a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2023/00393

Datum:

21-12-2023

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting die klager op 14 juni 2023 op de website Booking.com zag.

Deze uiting bevat een aanbod van het Ville Hotel in Manchester. Het gaat om een “Getaway Deal” waarbij de prijs van een kamer is verlaagd van £240 naar £120, aldus klager.   

Klager legt een afdruk over van een soortgelijke uiting betreffende voornoemd hotel, waarin de prijs van een “Twin Room 2 single beds” is verlaagd van £260 naar £134. Onder deze afdruk heeft klager vermeld dat deze “tomorrow night” betreft, waarbij “tomorrow” kennelijk verwijst naar 24 juni 2023  (dag na indienen van de klacht).

 

Samenvatting van de klacht (vertaald uit het Engels)

Gelet op de korting van £120 ging klager ervan uit dat het aanbod een last-minute deal betrof. Bij aankomst in het hotel was echter duidelijk dat de onderhavige kamer nooit voor £240 werd aangeboden, aldus klager. Verder onderzoek wees uit dat voor elke kamer in het hotel, voor iedere datum in de toekomst een “Getaway Deal” gold, inhoudende 50% korting.

Volgens klager is er geen aanwijzing dat het hotel de betreffende kamers op enig moment voor de volledige prijs aanbood.  
Klager heeft schriftelijk om een verklaring gevraagd en heeft zich beklaagd over de kwaliteit van de kamer. Klager verwachtte een kamer op een prijsniveau van £240, maar vond de betreffende kamer nauwelijks £50 waard; de kamer was smerig en heel klein, aldus klager.
 

Samenvatting van het verweer (vertaald uit het Engels)

In het algemeen geldt dat de informatie op het Booking.com-platform is gebaseerd op de door de accommodaties verstrekte gegevens. De accommodaties zijn volledig verantwoordelijk voor het bijwerken van de relevante informatie met betrekking tot de accommodatie. Verweerder kan niet garanderen dat alle informatie op het platform correct is en kan niet te allen tijde verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de informatie, daaronder begrepen de prijzen. Als bepaalde informatie op het platform echter onjuist blijkt te zijn, onderneemt verweerder actie en wordt aan de accommodatie gevraagd om de informatie zo spoedig mogelijk aan te passen.

Het bovenstaande is ook uiteengezet in de voorwaarden die onderdeel zijn van het boekingsproces.

Specifiek in reactie op de onderhavige klacht stelt verweerder het volgende.

Als een klant met de muis beweegt over de button ‘Getaway Deal’, wordt duidelijk wanneer deze deal geldig is en beschikbaar voor klanten. In het onderhavige geval was de ‘Getaway Deal’ beschikbaar van 4 april tot 28 september 2023. Verwezen wordt naar een desbetreffende afdruk in het verweer. In deze afdruk is te lezen:

“Getaway Deal

 You’re getting a reduced rate because this property is offering a discount on stays between

 4 April – 28 September 2023”.

Verder heeft verweerder de prijzen tijdens en na de deal met elkaar vergeleken. De conclusie is dat de accommodatie haar kamers buiten de periode van de deal voor hogere prijzen verkoopt. Verwezen wordt naar een desbetreffende afdruk in het verweer betreffende de nacht van 3 op 4 januari 2024. In het betreffende aanbod wordt een “Double Room 1 double bed” aangeboden voor £528.

Ten slotte wijst verweerder erop dat prijzen elk moment kunnen veranderen op initiatief van de accommodatie en dat het in de hotelbranche niet ongebruikelijk is dat prijzen veranderen al naar gelang de vraag.    

Op de vraag van secretariaat SRC om aanvullende informatie over de prijzen die door de accommodatie werden gehanteerd gedurende 30 dagen voor de periode van de deal  laat verweerder weten helaas geen overzicht te hebben van prijzen per kamer in het verleden. Verweerder vond wel een reservering voor de onderhavige accommodatie van een andere klant, voor de periode 21 februari tot 21 maart 2023. Deze periode betreft deels de periode in kwestie. Verweerder verwijst naar twee bij de reactie overgelegde screenshots van deze reservering. Deze weerspiegelen, aldus verweerder, hoe prijzen per nacht kunnen verschillen. Daarbij merkt verweerder op dat deze reservering dateert van 18 februari 2023 en dat prijzen voor de geboekte data in een later stadium mogelijk veranderd zijn.  

 

Het oordeel van de voorzitter

1.

Allereerst merkt de voorzitter op dat voor zover het verweer van verweerder zo kan worden begrepen dat zij vindt dat uitsluitend de eigenaar van de accommodatie verantwoordelijk is voor de bestreden uiting (aangezien de opgenomen informatie door de accommodatie zelf is verstrekt), dit verweerder niet ontslaat van de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie op haar website correct en niet misleidend is.

2.

De kern van de onderhavige klacht is dat klager in twijfel trekt of de prijs die in de bestreden uiting is doorgestreept, in werkelijkheid door het betreffende hotel is of wordt gehanteerd.
Volgens klager wees onderzoek uit dat voor elke kamer in het hotel, voor iedere datum in de toekomst een “Getaway Deal” gold, inhoudende 50% korting. Bovendien vond klager de betreffende kamer nauwelijks £50 waard. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

3.

Klager betwist in feite dat er sprake is van een reële kortingsactie. Volgens hem is er geen aanwijzing dat het hotel de betreffende kamers op enig moment voor de volledige prijs aanbood. De voorzitter oordeelt anders. Daargelaten dat de klacht enkel op een vermoeden berust, wijst de voorzitter in dit verband op de screenshots zoals overgelegd bij de reactie van verweerder van 13 november 2023. Daarin zijn in de periode 23 februari tot 21 maart 2023 prijzen te zien van reserveringen waaruit blijkt dat die prijzen ook hoger kunnen zijn dan £200,-. Gelet hierop acht de voorzitter het voldoende aannemelijk dat de door klager geboekte kamer op 14 juni (voorjaar), buiten het actietarief om, £240 zou kosten. Dat klager de betreffende kamer nauwelijks £50 waard vond, leidt niet tot een ander oordeel.  

4.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter wijst de klacht af.  

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken