a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2022/00227

Datum:

21-06-2022

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Detailhandel

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclame-uiting voor de fietsketting “KMC DLC 11” op de websites https://www.kmcchain.com/en/series/dlc en https://www.kmcchain.eu/DLC.

Deze uiting bevat een filmpje van de fietsketting, met daarnaast de tekst:  

“Incredible Durability

Ride longer, ride further. Our components undergo a special coating process, so that you can ride three times furter. 3X Distance”.

 

Samenvatting van de klacht  

In de uiting wordt een ketting getoond die volledig gecoat is met DLC. Daarbij is vermeld dat de ketting op basis van deze coating tot wel drie keer duurzamer is. DLC is Diamond Like Coating die er voor zorgt dat de wrijving en de slijtage bij contactvlakken sterk gereduceerd worden.

Klager kocht de ketting en bij het op maat maken ervan constateerde hij dat de coating zich slechts op de zichtbare delen bevindt; op de relevante plekken voor wrijving en slijtage (contactvlakken van de bewegende onderdelen) bleek de ketting geen coating te hebben. Door zijn werk in de auto-industrie weet klager op welke functionele vlakken de onderhavige coating behoort te zitten.

Klager legt twee foto’s over van zijn onderzoek aan de ketting. Daarop is te zien dat alle contactvlakken zilver zijn en dus geen DLC coating hebben. DLC coating is namelijk zwart van kleur is, evenals de in de bestreden reclame getoonde elementen, aldus klager.
 
Ook volgens de beschrijving wordt de reducering van slijtage en de wrijving verkregen met behulp
van de DLC coating. Als deze echter niet op de plekken wordt aangebracht waar de slijtage optreedt, dan klopt de beschrijving niet. Om waar te maken wat in de reclame wordt gesteld, moet men elk onderdeeltje apart coaten en vervolgens de ketting monteren. Nu wordt de ketting gemonteerd en dan pas gecoat, hetgeen een veel goedkoper productieproces is, zo stelt klager.
Hij vindt de reclame misleidend.

 

Samenvatting van het verweer

 
Verweerder betreurt het dat klager zich misleid voelt door “onze informatie over DLC kettingen, welke op onze Taiwanese website, welke niet in ons beheer is, (KMCCHAIN.COM)”, te lezen is. Zij streeft er vanaf het begin naar om haar producten op een eerlijke en feitelijke wijze onder de aandacht te brengen bij haar klanten.
 
In het geval van de DLC kettingen communiceert verweerder de “USP’s” op haar Europese websites (KMCCHAIN.EU, KMCCHAIN.NL et cetera) en in haar advertenties al vele jaren op een veel meer feitelijke manier. Verwezen wordt naar drie bijlagen bij het verweer.
 
Tot verweerders spijt heeft haar moederbedrijf haar communicatie “hierover” niet aangepast, en verweerder realiseerde zich niet dat (uiteraard) ook mensen uit Europa op deze site belanden en
informatie zoeken. De DLC ketting is verweerders meest duurzame derailleur fietsketting, maar de
reden van de duurzaamheid wordt “hier” niet op de juiste manier uitgelegd. In elk geval voelt verweerder zich in dezen (terecht) aangesproken, en zij zal verdere actie ondernemen jegens haar collega’s in Taiwan, teneinde feitelijke onwaarheden over het onderhavige product niet meer te communiceren.
 

Het oordeel van de voorzitter 

De kern van de klacht is dat in de bestreden uiting, die klager zowel op de website https://www.kmcchain.com/en/series/dlc als op de website https://www.kmcchain.eu/DLC heeft gezien, een fietsketting wordt getoond waarvan alle, dus ook van buitenaf niet direct zichtbare elementen zijn voorzien zijn van een zwarte, zogenoemde DLC coating. Klager heeft na aankoop van dit product echter geconstateerd dat alleen de van buitenaf zichtbare onderdelen een DLC coating hebben. Volgens hem wordt de ketting gemonteerd en dan pas gecoat, in plaats van apart coaten van elk onderdeel en daarna monteren van de ketting.

Verweerder heeft niet weersproken dat hetgeen klager heeft gesteld juist is ofwel dat de weergave van het aangeprezen product in de reclame, meer in het bijzonder de coating, afwijkt van de werkelijke samenstelling van het product. In reactie op de klacht heeft verweerder, voor zover hier van belang, meegedeeld dat de reden van de duurzaamheid op -naar de Commissie begrijpt- de Taiwanese website niet op de juiste manier is uitgelegd.   

Gelet op het bovenstaande gaat de bestreden uiting, die klager volgens zijn onweersproken mededeling zowel op de website https://www.kmcchain.com/en/series/dlc als op de website https://www.kmcchain.eu/DLC heeft gezien, gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de samenstelling van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk als bedoeld in artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken