a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2020/00047

Datum:

17-04-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing) (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website van Booking.com, voor zover daarop de accommodatie met de titel “Brand NEW Super Luxury BEACHFRONT” in Limassol op het eiland Cyprus wordt aangeboden. Hierbij zijn meerdere foto’s te zien waaronder een foto van een groot gebouw met een plat dak, vele vensters met luiken, gelegen op, zo het lijkt, een plein. In de nadere omschrijving staat (voor zover relevant): “(..), staff are willing to help at the 24-hour front desk.”

De samenvatting van de klacht

Klager betwist de bewoordingen en foto’s in de reclame-uiting. Deze komen niet overeen met de daadwerkelijke appartementen. De appartementen bleken in werkelijkheid zeer vervallen en vies te zijn. Ter onderbouwing van deze stelling overlegt klager meerdere foto’s van zowel de buitenkant van het gehele appartementencomplex als van het interieur. Daarbij klopt de omschrijving in de aanprijzing ook niet. Zo was er in werkelijkheid geen 24-uurs receptie zoals beschreven in de advertentie.

De samenvatting van het verweer

De foto’s in de reclame-uiting zijn een weergave van het werkelijke eigendom. Klager zal verward zijn geraakt door de foto in de advertentie van een historisch monument in het centrum van Limassol, aldus verweerder. Klager heeft een foto overlegd van een vervallen gebouw, maar het eigenlijke appartement ziet er fatsoenlijk uit. De foto van het appartement van de balkonzijde toont aan dat het een daadwerkelijke weergave is en op basis van het adres is duidelijk dat het appartement gelegen is aan het strand en niet in het centrum van Limassol, zoals klager ten onrechte heeft beweerd. Verweerder bevestigt dat de door klager overlegde foto’s van het interieur kloppen, maar dat klager hierin selectief is geweest en dit geen realistische weergave geeft van het gehele interieur. Daarbij benadrukt verweerder dat de eigenaren van de geadverteerde accommodaties op Booking.com zelf verantwoordelijk zijn voor de foto’s en de staat van hun accommodatie. Wat betreft de 24 uurs-receptie kan verweerder niet bevestigen of deze er is.

Het oordeel van de voorzitter

1. Voor zover het verweer zo kan worden begrepen dat niet verweerder maar de hotels die op de website van verweerder adverteren verantwoordelijk zijn voor de bestreden uiting, volstaat de voorzitter met te verwijzen naar eerdere beslissingen waarin over soortgelijke verweren van verweerder is geoordeeld, waaronder dossiers 2011/01186, 2013/00852 en 2014/00251. Dit brengt mee dat verweerder (mede)verantwoordelijk is voor de informatie die op haar website wordt getoond.

2. Klager vindt de uiting in de eerste plaats misleidend omdat de foto’s en tekst geen juist beeld van de accommodatie geven. Voor wat betreft de foto’s is van belang dat de tweede foto in een reeks van 37 foto’s een fraai uitziend en goed onderhouden gebouw toont. In combinatie met de tekst “Brand new super Luxury Beachfront” kan bij de gemiddelde consument zeer wel de indruk ontstaan dat de foto het appartement weergeeft. Het gaat echter om een foto van een ander gebouw dat volgens verweerder is bedoeld om een “historical landmark” in de buurt van het appartementencomplex weer te geven. Nu dit niet uit de uiting blijkt, wekt de uiting onmiskenbaar de indruk dat foto 2 een beeld geeft van het exterieur van de accommodatie. Uit de door klager overgelegde foto blijkt dat de accommodatie in werkelijkheid is gelegen in een appartementencomplex waarvan de buitenzijde achterstallig onderhoud lijkt te hebben. In zoverre is de klacht gegrond. Verder heeft klager onweersproken gesteld dat er geen 24-uurs receptie aanwezig was. Op grond van het voorgaande is sprake van onduidelijke en onjuiste informatie in de zin van artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3. Voor wat betreft de staat van het interieur kan de klacht niet slagen. De uiting bevat, voor zover de voorzitter op basis van de overgelegde stukken kan constateren, geen specifieke informatie hierover terwijl men, blijkens de bij de accommodatie genoemde reviews, over dit aspect van mening kan verschillen. In zoverre wijst de voorzitter de klacht af.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van hetgeen onder 2) is vermeld de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken