a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2015/00990

Datum:

23-02-2016

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.booking.com voor zover op deze website het “Apart Cäcilia” werd aangeboden, waarbij de prijs voor een verblijf van één nacht op de door klager gekozen verblijfsdatum € 50,– bedroeg.

 

De klacht

Klager heeft voor één nacht accommodatie geboekt in “Apart Cäcilia”. De website van verweerder toonde hiervoor een prijs van € 50,–. Toen klager op ‘boeken’ klikte verscheen een nieuw scherm waarop eveneens deze prijs stond. Klager is het bij het boeken ontgaan dat in de prijs van het appartement niet de schoonmaakkosten ad € 40,– waren inbegrepen. Dit stond in zeer kleine letters onderaan de uiting. Volgens klager betreft het een “inescapable cost” nu deze kosten verschuldigd zijn ongeacht de staat waarin men het appartement achterlaat. Volgens klager is het in strijd met de artikelen 2.24 en 2.42 van de “Code of Practice” van de ASAI om deze kosten niet in de prijs te verdisconteren.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. Verweerder stelt dat voorafgaand aan, tijdens en na de boeking expliciet melding werd gemaakt van het feit dat de schoonmaakkosten ad € 40,– niet in de prijs inbegrepen waren. In aanvulling hierop deelt verweerder het volgende mee. Normaal dienen onvermijdbare kosten in de prijs te zijn inbegrepen zoals volgt uit artikel 2.42 van de ‘ASAI code’. Dit artikel is echter niet absoluut van aard en laat toe dat in de prijzen geen onvermijdelijke kosten worden verdisconteerd indien het niet praktisch is deze kosten op individuele basis weer te geven. Die situatie doet zich hier voor. Op de website van verweerder staat een grote variëteit aan accommodaties en het is bij cross border reserveringen op een multi-juridische basis niet altijd praktisch van tevoren een prijs per nacht te noemen inclusief alle kosten en belastingen. De accommodaties bepalen bovendien zelf de prijzen en verweerder is slechts het platform waarop die accommodaties tonen wat zij beschikbaar hebben met de relevante prijzen. In het onderhavige geval was alle prijsinformatie beschikbaar en transparant, zodat klager volledig geïnformeerd een besluit over een transactie kon nemen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover verweerder aanvoert dat zij een platform is waarop aanbieders beschikbare accommodaties tonen met relevante prijzen, overweegt de voorzitter, voor zover verweerder hiermee bedoelt te stellen dat zij niet verantwoordelijk is voor de bestreden uiting, als volgt. De voorzitter verwijst naar eerdere beslissingen waarin over soortgelijke verweren van verweerder is geoordeeld, waaronder dossiers 2011/01186, 2013/00852 en 2014/00251. Daarin is geoordeeld dat de diensten van verweerder wezenlijk verder strekken dan het enkele zijn van een advertentieplatform waarop derden accommodaties beschikbaar maken voor reservering en waarop consumenten een reservering kunnen maken bij de accommodatie van hun keuze. De voorzitter oordeelt ook nu dat de handelsactiviteiten van verweerder niet beperkt blijven tot het enkele doorgeleiden van informatie van derden. Verweerder verricht op basis van die informatie een zelfstandige handelsprak­tijk. Dit brengt mee dat verweerder (mede) verantwoordelijk dient te worden geacht met betrekking tot de op haar website getoonde uitingen, die mede op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten zijn gericht.

2)  De voorzitter begrijpt uit de klacht dat klager bezwaar maakt tegen de uiting die hij zag nadat hij de accommodatie had gekozen en de verblijfsduur had ingevuld. In die uiting was, naar niet in geschil is, een prijs te zien waarin de schoonmaakkosten niet waren inbegrepen. Deze kosten werden apart genoemd. Kern van het geschil is of op het moment dat klager de uiting zag de schoonmaakkosten reeds in de prijs hadden dienen te zijn verdisconteerd. De voorzitter beantwoordt op grond van het volgende deze vraag bevestigend.

3)  Uit de uiting en hetgeen partijen stellen blijkt dat de schoonmaakkosten altijd verschuldigd zijn, zodat het onvermijdbare kosten betreft. Deze kosten zijn in dit geval per verblijf verschuldigd. Op het moment dat bekend was voor welke periode klager de accommodatie wenste te boeken, moest verweerder in staat worden geacht een totaalprijs te tonen waarin de schoonmaakkosten zijn verdisconteerd. Op dat moment bestond geen noodzaak meer om de schoonmaakkosten afzonderlijk te vermelden en kon verweerder deze kosten in de totale prijs opnemen. Verweerder was daartoe ook verplicht. Dit volgt uit het bepaalde onder IV sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) 2014 in verbinding met het op boekingen via internet toepasselijke artikel 8.4 sub i van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Uit deze bepalingen blijkt dat in een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand altijd totale prijzen dienen te worden getoond, dat wil zeggen prijzen inclusief alle kosten waarvan de hoogte op dat moment bekend en bepaalbaar is. De voorzitter hanteert deze bepalingen, nu bij een cross border klacht de regelgeving van het land van de beoordelende instantie van toepassing is. Overigens gaat de voorzitter ervan uit dat deze regels gelijk zijn aan de in Ierland geldende regels, nu het in feite om toepassing van de Europese Richtlijn 2011/83/EU gaat.

4)  De voorzitter heeft ambtshalve geconstateerd dat inmiddels op de website van verweerder bij de onderhavige accommodatie na het invullen van een verblijfsduur wél prijzen inclusief schoonmaakkosten worden getoond. De voorzitter ziet hierin aanleiding de hierna te vermelden aanbeveling te doen voor zover nog nodig.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde onder IV sub 1 RR 2014 in verbinding met artikel 8.4 sub i NRC. De voorzitter beveelt verweerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame op haar website meer te doen tonen.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken