a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2016/00838

Datum:

19-01-2017

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van adverteerder (www.booking.com) voor zover daarop accommodatie wordt aangeboden in “Mare Azur Miami Luxury Apartments by Grand Bay”.

 

De klacht

Klager heeft via adverteerder een kamer bevestigd voor 150 USD. Blijkbaar stond in de kleine letters dat er ook schoonmaakkosten van 150 USD zijn. Klager acht dit misleidend.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat.
Voor de Nederlandse markt (consumenten die vanaf een IP adres in Nederland de website van adverteerder bezoeken) worden prijzen inclusief belasting getoond. Klager heeft echter vanuit Suriname een hotelkamer gereserveerd. De uiting is niet op de Nederlandse markt gericht want is uitsluitend zichtbaar op computers met een IP adres in Suriname. Voor de Surinaamse markt geldt dat de prijzen exclusief belasting worden getoond. De uiting valt niet onder het toepassingsgebied van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Voor een grensoverschrijdende behandeling is geen plaats.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter is van oordeel dat de bestreden uiting specifiek op de Surinaamse consument is gericht, aangezien deze, naar adverteerder heeft gesteld en zoals ook blijkt uit de door klager overgelegde schermafdruk die in Suriname is gemaakt, uitsluitend zichtbaar was op computers met een IP adres in Suriname. Dat de uiting niet (mede) op de Nederlandse consument is gericht, blijkt verder uit het feit dat prijs wordt weergegeven als ‘USD’. Gelet hierop is de Nederlandse Reclame Code (inclusief de Reclamecode Reisaanbiedingen) niet op de bestreden uiting van toepassing. Daarbij is van belang dat ingevolge artikel 2 van de statuten van de Stichting Reclame Code, de Stichting tot doel heeft dat het maken van reclame in Nederland op verantwoorde wijze geschiedt, welk doel wordt nagestreefd door middel van toetsing van reclame-uitingen door de Reclame Code Commissie aan de Nederlandse Reclame Code. Weliswaar is in het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep voorzien in een regeling voor grensoverschrijdende reclame, maar Suriname valt buiten de landen waarop deze regeling van toepassing is.

2)  De voorzitter acht zich op grond van het voorgaande niet bevoegd de uiting aan de Nederlandse Reclame Code te toetsen, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken