a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00176

Datum:

09-06-2020

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de op 28 maart 2020 door klager per e-mail ontvangen nieuwsbrief van Saunaconnect. De weergegeven naam, als afzender van de e-mail, is: “UW INFRAROODSAUNA TEGEN CORONA <e-mailadres>” met de onderwerpregel:

“Hoe kan uw infrarood sauna helpen tegen het Coronavirus (en andere ziektekiemen)?”.

Vervolgens staat in de e-mail, voor zover hier van belang:

 “Graag willen wij u informeren over hoe uw infraroodsauna kan helpen uw weerstand te verhogen tegen het Coronavirus (en andere ziektekiemen).“

[……]

“Het is niet wetenschappelijk bewezen dat een sauna en zout kan helpen om de weerstand te verhogen tegen (virus) infecties. Het is echter ook niet bewezen dat het niet helpt. Het is simpelweg nooit onderzocht.”

[……]

“Zoals inmiddels toegelicht, kan het regelmatig gebruik van een infraroodcabine met de juiste infraroodstralers in combinatie met zoutverneveling middels waterdamp effectief ingezet worden ter verhoging van de weerstand en preventieve bestrijding van het Coronavirus en ook andere ziektekiemen.”
[……]

“Wij beseffen ons dat onze klantenkring met voornamelijk 55 plussers een risicogroep is m.b.t. het Coronavirus. De komende periode richten wij ons sterk op alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus en dan met name over relevante manieren over hoe de weerstand ertegen te optimaliseren door gebruik van natuurlijke methoden. Graag blijven wij u hierover informeren. Indien u echter geen email meer van ons wenst te ontvangen kunt u de afmeldingslink aanklikken op onderstaande email.

Vanzelfsprekend zijn het momenteel voor alle bedrijven onzekere tijden en zo ook voor het onze. Wij zouden het dan ook op prijs stellen als u deze email zou willen delen met uw vrienden / kennissen en collega’s zodat zijn ook op de hoogte zijn van de voordelen die een infraroodsauna juist in deze periode kan bieden.”

[……]

“DISCLAIMER

Wij zijn zelf geen wetenschappers noch medisch specialisten en maken derhalve geen enkele claims dat onze producten bepaalde ziekten kunnen genezen. Wel geloven wij sterk in de therapeutische werking van onze producten gebaseerd op alle kennis en ervaringen zoals wij deze sinds 2005 hebben opgedaan middels feedback van meer dan 25.000 klanten over de inzet van hun infraroodcabines en zoutbehandelingen tegen spier- en gewrichtsklachten klachten, burn-outs, virussen en infecties en zelfs bij inzet van bestrijding tegen kanker. Op verzoek kunnen wij u hierover verder informeren en in contact brengen met klanten waarbij de infraroodcabines succesvol is ingezet bij bestrijding van deze ziekten. Heeft u uw infraroodsauna zelf ook ingezet bij de behandeling van kwalen dan horen wij ook graag uw verhaal.”

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat het coronavirus wordt gebruikt om producten aan te bieden. Klager vindt het stuitend dat adverteerder op deze wijze reclame maakt. Volgens klager is sprake van een onethische manier van werken, omdat de schijn wordt gewekt dat de producten aandoeningen kunnen genezen.

Het verweer

Door middel van de nieuwsbrief heeft adverteerder beoogd de ontvanger te informeren over het gebruik van (infrarood) sauna’s en dat dit gebruik kan helpen de weerstand te verhogen tegen ziektekiemen, zoals COVID-19. Volgens adverteerder bestrijdt het lichaam eigen immuunsysteem COVID-19. De triggering van een koortsresponse en zout kan helpen om virusdeeltjes te neutraliseren, hetgeen een sauna doet en hetgeen ook de reden is dat heel veel mensen wereldwijd al vele jaren gebruik maken van sauna- en zoutgrotten.

De gedeelde kennis is gebaseerd op (wetenschappelijke) artikelen en de onderbouwde informatie is naar inzicht en ervaring samengesteld en gecommuniceerd, aldus adverteerder. Voorts voert adverteerder aan dat in de disclaimer is opgenomen dat zij geen wetenschappers zijn maar dat ook niet onder stoelen of banken wordt gestoken dat adverteerder wel een commercieel bedrijf is en producten verkoopt. Hetgeen echter niet wil zeggen dat de boodschap per definitie onbetrouwbaar is en dat adverteerder niet integer zou zijn.

Volgens adverteerder mag door middel van een nieuwsbrief informatie worden verschaft en een mening worden gegeven over de werking van de eigen producten. De consument mag vervolgens zelf de aannemelijkheid bepalen of dat weerleggen met tegenargumenten. Desalniettemin heeft adverteerder er ter verduidelijking voor gekozen om de informatie op de website aan te passen. In een bijlage heeft adverteerder een groot aantal verwijzingen naar artikelen opgenomen.

Het oordeel van de Commissie

De klacht richt zich tegen een nieuwsbrief van adverteerder, met als genoemde afzender “UW INFRAROODSAUNA TEGEN CORONA” en als onderwerp: “Hoe kan uw infrarood sauna helpen tegen het Coronavirus (en andere ziektekiemen)?”.

In de uiting worden vervolgens diverse mededelingen gedaan ten aanzien van het verhogen van de weerstand tegen het coronavirus (en andere ziektekiemen) door het gebruik van een infraroodsauna. De Commissie is van oordeel dat adverteerder door de aanduiding van de afzender, de onderwerpregel en de inhoud van de uiting de sterke suggestie wekt dat het gebruik van een infraroodsauna een bepaalde therapeutische werking kan hebben tegen COVID-19 of het coronavirus en ook andere ziektekiemen. De uiting zal door de gemiddelde consument ook zo worden opgevat. Dat een infraroodsauna daadwerkelijk deze werking heeft, is door adverteerder echter niet aannemelijk gemaakt.

Adverteerder erkent in de bestreden uiting dat zij geen wetenschappelijk bewijs heeft voor de geclaimde werking, maar voegt daar direct aan toe dat ‘echter ook niet is bewezen dat het niet helpt”. Zij heeft verder onderaan de bestreden uiting een disclaimer geplaatst inhoudende dat “wij” zelf geen wetenschappers noch medische specialisten zijn en geen enkele claim maken dat onze producten bepaalde ziekten kunnen genezen. Op de disclaimer volgt echter direct het sterke geloof in de therapeutische werking van de producten. De disclaimer en de mededeling dat adverteerder geen wetenschappelijk bewijs heeft voor de geclaimde werking nemen, nu deze direct worden genuanceerd, niet weg dat van de uiting als geheel een  aansporing uitgaat om met het oog op COVID-19 een infraroodsauna van adverteerder te kopen. De Commissie acht het in strijd met de vereisten van professionele toewijding om, indien een adverteerder niet in staat is een bepaalde werking aan te tonen, deze werking toch te suggereren. Indien voor een product geen genezende of beschermende werking kan worden geclaimd, dient de adverteerder zich te onthouden van suggesties dat een dergelijke werking toch aanwezig kan zijn. Nu de gemiddelde consument in de totale uiting zeer wel aanleiding kan zien om een infraroodsauna van adverteerder te kopen om zich aldus te beschermen tegen COVID-19, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken