a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2017/00682

Datum:

16-11-2017

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website van Uber, waarin onder meer staat:

“Scheduled Rides

For extra piece of mind

We get it. Sometimes you want to schedule a pickup in advance, especially if it’s for an early morning airport run or a big meeting. With Scheduled Rides you can set a pick up 30 days to 15 minutes ahead of time. When the time comes, we’ll request a car on your behalf to be ready and waiting when it it’s time to go. You’ll get all the driver’s details as usual when your booked ride is on the way.

Schedule a ride ?

Schedule your ride in advance and get

Peace of mind

Even if you need to leave fort he airport at the crack of dawn, you can set your request for a ride for the right time, letting you focus on that last minute passport and toothbrush check.

Convenient rides

Schedule your request for a car to arrive within a 15 minute window – it’s one less thing to worry about.

Fast and easy scheduling

Schedule your ride in just a few taps. Set your pickup date, time, location and destination and we’ll request a car on your behalf to be there when you’re ready to go.

How it works

1.Schedule a ride

Select uberX and tap “Schedule a ride” to schedule a request 15 minutes to 30 days in advance. When the time comes, Uber will request your ride on your behalf.

2. Set pickup info

Set your pickup date, 15 minute time slot, location and destination and get a fare estimate.

3.Confirm your scheduled request

Check the details of your upcoming trip and tap “Schedule UberX”. Your booking is only confirmed once you receive your driver’s details when the car is on the way. You can edit or cancel at any time before your ride is ready.

4.Enjoy your ride

We’ll send you reminders ahead of the trip and notify you when your booking is confirmed and your ride is on the way. We’ll also let you know if surge pricing applies at this time.

FAQs
[…]

Q: What if I need to cancel my scheduled ride?

A: No problem. You can cancel anytime before you get confirmation that your car is on the way to pick you up and, when it’s on the way, you can cancel up to 5 minutes (per our normal policy) without a cancellation fee.

Q: How long will the car wait for me once it arrived?

A: Your driver will arrive within the 15 minute window provided to you when you scheduled your ride. Once the driver has arrived, you will be notifed and the driver will wait 5 minutes for you to meet the car.

[…].

Learn More
When you request a ride using the Scheduled Ride function Uber will attempt to fulfill your request so that you have a car available in the requested time slot from the specified location. Use of the Scheduled Ride function does not guarantee that a ride will be available and/or that your driver will arrive at the specified time. Your booking is not confirmed until Uber has sent you the details of your booking and the estimated time of arrival. In the event a car is not available Uber will let you know by the end of your requested time slot.

See additional applicable terms ?”.

 

De klacht

De klacht kan als volgt worden samengevat.

Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin wordt gesuggereerd dat de dienst Scheduled Rides voordelen biedt, die er in werkelijkheid niet zijn, bijvoorbeeld dat de klant zeker kan zijn van een taxi op het gevraagde moment. Men kan een reis van tevoren boeken, maar dat betekent volgens klaagster niet dat Uber de reis reserveert; het betekent dat Uber een taxi gaat zoeken op het laatste moment, net zoals klanten moeten doen wanneer zij van de gewone Uber-dienst gebruik maken.

Klaagster had een dag van tevoren een taxi besteld via Scheduled Rides om haar tussen 10.00  en 10.15 uur op te halen voor een rit van 30 minuten. Klaagster moest om 11.00 uur op een bepaalde locatie zijn. Uber heeft volgens haar (pas) om 10.13 uur een taxi opgeroepen en 5 minuten later aan klaagster bericht dat de taxi er om 10.42 uur zou zijn. Klaagster is te laat op haar afspraak gekomen. 

 

Het verweer

Het verweer kan als volgt worden samengevat.

Met de normale Uber app is het mogelijk dat klanten een taxi bestellen door middel van hun smartphone met een druk op de knop. Vervolgens dient men op de knop bevestigen te drukken.

Met de “Scheduled Ride” kunnen klanten van 30 dagen tot 15 minuten van tevoren een verzoek voor een taxi op een bepaald moment indienen, waarbij de taxi binnen een marge van 15 minuten van de afgesproken tijd arriveert. Bij deze dienst roept Uber de taxi op. De Uber app rekent hierbij uit hoe lang hij de aanvraag van tevoren moet doen, zodat de taxi op het gereserveerde moment (met een marge van 15 minuten) arriveert. Het voordeel voor de klant is dat de Uber app hierbij rekening kan houden met het aantal beschikbare chauffeurs en andere statistische informatie die de klant niet tot zijn beschikking heeft. De Uber app kan daarom beter dan de klant inschatten hoe lang van tevoren hij de taxi moet oproepen. Daarbij hoeft de klant de oproep niet te doen.

Uber geeft niet de garantie (en kan die ook niet geven) dat er altijd een taxi beschikbaar zal zijn en evenmin dat de chauffeur er altijd binnen de nagestreefde tijdsspanne van 15 minuten zal zijn. In de praktijk blijkt dat minder dan 1% van de Scheduled Rides niet binnen de afgesproken tijdspanne arriveert.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin volgens haar ten onrechte gesuggereerd wordt dat een zogeheten “Scheduled Ride” voordelen biedt boven de ‘normale’ taxidienst van Uber, meer in het bijzonder, dat men er zeker van kan zijn dat er een taxi is op het gevraagde moment. Adverteerder stelt hiertegenover dat nergens wordt beloofd dat er gegarandeerd een taxi zal zijn indien men een “Scheduled Ride” boekt. Het voordeel van deze dienst is volgens adverteerder dat men er niet aan hoeft te denken om (ook nog eens) tijdig een taxi te bestellen wanneer men veel aan zijn hoofd heeft, bijvoorbeeld voorafgaand aan een belangrijke vergadering of wanneer men controleert of de “tandenborstel is ingepakt” voorafgaand aan een vliegreis.

2. In de uiting staat “Sometimes you want to schedule a pickup in advance, especially if it’s for an early morning airport run or a big meeting. With Scheduled Rides you can set a pick up 30 days to 15 minutes ahead of time. When the time comes, we’ll request a car on your behalf to be ready and waiting when it it’s time to go. You’ll get all the driver’s details as usual when your booked ride is on the way.” De gemiddelde consument zal deze tekst zo begrijpen dat de dienst ‘Scheduled Rides’ voordelen biedt voor situaties wanneer men veel aan zijn hoofd heeft. Anders gezegd, dat de klant er op dit soort momenten niet aan hoeft te denken om tijdig een taxi op te roepen, omdat Uber dat voor de klant doet. Daarbij zal de gemiddelde consument de uiting zo begrijpen dat er op het moment dat de klant wil vertrekken, op de plaats die hij heeft aangegeven als plaats van vertrek een taxi voor hem ‘klaar’ staat (“ready and waiting”).

3. Het systeem van de dienst werkt kennelijk echter zo, dat men weliswaar tot 30 dagen van tevoren een rit kan bestellen, maar dat men tot vlak voor het moment dat de taxi voor de deur zou moeten staan, dient af te wachten of de rit ook daadwerkelijk bevestigd is. De rit geldt als bevestigd wanneer de klant de gegevens van de chauffeur die de rit gaat uitvoeren, ontvangt. Bij een dergelijke gang van zaken moet de klant daarom alert zijn of hij deze bevestigingsgegevens heeft ontvangen, want indien deze bevestiging achterwege blijft, zal men vervangend vervoer moeten regelen. Het is met andere woorden dus niet zo, dat de klant niet meer aan de taxi hoeft te denken omdat deze al gereserveerd is; men zal er tot het moment dat de bevestiging is gestuurd (hetgeen relatief kort voor het geplande vertrek is) rekening mee moeten houden dat er wellicht geen taxi op de gereserveerde tijd komt, ook al heeft men deze reservering 30 dagen geleden al gemaakt. Dit aspect, dat een duidelijke beperking van het voorgestelde voordeel van de dienst impliceert, wordt naar het oordeel van de Commissie onvoldoende duidelijk gemaakt in de uiting.

4. Dat onderaan de pagina onder het kopje “Learn More” wordt meegedeeld dat er geen ‘garantie’ op (de beschikbaarheid van) een taxi is en dat de reservering pas bevestigd is wanneer men de “details van de reservering ontvangt”, maakt dit oordeel niet anders omdat de consument niet zal verwachten dat er kennelijk een beperking aan de dienst verbonden is, die het voornaamste voordeel van de “Scheduled Rides”  (“Schedule your request for a car to arrive within a 15 minute window – it’s one less thing to worry about.”) grotendeels wegneemt.

5. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat er sprake is van het verstrekken van dubbelzinnige informatie ten aanzien van de voordelen van de dienst als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde (Britse) consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken