a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2019/00441

Datum:

08-08-2019

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.booking.com voor zover daarop “Villas Paraíso y Siboney” op Fuerteventura kan worden geboekt. Ten tijde van het boeken door klaagster werden ten aanzien van deze accommodatie foto’s getoond waarop een zwembad was te zien.

 

Samenvatting van de klacht

De eerste 10 foto’s van de accommodatie toonden een zwembad. De accommodatie blijkt in werkelijkheid geen zwembad te hebben. Toen klaagster zich hierover bij de beheerder beklaagde, werd haar gezegd dat de foto’s op verschillende accommodaties betrekking hebben en niet noodzakelijk de door klaagster gehuurde accommodatie betreffen. Daarbij werd verwezen naar de beschrijving die accuraat zou zijn. Klaagster acht echter de uiting, die inmiddels in deze zin is aangepast dat de foto’s met het zwembad zijn verwijderd, misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk voor de op de website van verweerder verstrekte informatie, zodat klaagster zich ten onrechte tot verweerder heeft gewend. Aanvullend stelt verweerder dat de beschrijving van de accommodatie correct is en dat klaagster deze zorgvuldig had dienen te lezen om te zien of de accommodatie een zwembad heeft. Het is algemeen bekend dat men niet hetzelfde kan verwachten als op foto’s is te zien, zodat de foto’s in combinatie met de beschrijving dienen te worden gezien. In de beschrijving wordt geen zwembad genoemd. Klaagster had daarom dienen te begrijpen dat het om verschillende accommodaties gaat en uit de beschrijving dienen af te leiden dat de door haar geboekte accommodatie geen zwembad heeft, nu daarvan geen melding wordt gemaakt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Voor zover het verweer van verweerder zo kan worden begrepen dat zij vindt dat uitsluitend de beheerder van de accommodatie verantwoordelijk is voor de bestreden uiting, volstaat de voorzitter met te verwijzen naar eerdere beslissingen waarin over soortgelijke verweren van verweerder is geoordeeld, waaronder de dossiers 2011/01186, 2013/00852 en 2014/00251. Daarin is geoordeeld dat de diensten van verweerder wezenlijk verder strekken dan enkel een advertentieplatform waarop derden accommodaties beschikbaar maken voor reservering en waarop consumenten een reservering kunnen maken bij de accommodatie van hun keuze. De handelsactiviteiten van Booking.com blijven niet beperkt tot het enkele doorgeleiden van informatie van derden. Verweerder verricht op basis van die informatie een zelfstandige handelspraktijk. Dit brengt mee dat verweerder (mede) verantwoordelijk is voor de informatie die op haar website wordt getoond.

2)  Niet in geschil is dat op het moment dat klaagster boekte op diverse foto’s van de accommodatie een zwembad was te zien. Op enkele van de door klaagster overgelegde screenshots komt dit zwembad ook zeer uitdrukkelijk in beeld. Verweerder stelt dat het algemeen bekend is dat men niet uitsluitend op foto’s dient te vertrouwen. Het uitdrukkelijk tonen van foto’s met een zwembad wekt echter onvermijdelijk het vertrouwen dat de geboekte accommodatie over deze faciliteit beschikt. Dat in de verdere beschrijving van de accommodatie geen zwembad wordt genoemd, neemt de misleiding die daarvan het gevolg is niet weg. De gemiddelde consument zal erop vertrouwen dat de foto’s een beeld geven van (de faciliteiten van) de accommodatie. Indien dit anders ligt, dienen deze foto’s niet te worden gebruikt of moet direct bij de foto’s duidelijk worden gemaakt dat deze geen representatief beeld van de (faciliteiten van de) accommodatie geven. Het enkele niet vermelden van een zwembad in de beschrijving van de accommodatie geeft hierover onvoldoende uitsluitsel. Ook dubbelzinnige informatie over faciliteiten van een accommodatie valt immers onder de reikwijdte van artikel 8.2 aanhef en onder b Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  Niet in geschil is dat de gewraakte foto’s inmiddels zijn verwijderd. Nu bij verweerder echter kennelijk een onjuiste opvatting bestaat over de noodzaak van het tonen van juiste foto’s bij een accommodatie, zal de voorzitter geen gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, maar in plaats daarvan een aanbeveling doen voor zover nodig.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt verweerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken