a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2019/00492

Datum:

14-08-2019

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Drukpers/tijdschriften

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in de vorm van een insert (voucher) bij een tijdschrift. Hierin wordt onder meer gezegd dat men “€40,- terug” ontvangt bij een boeking via de link (vouchercode) die in de uiting staat. Als voorwaarde wordt daarbij genoemd dat men vóór een bepaalde datum voor minimaal € 120,- dient te boeken.

 

Samenvatting van de klacht

Klager heeft via de vouchercodes twee hotels geboekt met Booking.com waarbij hij aan alle voorwaarden in de uiting voldeed om € 40,- terug te ontvangen. Elke voucher heeft een unieke code. Klager blijkt echter maar één keer van de voucheractie gebruik te kunnen maken. Klager acht de uiting misleidend omdat adverteerder eerst klanten laat boeken en dan zegt dat de korting niet meer geldt voor verdere vouchercodes.

 

Samenvatting van het verweer

Tijdens de boeking via de vouchercode ziet de gebruiker op de website van adverteerder de link “More information”. Onder die link kan men de algemene voorwaarden vinden. Uit die voorwaarden volgt dat men slechts van één actiecode per specifieke campagne gebruik kan maken (“Bij gebruik zijn Stimuleringslinks en actiecodes uniek voor elke specifieke Deelnemer, in elke specifieke campagne”). Omdat klager eerder gebruik heeft gemaakt van een voucher die behoort tot dezelfde campagne en hij zijn beloning heeft ontvangen, komt hij niet meer in aanmerking voor een beloning. Het wordt van klanten verwacht dat zij op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden. Adverteerder zal evenwel verduidelijken dat slechts eenmaal per campagne gebruik kan worden gemaakt van een beloning bij een cashback-actie.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht betreft een voucher met een specifieke code in de vorm van een link naar de website van adverteerder. In de voucher wordt zonder voorbehoud gezegd dat men € 40,- terugontvangt op de volgende reis indien men vóór een bepaalde datum voor minimaal € 120,- boekt. Op geen enkele wijze blijkt uit deze uiting dat ook als beperkende voorwaarde geldt dat men maar één keer gebruik kan maken van een vouchercode. De gemiddelde consument zal hierdoor aannemen dat men vaker gebruik kan maken van een vouchercode.

2)  Dat bij het boeken een link naar ‘More information’ wordt getoond, waarmee men de (zeer onduidelijke) toepasselijke beperkende bepaling in de algemene voorwaarden kan raadplegen, neemt niet de misleiding weg die het gevolg is van het ontbreken van deze beperkende voorwaarde in de voucher zelf. Adverteerder had bedoelde essentiële informatie (het feit dat men slechts eenmaal gebruik kan maken van een voucher) reeds in de voucher zelf moeten noemen teneinde de consument in staat te stellen een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Nu adverteerder dit heeft nagelaten is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter zal tot slot rekening houden met de mededeling van adverteerder dat de uiting zal worden aangepast, en daarom de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken doen voor zover nodig. De voorzitter beslist dus als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder, voor zover nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken