a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2016/00891

Datum:

13-03-2017

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding op www.booking.com van een “Family Studio (5 Adults) with Terrace” in het Lyall Apartment Hotel te Londen. In de aanbieding staat onder “Beds” dat het gaat om “2 single beds” en “3 bunk beds”. Achter de vermelding “2 single beds” staan twee symbolen van een bed en achter de vermelding “3 bunk beds” staat een symbool van een stapelbed in de vorm van twee bedden boven elkaar.


De klacht

Deze wordt als volgt samengevat.
In de reclame-uiting staat dat het appartement twee tweepersoons- en drie stapelbedden heeft. De stapelbedden zijn op het scherm te zien als “a standard one up one down bunk bed” voor twee personen. In totaal zouden volgens klaagster op grond van de reclame-uiting acht mensen in de studio moeten kunnen slapen. In de reclame-uiting stond dat dit de enige kamer was die nog beschikbaar was waardoor klaagster onder druk werd gezet om te boeken. Klaagster heeft ook geboekt omdat zij erop vertrouwde dat er acht bedden waren in de studio. In de boekingsbevestiging stond echter dat er twee eenpersoonsbedden zijn en één stapelbed, alsook dat er een “cancellation fee” geldt. De studio was dus niet geschikt voor de familie van klaagster en zij moest de boeking ongedaan maken. Klaagster heeft contact gehad met de manager en gezegd dat sprake is van een onjuiste voorstelling van zaken in de reclame-uiting. Desondanks weigerde het hotel de ‘cancellation fee’ van £135 kwijt te schelden. Volgens “Consument Protection” is sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer

De klacht is gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal hierna, voor zover nodig worden ingegaan.


Het oordeel van de voorzitter

1)  Beoordeeld dient te worden of de reclame-uiting misleidend is over het aantal personen dat in de studio kan overnachten. In de uiting staat in de eerste plaats dat de studio is voorzien van “2 single beds”, hetgeen wordt bevestigd door de symbolen van twee afzonderlijke bedden. Met betrekking tot de andere bedden noemt de reclame-uiting “3 bunk beds”, gevolgd door een symbool van een stapelbed. Klaagster heeft deze laatste omschrijving opgevat als de aanduiding van drie losse stapelbedden waarop elk twee personen kunnen slapen. Het afgebeelde symbool van een stapelbed is ook van het type bed waarbij twee personen boven elkaar slapen. Op zichzelf genomen lijkt hieruit te volgen dat in de studio zes personen in een stapelbed kunnen slapen. De mededelingen over de bedden dienen echter in de context van de gehele uiting te worden bezien. In dat verband is van belang dat de vermelding van de bedden vrijwel direct onder de mededeling staat dat de studio bestemd is voor vijf volwassenen. Deze mededeling maakt duidelijk dat de aanduiding “3 bunk beds” in combinatie met de aanduiding “2 single beds” ziet op het totale aantal slaapplaatsen in de studio, derhalve dat in totaal vijf personen in de studio kunnen slapen. Voor de gemiddelde consument blijkt aldus uit de context van de uiting voldoende duidelijk dat de mededelingen over de bedden zijn bedoeld om duidelijk te maken hoe de slaapplaatsen zijn ingericht, maar niet om een groter aantal slaapplaatsen te noemen dan het aantal personen waarvoor de studio is bedoeld. Adverteerder stelt bovendien dat men door op het “Room Type” te klikken meer informatie ziet over de bedden, te weten: “This apartment has 2 single beds and a set of bunk beds made up of a double bed and a single bed”. De veronderstelling dat in totaal acht personen in de studio zouden kunnen slapen, berust blijkens het voorgaande op een te eenzijdige en daardoor onjuiste uitleg van de uiting. De gemiddelde consument zal ook niet verwachten dat meer personen in de studio kunnen overnachten dan het in de reclame-uiting genoemde (maximale) aantal van vijf. Dit onderdeel van de klacht wordt dus afgewezen.

2)  Met betrekking tot de stelling van klaagster dat zij zich onder druk voelde gezet om te boeken omdat het de enige nog beschikbare kamer zou zijn, verwijst de voorzitter naar de beslissing in dossier 2015/01155. Hierin is geoordeeld dat de mededeling “Only [x] rooms left on our site” voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk maakt dat deze mededeling een weergave is van het aantal kamers dat een hotel via de website van Booking.com op een bepaald moment beschikbaar heeft gesteld, maar dat dit aanbod niet noodzakelijk hoeft overeen te stemmen met het aantal kamers dat het hotel verder nog beschikbaar heeft. Weliswaar gaat van bedoelde mededeling enige druk uit om snel te boeken, maar in de eerdere zaak was volgens de Reclame Code Commissie geen sprake van misleiding met betrekking tot het aanbod van adverteerder. De voorzitter ziet geen aanleiding om te veronderstellen dat de Commissie naar aanleiding van de onderhavige klacht anders zal beslissen. Ook in zoverre wordt de klacht afgewezen.


De beslissing van de voorzitter
  

De voorzitter wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken