a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2019/00194

Datum:

22-05-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 13 maart 2019 bij het tijdschrift Libelle gevoegde flyer van LuxuryHotel Company. In de flyer staat, voor zover hier van belang:

“Iedereen kan nu genieten van echte luxe!

Via LuxuryHotelCompany is het mogelijk om bijzondere en luxe hotelarrangementen te boeken, met hoge korting!

(…)

Op LuxuryHotelCompany worden verschillende type aanbiedingen aangeboden. Veel arrangementen hebben een waarde van €370 en worden aangeboden voor €185 euro. Dit is een korting van maar liefst 50%! De boekingskosten en stads-/toeristenbelasting zijn hier nog niet bij inbegrepen. Ook bieden we heerlijke arrangementen aan met andere waardes en andere kortingen.”

 

De klacht

Klager heeft op 1 januari 2019 via LuxuryHotelCompany een hotelarrangement geboekt in het Best Western City Hotel Gouda voor het weekend van 15 t/m 17 maart 2019. In de reserveringsbevestiging vermeldde LuxuryHotelCompany dat de “totale waarde van het arrangement (inclusief boekingskosten en stads-/toeristenbelasting)” € 386,12 bedroeg, op welk bedrag een korting werd gegeven van € 185,-, zodat het te betalen bedrag € 201,12 was.

Kort voor vertrek heeft klager op de website van het hotel in Gouda gezien dat hetzelfde arrangement door het hotel zelf voor € 205,- wordt aangeboden. Gelet hierop vindt klager de mededeling van LuxuryHotelCompany dat de waarde van het door hem geboekte arrangement € 386,- is, misleidend.

 

Het verweer en de nadere informatie van adverteerder bij e-mail van 24 april 2019

Adverteerder heeft, kort samengevat, aangevoerd dat het door klager via LuxuryHotelCompany geboekte arrangement niet identiek is aan het arrangement dat het betreffende hotel zelf aanbiedt. Het arrangement van het hotel kent minder faciliteiten dan het arrangement van LuxuryHotelCompany en de aanbieding van het hotel is – in tegenstelling tot de actie van LuxuryHotelCompany – een tijdelijke actie, die bovendien geldig is voor de periode april t/m oktober, dus ná het door klager voor medio maart geboekte arrangement.

Op het schriftelijke verzoek van de Commissie aan adverteerder om te onderbouwen dat de waarde van het door haar aangeboden en door klager geboekte arrangement daadwerkelijk   € 386,- (inclusief boekingskosten en stads-/toeristenbelasting) dan wel € 370 (exclusief boekingskosten en belasting) is, heeft LuxuryHotelCompany meegedeeld dat de waardebepaling van het arrangement tot stand is gekomen in samenspraak met het betreffende hotel. Op de website van het hotel kunnen de prijzen worden gecontroleerd. De totale waarde van het door klager geboekte arrangement in Best Western City Hotel Gouda is volgens LuxuryHotelCompany € 372,- (excl) / € 388,12 (incl), als volgt gespecificeerd:

2x overnachting in comfortroom met ontbijt en 24 uur annulering:  € 282,-

2x 3-gangen diner                                                                             €   60,-

2x welkomstdrankje                                                                          €     5,-

2x koffie of thee                                                                                 €     5,-

Late check-out                                                                                  €   20,-

1x informatie Gouda                                                                         gratis

1x korting Q-Park                                                                              gratis

Internet                                                                                              gratis.

Adverteerder heeft ter onderbouwing van de kamerprijs en de prijs van een diner afdrukken van de website van het hotel overgelegd.

 

De reactie van klager op de nadere informatie van adverteerder bij e-mails van 4 en 5 mei 2019

Klager stelt dat de door LuxuryHotelCompany als onderdelen van het arrangement genoemde  welkomstdrankjes, koffie/thee en late check-out door hem niet zijn verzilverd. Bovendien betreft de weergegeven kamerprijs de prijs voor zaterdag t/m maandag, terwijl het door klager geboekte arrangement liep van vrijdag t/m zondag. Aan de hand van een afdruk van de website van Booking.com betoogt klager dat de kamerprijs in het hotel in Gouda in het weekend lager is dan door de door LuxuryHotelCompany genoemde prijs.

 

Nadere reactie van adverteerder bij e-mail van 9 mei 2019

Adverteerder stelt in reactie op de opmerkingen van klager, onder verwijzing naar een afdruk van de website van het hotel in Gouda, dat de kamerprijs voor een comfort room met ontbijt en 24 uur annulering in het weekend niet lager is dan van zaterdag t/m maandag, maar juist hoger, namelijk € 307,- in plaats van de in de eerdere berekening door adverteerder genoemde prijs van € 282,-. De waarde van het door LuxuryHotelCompany aangeboden en door klager voor een weekend geboekte arrangement is dus nog hoger dan de geadverteerde waarde van € 370,- (excl) / € 386,- (incl). Deze waarde geldt voor een weekend in mei 2019. Het is niet mogelijk om te bepalen wat in het verleden (i.c. 15 t/m 17 maart 2019) de prijs van een kamer bij het hotel online was. Omdat wel duidelijk is dat de prijzen van het hotel redelijk stabiel zijn, kunnen de voor mei weergegeven prijzen als graadmeter worden genomen, aldus LuxuryHotelCompany.

 

De reactie van klager bij e-mail van 14 mei 2019

Klager handhaaft zijn standpunt dat de uiting van LuxuryHotelCompany waarin zij zegt 50% korting op een hotelarrangement aan te bieden, misleidend is.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de bestreden uiting adverteert LuxuryHotelCompany met arrangementen met een waarde van € 370,- die met 50% korting worden aangeboden voor € 185,-. De Commissie begrijpt de klacht zo, dat klager de juistheid van deze reclame betwist aan de hand van een door hem via LuxuryHotelCompany geboekt arrangement in Best Western City Hotel Gouda, dat volgens de mededeling van LuxuryHotelCompany in de reserveringsbevestiging een waarde heeft van € 386,12 (inclusief boekingskosten en stads-/toeristenbelasting).

2.

Naar het oordeel van de Commissie heeft LuxuryHotelCompany de waarde van de verschillende componenten van het door haar aangeboden hotelarrangement voldoende inzichtelijk gemaakt. Daarmee acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat de waarde van het arrangement (minimaal) € 370 (excl.) / € 386,- (incl) bedraagt. Dat een andere aanbieder het hotelarrangement voor een lagere prijs aanbiedt, zoals klager stelt, maakt niet dat LuxuryHotelCompany de waarde die het arrangement bij boeking via haar heeft, onjuist heeft weergegeven, nog daargelaten dat door LuxuryHotelCompany gemotiveerd is betwist dat de aanbieding van de andere aanbieder een identieke inhoud heeft.

3.

Gelet op het voorgaande kan de klacht dat sprake is van een misleidende reclame-uiting, omdat een groter prijsvoordeel wordt gesuggereerd dan waarvan in werkelijkheid sprake is, niet slagen. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken