a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2020/00054

Datum:

01-04-2020

Uitspraak:

RCC toewijzing zonder aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.booking.com voor zover hierop de accommodatie ‘La Casa Rosa’, een vakantiehuis met twee slaapkamers in Vitiano in Italië voor de periode van vrijdag 20 september 2019 t/m maandag 7 oktober 2019 (17 nachten), wordt aangeboden voor een totaalbedrag van €340,-.

 

De klacht

Klager heeft op 22 juli 2019 via de website www.booking.com een boeking geplaatst voor de accommodatie ‘La Casa Rosa’ en vervolgens per e-mail direct een boekingsbevestiging ontvangen. Na een aantal dagen ontving klager echter bericht dat er iets fout is gegaan en dat het aangeboden tarief van €340,- niet klopte. Het aangeboden tarief zou minimaal verdubbeld moeten worden. Uit de door klager overgelegde correspondentie met adverteerder blijkt dat de prijs van de accommodatie niet €20,- per nacht maar €50,- per nacht had moeten zijn. Klager voelt zich misleid door de uiting.

 

Het verweer

Adverteerder heeft nader onderzoek gedaan en erkent dat het tarief van €340,- per abuis foutief is afgegeven. In zijn algemeenheid merkt adverteerder op dat de prijzen van accommodaties door de eigenaren van de accommodaties zelf worden verstrekt en adverteerder heeft hier geen invloed op.

Adverteerder geeft aan dat het voor klager duidelijk had kunnen zijn dat het aangeboden tarief een gevolg is geweest van een fout, aangezien het aangeboden tarief van €340,- voor 17 nachten extreem laag is. Daarnaast heeft de eigenaar van de accommodatie persoonlijk contact gezocht met klager op het moment dat de fout aan het licht is gekomen. Ook adverteerder heeft op dat moment contact gezocht met klager om aan te geven dat de prijs niet klopte. Aangezien zowel de eigenaar van de accommodatie als de adverteerder zo snel mogelijk contact hebben gezocht met klager om aan te geven dat sprake is geweest van een fout, is volgens adverteerder geen sprake van misleiding.

 

Het oordeel van de Commissie

Als onweersproken is komen vast te staan dat klager op 22 juli 2019 voor de betreffende accommodatie een boeking heeft geplaatst voor een periode van 17 nachten voor een totaalbedrag van €340,-. Dit totaalbedrag betreft volgens adverteerder een fout dan wel vergissing.

Of een vergissing in een uiting leidt tot misleidende reclame, is afhankelijk van de vraag of die vergissing voor de gemiddelde consument voldoende kenbaar is. Indien de consument niet kan vermoeden dat de uiting een vergissing bevat (bijvoorbeeld omdat geen sprake is van een onwaarschijnlijke aanbieding of andere concrete aanwijzingen dat sprake is van een fout), zal hij op de juistheid van de uiting vertrouwen en daardoor misleid kunnen worden. Als de consument wel kan weten dat de uiting een klaarblijkelijke vergissing bevat, kan hij hierdoor niet zijn misleid. De consument die met deze wetenschap toch tot een transactie besluit, zal immers rekening dienen te houden met de mogelijkheid dat deze transactie niet of slechts in gewijzigde vorm zal worden geaccepteerd. Aan de hand van deze maatstaf oordeelt de Commissie als volgt.

Volgens de Commissie is in de bewuste uiting niet zonder meer sprake van een onwaarschijnlijk aanbod door adverteerder en is geen sprake geweest van een andere concrete aanwijzing dat sprake is van een fout. Het totaalbedrag van €340,- voor een dergelijke accommodatie voor 17 nachten is  mogelijkerwijs een goedkoop en aantrekkelijk tarief maar is niet zonder meer een onmogelijk of zeer onwaarschijnlijk aanbod gelet op de normale prijs die €850,- bedraagt. Denkbaar is dat de gemiddelde consument bij een dergelijk bedrag, ook al is dit zeer laag, nog in de veronderstelling verkeert dat kennelijk, om wat voor reden dan ook, sprake is van een voordelige aanbieding.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uiting sprake is van onjuiste informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie kan nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

De eigenaar van de accommodatie en de adverteerder hebben na ontdekking van de fout spoedig contact gezocht met klager, en tevens is een gereduceerd tarief aan klager aangeboden. Gelet hierop zal de Commissie een aanbeveling achterwege laten en oordeelt zij als volgt.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken