a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2020/00039

Datum:

23-04-2020

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website www.booking.com waar de vakantievilla ‘Villa Altea’ in Spanje wordt aangeprezen, voor zover daar staat:

“Villa Altea 2 pools – to combine max 36pax”

“Altea – Show on map – 1,3 miles from centre – Beach nearby”

Voorts is via de hyperlink “Show on map” de landkaart (door middel van Google Maps) te zien, met daarop het bestemmingspunt en de locatie van de vakantievilla.

Verder staat op de vervolgpagina van de website onder het kopje “Property surroundings” het volgende, voor zover relevant:

“Beaches in the neighbourhood”

“Cap Blanch Beach  [mixed sand]”

“650 yards”


De klacht

Klaagster heeft via de website van adverteerder een vakantievilla geboekt. Bij de boeking heeft de familie rekening gehouden met de locatie van de vakantievilla, te weten: dichtbij het strand en dichtbij restaurants en winkels. In de uitingen staat “nearby beach” en “650 yards” tot aan het strand. Voorts is in de uiting via de hyperlink “Show on map” op de landkaart, door middel van een bestemmingspunt, de locatie van de villa zichtbaar. Hieruit blijkt volgens klaagster dat de villa dichtbij het strand, winkels en restaurants is.

Echter, bij aankomst blijkt dat de villa niet op de locatie is gelegen zoals in de uitingen staat. De villa blijkt daarentegen op 8,5 km afstand van het strand gelegen, bergopwaarts en niet binnen loopafstand van winkels of restaurants. De dichtstbijzijnde winkel is 5 minuten rijden met de auto. Als gevolg van de (meer afgelegen) locatie van de villa heeft de familie kosten gemaakt voor het gebruik van taxi’s. Voor een groep van 20 personen, inclusief een rolstoelgebruiker, zijn dit 5 taxi’s (tenminste twee keer per dag). Hierdoor zijn de taxikosten uitgekomen op minstens £500, aldus klaagster.

Klaagster heeft tijdens de vakantie de klacht gemeld bij de eigenaar van de villa en is toen doorverwezen naar adverteerder. Bij thuiskomst heeft klaagster contact gezocht met adverteerder om aan te geven dat de informatie op de website onjuist en misleidend is. In eerste instantie ontving klaagster geen bevredigend antwoord van adverteerder. Na diverse e-mails heeft adverteerder erkend dat de informatie onjuist is en heeft adverteerder aangegeven de informatie aan te passen. Voorts heeft klaagster adverteerder om een financiële compensatie verzocht. Klaagster voelt zich misleid door de uitingen.

 

Het verweer

Adverteerder stelt dat de eigenaar van de vakantievilla verantwoordelijk is voor het verstrekken van de juiste informatie op de website van adverteerder. Om die reden is de klacht volgens adverteerder eigenlijk aan de verkeerde partij gericht.

Adverteerder heeft contact gezocht met de eigenaar van de vakantievilla om de exacte locatie van de villa te verifiëren. Hieruit is gebleken dat de (geschreven) adresgegevens juist zijn, echter het bestemmingspunt op de landkaart wordt onjuist weergegeven. Volgens adverteerder had klaagster door middel van de (geschreven) adresgegevens de daadwerkelijke locatie kunnen achterhalen. Adverteerder is van mening dat van de consument ook verwacht mag worden dat de (geschreven) adresgegevens nagekeken worden, te meer wanneer voorafgaand aan de boeking ook vervoer naar de betreffende locatie wordt geregeld.

Op de pagina “Property surroundings” is volgens adverteerder duidelijk sprake van een tegenstrijdigheid, welke door klaagster opgemerkt had kunnen worden. Enerzijds staat er dat de afstand tot het strand 650-800 yards is, anderzijds staat dat de afstand tot de Middellandse Zee 3.1 miles is. Hierdoor is volgens adverteerder duidelijk dat de afstand tot aan het strand onjuist staat aangegeven. Deze fout is inmiddels aangepast en ook het bestemmingspunt op de landkaart geeft nu de daadwerkelijke locatie aan.

Adverteerder erkent dat sprake is geweest van een fout ten aanzien van het bestemmingspunt op de landkaart en deze fout is inmiddels aangepast. Aan klaagster zijn diverse compensaties aangeboden, deze zijn echter geweigerd of genegeerd. Adverteerder is van mening dat geen sprake is van misleiding aangezien de consument wel op de hoogte was van de juiste (geschreven) adresgegevens en ook de afstand tot aan de Middellandse Zee (te weten: 3.1 miles) juist is weergegeven.

 

Het oordeel van de voorzitter

Allereerst merkt de voorzitter op dat ten aanzien van de opmerking van adverteerder dat, voor zover dit punt van het verweer van adverteerder zo kan worden begrepen dat zij vindt dat uitsluitend de eigenaar van de vakantievilla verantwoordelijk is voor de bestreden uitingen (aangezien de opgenomen informatie door de accommodatie zelf is verstrekt), het adverteerder niet ontslaat van de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie op haar website niet misleidend is.

Klaagster maakt bezwaar tegen de uitingen omdat de in de uitingen genoemde en getoonde afstand van de vakantievilla tot aan het strand, de winkels en restaurants onjuist is. Nu in de overgelegde uitingen uitsluitend over het strand wordt gesproken en niet tevens over winkels en restaurants, zal de voorzitter uitsluitend beoordelen of de informatie over de locatie een juist beeld van de afstand van de vakantievilla tot het strand geeft.

Op grond van de bestreden uitingen, zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat de  vakantievilla dicht bij het strand is gelegen. Er wordt immers gezegd:  “Beach nearby” en via de hyperlink “Show on map” wordt een locatie in de nabijheid van de kust weergegeven. De afstand van de villa tot het strand zou “650 yards” zijn.

Het verweer van adverteerder dat de consument, zoals adverteerder stelt, op basis van de (geschreven) adresgegevens de daadwerkelijke locatie had kunnen achterhalen, slaagt niet. De consument zal vertrouwen op de herhaalde informatie over de locatie van de villa. Ook het verweer dat ten aanzien van de informatie op de pagina “Property surroundings” sprake is van een tegenstrijdigheid welke een duidelijke fout bevat, slaagt niet. Weliswaar wordt gezegd dat de afstand tot de “mediterranean Sea/ocean” 3.1 Miles is, maar deze informatie staat onder het kopje “Natural beauty” en zal door de gemiddelde consument niet worden beschouwd als informatie over de locatie van de villa.

Aangezien in de uitingen geen accurate informatie wordt verstrekt over de afstand tot het strand, zal de gemiddelde consument hierover in verwarring worden gebracht. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument hierdoor er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

In het verweer heeft adverteerder aangegeven dat de misleidende informatie inmiddels is aangepast. Om die reden zal de voorzitter gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken