumenten een reservering kunnen maken bij de accommodatie van hun keuze. De voorzitter oordeelt ook nu dat de handelsactiviteiten van Booking.com niet beperkt blijven tot het enkele doorgeleiden van informatie van derden. Booking.com verricht op basis van die informatie een zelfstandige handelsprak­tijk. Dit brengt mee dat Booking.com verantwoordelijk dient te worden geacht met betrekking tot de op haar website getoonde informatie.

2)  Naast Booking.com dient, op grond van hetgeen zij heeft gesteld, ook Blackwood Guest House verantwoordelijk te worden gehouden voor de in de bestreden uiting getoonde informatie. Blackwood Guest House heeft de informatie immers aan Booking.com aangeleverd teneinde deze op de website van laatstgenoemd te doen vermelden. De voorzitter heeft geconstateerd dat Booking.com Blackwood Guest House over de klacht heeft geïnformeerd. Laatstgenoemde heeft zich daarop bij een niet gedateerde brief tot de Reclame Code Commissie gewend. In deze brief reageert zij op de klacht en betwist zij deze. De voorzitter merkt deze brief als verweer aan en zal daarmee bij de beoordeling rekening houden.

3)  De klacht bestaat uit een opsomming van zaken die volgens klaagster in het hotel ontbraken maar die wel in de bestreden uiting worden genoemd. Elke verdere onderbouwing van deze klacht ontbreekt. De voorzitter beschikt bijvoorbeeld niet over door klaagster met Blackwood Guest House gevoerde correspondentie. Evenmin zijn verklaringen van derden overgelegd. Ten aanzien van de ontbrekende faciliteiten is het voorts niet bekend of klaagster, zoals van haar kon worden gevergd, zich tijdens haar verblijf tot het Blackwood Guest House heeft gewend met het verzoek de eventueel ontbrekende faciliteiten alsnog aan haar ter beschikking te stellen. Blackwood Guest House heeft de juistheid van de klacht betwist en gesteld dat zij geen aanleiding ziet de informatie in de bestreden uiting te wijzigen.

4)  De voorzitter ziet in de gegeven omstandigheden, waarin sprake is van een niet met stukken onderbouwde klacht die door de adverteerder uitdrukkelijk is betwist, en nu vergelijkbare klachten over Blackwood Guest House ontbreken, geen aanleiding om te oordelen dat de klacht gegrond is. Om die reden oordeelt de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken