a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2019/00764

Datum:

03-03-2020

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website dorivit.nl voor zover hierop Black Latte koffiepoeder wordt aangeprezen. 

 

De klacht

Klager stelt dat op diverse pagina’s van de website van adverteerder gezondheidsclaims voor Black Latte koffiepoeder worden gebruikt die niet zijn toegestaan op basis van de ingrediënten die het product bevat. Klager acht het niet aannemelijk dat de geclaimde effecten zullen optreden bij het gebruik van Black Latte koffiepoeder, waardoor de reclame misleidend is. Het betreft de volgende mededelingen.

 • “Moeite met afvallen? Met Black Latte koffiepoeder vliegen de kilo’s er vanaf.”
 • “Hulpmiddel bij afvallen”
 • “Afvallen met Black Latte koffiepoeder”
 • “Black Latte is een koffiepoeder dat ondersteuning biedt bij het gezond en effectief afvallen”
 • “Dit is wat wij jou aanbieden met het hulpmiddel Black Latte:
  Het is vullend en verzadigend
  Helpt bij gezond en effectief afvallen
  Binnen een paar maanden is het resultaat terug te zien aan je lichaam!”
 • “For weight control” (op het etiket van een afgebeelde verpakking).

 

De reactie van adverteerder

De uiting is aangepast volgens de ‘claimdatabase’ van de Keuringsraad KOAG/KAG.

 

De informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De uiting valt niet onder de competentie van de KAG. De aangepaste uiting zou, indien deze ter beoordeling zou zijn voorgelegd, niet van een toelatingsnummer zijn voorzien omdat het product niet voldoet aan de specifieke samenstellingsvereisten voor een maaltijdvervanger. Daarnaast is niet duidelijk aan welke ingrediënten de gezondheidsclaims gekoppeld zijn en ontbreekt een disclaimer voor gezondheidsclaims die ‘on hold’ staan dan wel worden deze claims niet onderbouwd met wetenschappelijke studies..

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De voorzitter zal de beoordeling beperken tot de specifiek door klager bestreden mededelingen op de website van adverteerder, zoals hiervoor opgesomd bij de omschrijving van de klacht. Klager stelt dat die mededelingen niet toegestane gezondheidsclaims zijn. Adverteerder heeft daarop geen verweer gevoerd en uitsluitend verwezen naar aanpassingen op haar website. De voorzitter leidt hieruit af dat adverteerder erkent dat zij geen gebruik maakt van voor bepaalde ingrediënten goedgekeurde gezondheidsclaims in de zin van Verordening (EG) 1924/2006 respectievelijk geen gebruik maakt van voorlopig toegelaten gezondheidsclaims die overeenstemmen met de bewoordingen van dergelijke claims en die zij, gelet op de stelligheid van de claims en het ontbreken van een disclaimer, kan onderbouwen middels wetenschappelijke studie(s). De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat sprake is van verboden gezondheidsclaims in de zin van artikel 10 lid 1 van Verordening (EG) 1924/ 2006. Hierdoor zijn de bestreden mededelingen in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

2)  De voorzitter ziet in de wijzigingen die adverteerder inmiddels in de uiting stelt te hebben aangebracht geen aanleiding gebruik te maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat wordt beslist als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van het voorgaande de bestreden mededelingen op de website van adverteerder in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken