a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2016/00228

Datum:

28-04-2016

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bstreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op de website www.bastionhotels.nl voor zover hier staat:

Een grijs kader met daarin de tekst:

“100% laagste prijs

Door direct bij Bastionhotels.nl te boeken bent u 100% gegarandeerd van de laagste prijs”.

Indien de consument met zijn cursor over voornoemde tekst beweegt verschijnt de tekst:

“Laagste 100%

Door direct dit hotel te boeken bij Bastion Hotels bent u 100% gegarandeerd van de laagste prijs. Als u op dat moment elders goedkoper boekt, slaapt u een nacht voor niets”.

Buiten het kader staat:

“Boek altijd direct bij Bastion Hotels voor de laagste prijs

Beste Prijs Garantie voorwaarden van de besloten vennootschap Bastion Holding B.V., (…) garandeert de beste prijs voor een boeking gemaakt op een van de eigen websites (www.bastionhotels.nl; www.bastionhotels.com en www.bestwesternschipholairport.nl), hierna te noemen www.bastionhotels.nl.   

Indien u op enige andere website een boeking kunt maken tegen een lagere prijs dan uw reeds gemaakte boeking via www.bastionhotels.nl, vergoedt de Bastion Holding B.V. u de eerste nacht logies, voor één kamer. Aan de hieronder genoemde voorwaarden moet ten minste worden voldaan:

U dient een boeking te hebben gemaakt op www.bastionhotels.nl

Binnen maximaal 1 uur na het voltooien van de reservering via www.bastionhotels.nl, dient u via een andere website een lager tarief geconstateerd te hebben voor hetzelfde hotel van de Bastion Holding B.V.

Er dient binnen ditzelfde uur een printscreen gemaakt te worden van het lagere tarief

Aankomst- en vertrekdata dienen identiek te zijn

Betalings- en annuleringsvoorwaarden dienen identiek te zijn

De vergelijking kan uitsluitend worden gemaakt op basis van netto prijzen (exclusief BTW en lokale belastingen)

De inhoud van de reservering dient exact overeen te komen (vb. inclusief ontbijt, maaltijden, kamertype, etc.)

De garantie is niet van toepassing indien:

Reserveringen gemaakt zijn in combinatie met of als onderdeel van aanbiedingen, (leden-)acties en/of anonieme aanbiedingen

Vaste prijzen uit hoofde van een corporate samenwerkingsafspraak gelden; deze prijzen zijn gemiddeld over het jaar de beste prijzen; incidentele afwijkingen per periode/dag blijven altijd mogelijk

De prijs is afgegeven door een derde partij1 waarmee Bastion Holding B.V. geen contractuele en onderhandelde prijsafspraken heeft

(…)”.

“[1] Derde partijen waarmee Bastion Holding directe samenwerkingen heeft zijn: Agoda, Booking.com, Bookit, Budgetplaces, Easytobook, Expedia, Hotel Booker, Hotelbeds, Hotels.nl, Hotels4U, HRS, Lastminute.com, Orbitz.”

 

De klacht

In de uiting staat dat de consument door direct via Bastion Hotels te boeken 100% gegarandeerd is van de laagste prijs en dat de consument een nacht voor niets slaapt indien de consument op dat moment elders goedkoper kan boeken. Klager meent dat de uiting oneerlijk en ongeoorloofd is omdat uit het reglement zou blijken dat adverteerder nooit een gratis nacht hoeft te betalen. Adverteerder dekt zich namelijk in door met naam en toenaam te benoemen met welke sites/bedrijven zij een prijsafspraak heeft gemaakt, terwijl andere websites worden uitgesloten.

 

Het verweer

Met name hotelvergelijkingswebsites maken gebruik van laagste-prijs-garanties waarmee ze de indruk wekken dat zij een lagere prijs aanbieden dan de oorspronkelijke hotel websites. Adverteerder reageert hierop door middel van de garantie die zij in de bestreden uiting aanbiedt. Met de laagste-prijs-garantie wil adverteerder duidelijk maken dat de consument het beste af is bij de bron, namelijk bij Bastion zelf.

Op de websites van Bastion wordt de laagste-prijs-garantie toegelicht onder het kopje: “Voorwaarden Laagste Prijs Garantie”. Hier worden de voorwaarden voor de garantie uiteengezet, zoals de bepaling dat de prijs is afgegeven door een derde partij die gerechtigd is hotelkamers van adverteerder aan te bieden. Adverteerder werkt met een groot aantal partijen samen die op commissiebasis hotelkamers voor adverteerder mogen verkopen. De partijen met wie adverteerder een distributieovereenkomst heeft gesloten beslaan tezamen 95% van de gehele markt van aanbieders van hotelvergelijkingswebsites. Er zijn geen andere partijen die deze overnachtingen aanbieden. Aldus ziet de garantie op de gehele markt van aanbieders van Bastion hotelovernachtingen.

Adverteerder meent dat haar uiting juist en volledig is en dat de laagste-prijs-garantie van Bastion geen oneerlijke reclame-uiting is.

Klager gaat er kennelijk vanuit dat er derden zijn die een lagere prijs kunnen bieden voor een hotelovernachting bij adverteerder. Dat is echter niet het geval want de laagste prijs wordt altijd door Bastion geboden; de bron zelf. Dat is volgens adverteerder niet oneerlijk tegenover de consument. Dat consumenten daardoor geen gratis overnachting kunnen ‘winnen’ of ‘verdienen’, maakt de reclame-uiting niet oneerlijk, aldus adverteerder. In haar uiting geeft adverteerder slechts aan dat consumenten via de website van Bastion het voordeligst een hotelkamer kunnen boeken. De uiting ziet op de 100% laagste-prijs-garantie en niet op de gratis overnachting.

Het is onjuist dat – zoals klager stelt – door adverteerder andere aanbieders van hotelvergelijkingswebsites worden uitgesloten. Iedere aanbieder van een vergelijkingswebsite kan een distributieovereenkomst met adverteerder sluiten om op commissiebasis hotelkamers van Bastion te verkopen. Bovendien geldt dat bijna de gehele markt (95%) dat ook heeft gedaan en tot slot kunnen derden niet buiten Bastion om een hotelkamer van Bastion verkopen. Dit betekent dat de garantie dus ziet op alle hotelaanbiedingen van Bastion.

Nu de garantie van toepassing is op alle aanbieders van Bastion hotelovernachtingen, berust de garantie op waarheid en is de reclame-uiting niet onjuist of misleidend jegens de consument.

Adverteerder meent dat de klacht niet-ontvankelijk althans ongegrond dient te worden verklaard omdat deze kennelijk berust op een onjuiste aanname ten aanzien van de positie van Bastion op de markt van aanbieders van hotelovernachtingen en de rol die hotelvergelijkingswebsites in relatie tot Bastion spelen.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager acht de onderhavige uiting misleidend omdat adverteerder volgens hem nooit een overnachting hoeft te vergoeden, nu de garantie slechts ziet op aanbieders waarmee adverteerder een relatie heeft en zij de kamers in verband met prijsafspraken nooit voor een lagere prijs dan adverteerder zelf zullen aanbieden.

Adverteerder heeft in de eerste plaats aangevoerd dat klager niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard omdat hij van een onjuiste aanname ten aanzien van de positie van Bastion is uitgegaan. Dit verweer kan niet slagen. Krachtens artikel 7 lid 1 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep kan een ieder die van oordeel is dat een reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code een klacht indienen bij de Commissie. Of klager zijn klacht gebaseerd heeft op een onjuiste aanname is voor de ontvankelijkheid van de klacht niet van belang.

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument de uiting zo zal opvatten dat hij – indien hij de door hem gewenste hotelkamer rechtstreeks via de website van adverteerder boekt – gegarandeerd de laagste prijs betaalt en dat adverteerder hem een gratis overnachting aanbiedt indien de kamer elders goedkoper wordt aangeboden. Nu niet is gebleken dat adverteerder de in de uiting verstrekte garantie – mits aan de hiervoor gestelde voorwaarden is voldaan – niet aan de consument verstrekt, zal de klacht worden afgewezen. De uiting strekt ertoe om de consument de garantie te geven dat indien hij rechtstreeks bij adverteerder boekt, altijd de laagste prijs betaalt. Dat het in de praktijk niet zal voorkomen dat de consument aanspraak kan maken op de gratis overnachting omdat de situatie dat de kamer elders goedkoper wordt aangeboden zich nooit zal voordoen, maakt het oordeel van de Commissie niet anders.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken