a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/07.0456

Datum:

08-11-2007

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft een folder die is bevestigd aan HEMA tuinmeubelen waarin onder andere staat: “Acacia is een snelgroeiende harde en duurzame tropische houtsoort en ongeveer net zo duurzaam als teak. Het acaciahout van deze stoel/tafel is niet afkomstig uit oerbossen of beschermde bossen, maar uit speciaal hiervoor bestemde plantages”.

De klacht

In de uiting wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie van hout van het bewuste tuinmeubel, zodat sprake is van een milieuclaim. De uiting is in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieu Reclame Code (MRC), omdat deze misleidend en niet aantoonbaar juist zijn.
Acacia bomen komen oorspronkelijk uit Australië en zijn in Indonesië aangeplant. Voor de aanleg van deze acacia plantages worden in de regel de oorspronkelijke bossen vernietigd. Adverteerder heeft klager laten weten dat hij het hout betrekt van één van de leden van het Global Forest and Trade Network van het Wereld Natuur Fonds. Lidmaatschap hiervan vereist toezeggingen voor legale houtproductie en een actieplan voor FSC-certificering binnen 5 jaar. De betreffende houtproducten zijn vooralsnog echter niet gecertificeerd voor duurzaam bosbeheer en er is geen onafhankelijke controle van de handelsketen. Zonder deze controle kunnen er geen garanties worden gegeven en is het zeer waarschijnlijk dat er menging van houtstromen plaatsvindt met controversiële bronnen. Het is beter om met één van de leden van het Global Forest and Trade Network zaken te doen, maar adverteerder kan tot het moment van certificering geen garanties bieden dat geen oerbos of beschermd bos verloren is gegaan, terwijl dit wel wordt gecommuniceerd. Daarnaast is de bewering dat acacia net zo duurzaam is als teak twijfelachtig en niet aantoonbaar juist.

Het verweer

Het woord “duurzaam” is gebruikt als kwaliteitsaanduiding van het product en heeft geen betrekking op de herkomst van het hout of het gevoerde bosbeheer. Er is dus geen sprake van een milieuclaim zodat de MRC niet van toepassing is.
De duurzaamheid (de levensduur van houtsoorten) wordt uitgedrukt in verschillende duurzaamheidklassen. Teak en acacia behoren tot categorie 3. Dat acacia ongeveer net zo duurzaam is als teak, is feitelijk juist en is dus niet misleidend.

Adverteerder heeft geen FSC gecertificeerde tuinmeubelen in het assortiment. De claim “deze stoel/tafel is niet afkomstig uit oerbossen of beschermde bossen, maar uit speciaal hiervoor bestemde plantages” beperkt zich tot de herkomst. Acacia komt van oorsprong niet voor in Indonesië, maar is aangeplant in plantages.

De mondelinge behandeling

Toelichting klager.

Voor elke plantage geldt dat ooit oerbos verloren is gegaan. Het hout van adverteerders tuinmeubels kan afkomstig zijn van plantages waarvoor oerbos is gekapt. De realiteit is dat voor plantages oerbos wordt gekapt. In de uiting wordt gesuggereerd dat voor de productie van het gebruikte acacia hout geen oerbos wordt aangetast.

Toelichting adverteerder

Acacia hout is in Indonesië uitheems, het is dus aangeplant en de plantages zijn op kale plekken op Borneo neergezet.

Het oordeel van de Commissie

Partijen zijn het er over eens dat acacia hout in Indonesië uitheems is en daar van plantages afkomstig is. Dat het door adverteerder gebruikte hout van Indonesische plantages afkomstig is, is voldoende aannemelijk gemaakt.
De mededeling “Het acaciahout van deze stoel/tafel is niet afkomstig uit oerbossen of beschermde bossen, maar uit speciaal hiervoor bestemde plantages” suggereert naar het oordeel van de Commissie niet dat bij de aanleg van deze plantages geen oerbos verloren is gegaan of aangetast en zegt niets over de kwaliteit van het gevoerde bosbeheer. Er wordt slechts gesteld dat het hout afkomstig is van acacia plantages.

Adverteerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat “duurzaam” in de mededeling “Acacia is een
snelgroeiende harde en duurzame tropische houtsoort en ongeveer net zo duurzaam als teak”,
betrekking heeft op de levensduur van het gebruikte materiaal. Dat “duurzaam” doelt op
milieuaspecten, wordt naar het oordeel van de Commissie niet gesuggereerd.

De beslissing


De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken