a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Status:

Dossiernr:

2016/00683

Datum:

26-09-2016

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in een reclamefolder op de website van adverteerder. Daarin is een  hogedrukreiniger van het type Kärcher K3 Home afgebeeld. Het product wordt als volgt aangeboden:
239,- 159,-.
Bij de productomschrijving staat:
“Kärcher hogedrukreiniger Type K3 Home
– Werkdruk max. 120 bar;
– wateropbrengst 380 liter/uur.
– regelbare spuitlans met 6 meter hogedrukslang;
– incl. verlengbare terrasreiniger.”

In de linkerbovenhoek van de advertentie staat: ‘Nu met GRATIS rioolslang’, met daarbij een afbeelding van de betreffende rioolslang.

   

De klacht

De klacht is tweeledig en wordt als volgt samengevat.

1.

Klager heeft op basis van de reclame-uiting bij Praxis een Kärcher K3 Home hogedrukreiniger gekocht met gratis rioolslang. Toen hij het apparaat thuis uitpakte, bleek het een gemodificeerde versie van het product te zijn. In de hele aanbieding is niet zichtbaar dat het een gemodificeerde Kärcher K3 Home en rioolslang betreft met aansluitingen en eindstukken van plastic, in plaats van ijzer. Klager vindt het een oneerlijke handelspraktijk dat op de foto in de advertentie een ander product is afgebeeld dan aan hem is geleverd.

2.

Een Kärcher K3 Home (zonder rioolslang) kost bij Praxis buiten de actie om €209, en niet €239. Zou de rioolslang gratis zijn, zoals in de advertentie staat, dan zou de aanbiedingsprijs dus €239 – €209= €30 lager moeten zijn. Klager vindt het misleidend dat het kortingsbedrag groter wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid is.   

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Praxis betreurt het dat de gebruikte afbeelding afwijkt van de geleverde rioolslang in de set. Per abuis is niet de goede afbeelding gebruikt in de advertentie.

Praxis stelt verder dat de Kärcher K3 Home (zonder rioolslang) normaal €209 kost. De rioolslang is bij Praxis te koop voor €79,99. Doordat er kostprijs verlagende modificaties zijn gemaakt ten opzichte van de losse modellen K3 Home en de rioolslang, kan Praxis de set voor €239 aanbieden. De leverancier van de set heeft Praxis bevestigd dat de modificaties bij normaal consumentengebruik geen merkbare invloed hebben op de duurzaamheid van de producten. Het is niet aannemelijk dat een gemiddelde consument op basis van de afbeelding tot aankoop van de set is overgegaan, terwijl hij dat niet zou hebben gedaan, als hij had gezien dat de aansluitstukken op de rioolslang van plastic waren. Een gemiddelde consument zal zijn keuze voor het aankopen van de set niet laten afhangen van de materiaalkeuze voor dergelijke specifieke kleine onderdelen, maar van de functies van de set en bijvoorbeeld het soort en aantal accessoires dat erbij geleverd wordt. De geleverde set heeft ten opzichte van de losse K3 Home dezelfde functionaliteit en specificaties en is even duurzaam. Er is geen sprake van misleidende reclame.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie begrijpt de klacht als volgt. Klager maakt bezwaar tegen de reclame-uiting omdat de afbeelding die Praxis hierin gebruikt, afwijkt van het geleverde product.

Daarnaast maakt klager bezwaar tegen de manier waarop het prijsvoordeel wordt weergegeven. De Commissie beoordeelt beide bezwaren.

1.de afbeelding

De rioolslang op de afbeelding heeft een ijzeren sluitstuk. Praxis erkent dat de afbeelding in de reclame-uiting afwijkt van het geleverde product.

Voor wat betreft de Kärcher K3 Home weerspreekt Praxis niet dat de afbeelding in de folder niet overeenstemt met het aan klager geleverde product.

De Commissie is van oordeel dat in de reclame-uiting onjuiste informatie is verstrekt over de uitvoering van het product, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Bovendien stelt de Commissie in haar zogenaamde ‘Algemene Aanbevelingen’ onder i dat indien een product wordt aangeboden en die aanbieding vergezeld gaat van een afbeelding (die dat product moet voorstellen), deze illustratie volstrekt hetzelfde product weergeeft als hetgeen in de aanbieding of omschrijving wordt geadverteerd. Het gebruik van afbeeldingen van producten die niet of niet geheel overeenstemmen met de specifieke kenmerken van die betreffende producten, is ontoelaatbaar. Een beroep op het niet voorhanden zijn van een juiste illustratie of, zoals in het onderhavige geval, een misverstand, acht de Commissie niet aanvaardbaar.  

Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2. prijsvoordeel

In de uiting staat ‘met GRATIS rioolslang’. Wanneer de rioolslang daadwerkelijk gratis is, betekent dit het volgende. De Kärcher K3 Home kost (bij Praxis) buiten de aanbieding €209. Dit is door adverteerder bevestigd. Nu in de uiting ‘239,- 159,-‘ staat, impliceert dit een prijsvoordeel van €80. Echter, wanneer de reguliere prijs van de hogedrukreiniger (€209) wordt afgezet tegen de aanbieding van €159, is het prijsvoordeel kleiner, namelijk €50.

Praxis stelt dat de set (hogedrukreiniger én rioolslang) tegen een reguliere verkoopprijs van €239 wordt verkocht. De ‘losse’ hogedrukreiniger kost normaal €209. Kennelijk wordt in de uiting de setprijs gehanteerd: ‘239,- 159,-’. In dat geval is geen sprake van een ‘gratis’ rioolslang, maar van een gereduceerde prijs van de set, waarin de rioolslang  is verdisconteerd.

Voor de gemiddelde consument is het niet duidelijk hoe het prijsvoordeel is berekend. In zoverre acht de Commissie de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk en in strijd met artikel 8.2 sub d van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Nu de gemiddelde consument er gelet op bovenstaande bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting ook op dit punt misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken