a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2021/00383

Datum:

03-11-2021

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de omschrijving van de op de website www.booking.com aangeboden accommodatie in het “White Horse Holiday Park” te Lincoln (Verenigd Koninkrijk). Meer in het bijzonder gaat het om de hierna te noemen faciliteiten en activiteiten van dit park.

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

Ten onrechte wordt op de website van verweerder beweerd dat het park beschikt over “restaurant/ bar plus cycles, fishing, darts plus lounges etc.”. Al deze faciliteiten waren niet aanwezig. Het park is bovendien onaf en gevaarlijk.

 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels)

De informatie op het Booking.com-platform is gebaseerd op de door de accommodaties verstrekte gegevens. De accommodaties zijn volledig verantwoordelijk voor het bijwerken van de relevante informatie met betrekking tot de accommodatie. Verweerder acht zich niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Wel heeft verweerder naar aanleiding van de klacht contact opgenomen met de accommodatie met het verzoek de informatie te controleren. Als gevolg hiervan heeft de accommodatie, zoals blijkt uit een screenshot in het verweerschrift, de volgende activiteiten verwijderd: “the cycle, fishing and darts activities”. Deze waren inderdaad niet (meer) aanwezig. Wel claimt de accommodatie nog over een bar te beschikken. Deze faciliteit is daarom op de website gehandhaafd. Niet duidelijk is tot slot waarom de accommodatie onaf en gevaarlijk zou zijn. Volgens de accommodatie zijn alle verblijven veilig en volledig gemeubileerd. Wel worden er enkele verblijven gerenoveerd. Deze kunnen echter niet worden geboekt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Allereerst merkt de voorzitter op dat voor zover het verweer van verweerder zo kan worden begrepen dat zij vindt dat uitsluitend de eigenaar van de accommodatie verantwoordelijk is voor de bestreden uiting (aangezien de opgenomen informatie door de accommodatie zelf is verstrekt), dit verweerder niet ontslaat van de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en niet misleidend is.

2)  Niet in geschil is dat ten tijde van het indienen van de klacht ten onrechte op de website van verweerder stond dat de bewuste accommodatie “cycle, fishing and darts activities” aanbiedt. Deze activiteiten zijn inmiddels van de website verwijderd, zoals blijkt uit een door verweerder gemaakte screenshot die in het verweerschrift is verwerkt. Verder constateert de voorzitter op grond van de screenshot dat ook het restaurant niet meer wordt genoemd. In zoverre werd ten tijde van het indienen van de klacht geen juiste informatie verstrekt over de gebruiksmogelijkheden van het bewuste park, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoend in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De gemiddelde consument kan hierdoor ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

3)  Ten aanzien van de overige activiteiten/faciliteiten die klaagster noemt, kan de klacht niet slagen. Verweerder heeft gesteld dat de accommodatie wel over een bar beschikt. De voorzitter ziet geen aanleiding om aan de juistheid van deze mededeling te twijfelen, mede gelet op de summiere onderbouwing van de klacht. Om dezelfde reden wordt voorbijgegaan aan de overige activiteiten/faciliteiten die volgens klaagster ontbreken. Deze zijn hetzij niet op de website terug te vinden (de lounges) hetzij onvoldoende gespecifieerd. De klacht dat het park onaf en gevaarlijk zou zijn, kan tot slot niet door de voorzitter behandeld worden. Haar taak beperkt zich tot het geven van een oordeel over reclame. De voorzitter beslist daarom als volgt.

4)  De voorzitter zal, nu verweerder heeft aangetoond dat de onder 2) bedoelde fouten inmiddels zijn gecorrigeerd, gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft en volstaan wordt met te oordelen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 2) is vermeld, is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC.
Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken