a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2015/01155

Datum:

09-02-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen op adverteerders website www.booking.com:

a) de bij een hotelkamer in een rood kader geplaatste mededeling “Today 30% off”

b) de bij de prijs voor de hotelkamer geplaatste mededeling “Today’s Value Deal”

c) de bij een hotelkamer geplaatste mededeling “Only [..] rooms left on our site!”

 

De klacht

Ad a

De tekst in rood “Today 30% off” wekt de indruk dat sprake is van een speciale aanbieding. In werkelijkheid is de prijs gelijk aan die op andere websites, inclusief die van het hotel zelf. Klager legt ter onderbouwing een reserveringsbevestiging over van de door hem direct bij het hotel geboekte hotelkamer.

Ad b.

De mededeling “Today’s value deal” suggereert dat het een aanbieding betreft die alleen vandaag geldig is. In werkelijkheid werd de aanbieding op achtereenvolgende dagen vermeld.

Ad c.

De tekst “Only [x] rooms…” wekt de indruk dat hotelkamers zijn geboekt, terwijl het betreffende hotel in totaal bijvoorbeeld maar over drie ‘small deluxe’ kamers beschikt.

 

Het verweer

Booking.com biedt op haar website een online reserveringssysteem door middel waarvan accommodaties hun kamers kunnen adverteren en consumenten deze kunnen boeken. Booking.com zendt alleen de reservering naar de accommodatie en de bevestiging naar de gast. Booking.com koopt en verkoopt geen kamers, en de gasten betalen rechtstreeks aan de betreffende accommodatie.

Met betrekking tot klagers verschillende bezwaren wordt het volgende aangevoerd.

Ad a.

Bij de tekst “Today 30% off” staat een cirkeltje met daarin een vraagteken, waaruit blijkt dat een toelichting bij de tekst wordt gegeven wanneer met de muis over dit icoontje wordt bewogen. Deze toelichting luidt (in de bestreden uiting): “The discount is based on the third highest current price of the property for rooms with the same booking conditions in a 30-day window around your check-in date (15 days before and 15 days after check-in date; if less than 15 days are between today and the check-in date, we will use the corresponding number of days after the check-in date to result in a 30-day total). To ensure we are making a fair comparison, we always use the same reservation conditions (meal plan, cancellation policy and room type). This means that you get the same room for a lower price compared to other check-in dates at the same time of the year.”

Indien het hotel zelf of andere websites dezelfde of een vergelijkbare prijs hanteren als de op de website van Booking.com weergegeven prijs, betekent dit niet dat laatstgenoemde prijs niet als een speciale aanbieding kan worden beschouwd. Adverteerder verwijst in dit verband naar de uitspraak van de Commissie van 3 juli 2015 in dossier 2015/00592.

Ad b.

Bij de prijsvermelding met de tekst “Today’s Value Deal” staat ook een icoontje met een vraagteken, dat dezelfde toelichting toont als hiervoor (onder Ad a) weergegeven. Er wordt duidelijk uitgelegd hoe een Value Deal wordt berekend. Als een prijs aan de voorwaarden van een Value Deal voldoet, wordt deze prijs als zodanig weergegeven. Niet valt in te zien dat dit niet op twee opeenvolgende dagen het geval kan zijn, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Klager heeft niet gesteld dat in dit geval niet aan die voorwaarden is voldaan.

Ad c.

In de uitspraak van de Commissie van 18 december 2014 in dossier 2014/00746 is bevestigd dat de mededeling “Only [x] rooms left on our site” een juiste en eerlijke beschrijving is van het aantal kamers dat een hotel via de website van Booking.com op een bepaald moment beschikbaar heeft gesteld. Of het totale aantal kamers waarover een hotel beschikt gelijk is aan het aantal kamers dat het hotel via adverteerders website aanbiedt is niet relevant, en doet niet af aan de juistheid van de bestreden mededeling.

 

Het oordeel van de Commissie

Ad a.

Klager acht de mededeling “Today 30% off” misleidend omdat volgens klager de kortingsprijs van Booking.com gelijk is aan de op andere websites en door het hotel zelf vermelde prijs voor de hotelkamer.

Deze klacht kan niet slagen. In de uiting wordt duidelijk uitgelegd hoe de geadverteerde kortingsprijs wordt berekend. Dat dezelfde hotelkamer door het hotel zelf kennelijk op hetzelfde moment voor dezelfde prijs is aangeboden, betekent niet dat het tarief op de website van Booking.com geen kortingsprijs betreft ten opzichte van het op andere momenten op haar website gehanteerde tarief.

Ad b.

Klager acht de mededeling “Today’s value deal” misleidend, omdat deze volgens hem de indruk wekt dat de aanbieding alleen voor vandaag geldt, terwijl klager deze aanbieding twee achtereenvolgende dagen op de website heeft zien staan.

Gebleken is dat bij de mededeling “Today’s value deal” een informatie-icoontje staat waaronder wordt uitgelegd wanneer een aanbieding op de website als ‘value deal’ wordt weergegeven. De Commissie acht het niet onjuist om een aanbieding die aan de voorwaarden van een ‘value deal’ voldoet op enkele achtereenvolgende dagen als “Today’s value deal” te tonen. Dat een aanbieding op een dag als ‘Today’s value deal” wordt weergegeven sluit naar haar oordeel niet uit dat dezelfde aanbieding ook op de daaropvolgende dag als zodanig kan worden aangemerkt.

Ad c.

Klager meent dat de tekst “Only [x] rooms” misleidend is omdat deze volgens hem de indruk wekt dat hotelkamers zijn geboekt, terwijl het aantal genoemde kamers het totale aantal kamers van het betreffende hotel kan zijn.

De Commissie constateert dat de volledige mededeling op de website van Booking.com  luidt: “Only [x] rooms left on our site”. Voor de gemiddelde consument is voldoende duidelijk dat deze mededeling een weergave is van het aantal kamers dat een hotel via de website van Booking.com op een bepaald moment beschikbaar heeft gesteld. Klager heeft niet gesteld dat het weergegeven aantal kamers onjuist is. Dat dit aantal wellicht de hele kamervoorraad van het betreffende hotel is maakt niet dat de uiting op de website misleidend is.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken