a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/08.0372

Datum:

26-09-2008

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de door de NS in samenwerking met Douwe Egberts op zijn website gebruikte term “duurzaam”. Op de website van adverteerder staat onder meer het volgende:
“NS heeft samen met Douwe Egberts besloten alleen nog maar duurzame koffie te verkopen op alle 110 stations met een Kiosk of Wizzl in Nederland. De koffie heeft het keurmerk UTZ Certified, dat staat voor sociaal verantwoorde en duurzaam verbouwde koffie.”

De klacht

Klager is van mening dat de term “duurzaam” wordt misbruikt. Bij de term “duurzaam” wordt impliciet verwezen naar de belangrijke term “duurzame ontwikkeling” of “duurzaamheid” zoals gedefinieerd en beschreven in het VN-rapport “Our Common Future” (1987), ook wel het “Brundtlandrapport” genoemd. Duurzame producten kunnen niet bestaan, net zoals gezonde voedselproducten, omdat alleen een goed gevarieerde voeding gezond kan zijn. Als we zien wat nodig is voor het telen, vervoeren, branden, malen en verpakken van koffie en voor de benodigde apparatuur, dan kunnen we koffie beslist geen duurzaam product noemen. Het heeft immers een forse “mondiale Voetafdruk” en een relatief grote “Waterfootprint”. Gezien de internationale zoet-water-problematiek is het relatief grote waterverbruik voor koffie zelfs verontrustend.

Het verweer

De uiting van NS waartegen de klacht zich richt is geen reclame in de zin van de NRC. Adverteerder heeft een persbericht uitgegeven dat op de website is gepubliceerd. Dit valt niet onder de in artikel 1 NRC genoemde definitie. Het persbericht is louter een feitelijke mededeling dat NS heeft besloten andere koffie, te weten duurzame koffie, te verkopen. Het doel van het uitsturen van het persbericht was louter informatief en kondigde een principiële beleidwijziging aan.
Indien en voor zover de Commissie van mening mocht zijn dat wel sprake is van reclame, voert adverteerder het volgende aan.
Klager heeft zijn klacht onvoldoende gespecificeerd. Hij geeft niet aan welk artikel van de Nederlandse Reclame Code (NRC) naar zijn mening zou zijn geschonden. Adverteerder neemt aan dat hij bedoelt dat het gebruik van het woord “duurzaam” misleidend is. Dit is echter niet het geval.
Adverteerder heeft zorgvuldig gehandeld en kan het gebruik van de term “duurzaam” onderbouwen. De koffie heeft het keurmerk UTZ Certified. Dit staat voor sociaal verantwoorde en duurzaam verbouwde koffie. UTZ Certified is een duurzaamheidsprogramma en een keurmerk voor gecertificeerde en traceerbare “agricultural commodities”, waaronder koffie. UTZ Certified is een onafhankelijke, wereldwijde non-profit organisatie, die de standaard heeft gezet voor een duurzame manier van koffie verbouwen en verkopen. UTZ Certified heeft brede publieke erkenning, zowel in landen waaruit koffie wordt betrokken als bij grote internationale NGO’s en overheden. UTZ Certified voldoet aan alle vereisten die aan een betrouwbaar systeem kunnen worden gesteld en heeft daarnaast een transparante “chain of custody” die de herkomst van de koffie garandeert. De controles van producenten en koffieverwerkers worden jaarlijks uitgevoerd door onafhankelijke professionele auditors die ISO 65 geaccrediteerd zijn. Bovendien heeft UTZ Certified projectactiviteiten uitgevoerd, die medegesubsidieerd zijn door de Europese Commissie. Een scala aan nationale, internationale, gouvernementele en non-gouvernementele maatschappelijke organisaties staat achter UTZ Certified. De aldus verhandelde koffie kan inderdaad duurzaam worden genoemd.
Gezien de betekenis van de term duurzaam in het gangbare, gewone taalgebruik wordt de gemiddelde consument niet misleid. In het persbericht wordt uitgelegd wat duurzame koffie is. De gemiddelde consument zal de term “duurzaam” begrijpen als “verantwoord” of “op verantwoorde wijze geproduceerd”. Het persbericht is niet misleidend. Het bericht bevat geen onjuiste informatie en het legt duidelijk uit wat de term duurzaam inhoudt.

De mondelinge behandeling

Beide partijen hebben bij de mondelinge behandeling hun standpunten nader toegelicht en gehandhaafd.

Klager heeft onder andere medegedeeld dat het begrip “duurzaam” verwatert. Er is een definitie in het zogenoemde “Brundtlandrapport” uit 1987. Het betreft een kwestie van voortschrijdende inzicht.

Namens adverteerder is onder andere medegedeeld dat er geen algemene definitie is van het begrip “duurzaam”.

Het oordeel van de Commissie

Het onderhavige bericht over het voortaan verkopen van duurzame koffie heeft onmiskenbaar een wervend karakter. Gelet hierop is sprake van een reclame-uiting in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klager bedoelt dat sprake is van misleidende reclame in de zin van de NRC.

Niet gebleken is dat er een vastomlijnd begrip van “duurzaam”, dat door een ieder op dezelfde wijze wordt uitgelegd, bestaat. Uit de uiting blijkt duidelijk wat adverteerder onder “duurzame koffie” verstaat, namelijk dat sprake is van sociaal verantwoord verbouwde en geproduceerde koffie, die voldoet aan het zogenoemde UTZ-keurmerk waarvoor bepaalde eisen gelden. Gelet hierop acht de Commissie het gebruik door adverteerder van de term “duurzame” koffie niet misleidend. Adverteerder heeft in het bericht op de website ook voldoende duidelijk toegelicht wat zij met “duurzaam” bedoelt. Gelet hierop kan niet gezegd worden dat de gemiddelde consument hierdoor wordt misleid en evenmin dat hij ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

De beslissing


De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken