a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Elektronische apparaten

Dossiernr:

2021/00573

Datum:

10-01-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Elektronische apparaten

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.loca.nl, voor zover daarop staat: “De eerste premium gps-tracker zónder abonnement. 3 jaar batterijduur.”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat bij navraag bleek dat de batterij niet oplaadbaar en evenmin vervangbaar is, en het met “3 jaar” dus feitelijk om de totale levensduur van het apparaat gaat. Klager vindt het daarnaast “überhaupt onacceptabel” dat er een apparaat gemaakt wordt dat je weg kunt gooien als de batterij leeg is.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder is van mening dat zij geen onjuiste indruk geeft over de verwachting die consumenten mogen hebben van de gps-tracker. Op de website wordt duidelijk vermeld dat de gps-tracker maximaal drie jaar lang meegaat en de levensduur van de batterij afhankelijk is van de ingestelde frequentie en externe factoren, zoals weersinvloeden en signaalkwaliteit. In de FAQ (meest gestelde vragen) op www.loca.nl en in de productteksten op de verschillende e-commerce platformen staat ook dat de gps-tracker bestemd is voor eenmalig gebruik en dat de batterij niet oplaadbaar is. Adverteerder heeft bij haar verweer een zogenoemd datasheet (met productinformatie) van de gps-tracker gevoegd. Volgens adverteerder is bewust gekozen voor de term ‘batterij’, en niet voor de term ‘oplaadbaar’ waarmee de indruk gewekt zou kunnen worden dat de batterij opgeladen kan worden. In alle uitingen wordt duidelijk vermeld dat de batterij niet vervangbaar is en dat het product voor 95% recyclebaar is, wanneer de batterij leeg is. Volgens adverteerder is de werking van een product niet in één zin te vatten. De aanvullende teksten in de communicatie geven een helder en realistisch beeld wat consumenten mogen verwachten van de gps-tracker.

 

Het oordeel van de voorzitter

In de uiting staat: “3 jaar batterijduur.” Vast is komen te staan dat de batterij niet vervangbaar of oplaadbaar is en dat de gps-tracker daardoor na drie jaar niet meer bruikbaar is. De gemiddelde consument zal dit niet zonder meer verwachten; het ligt voor de hand dat men de mededeling “3 jaar batterijduur” zo zal begrijpen dat men de gps-tracker langer dan drie jaar kan blijven gebruiken als men de batterij vervangt.

Het verweer dat “in alle uitingen” duidelijk wordt vermeld dat de batterij niet vervangbaar is en dat de tracker voor 95% recyclebaar is wanneer de batterij leeg is, slaagt niet. In de door klager overgelegde uiting ontbreekt deze informatie. Daarnaast valt uit de algemene verwijzing naar de FAQ en de productinformatie, zonder nadere specificering, niet af te leiden op welke tekst(passages) adverteerder doelt. Weliswaar staat in de productinformatie op pagina 6 (onder het kopje “duurzaamheid”) “Loca is voor 95% recyclebaar als e-waste”, maar ook daaruit volgt niet zonder meer dat het volledige product na drie jaar niet meer bruikbaar is.   

Gelet op het voorgaande is de voorzitter van oordeel dat in de reclame-uiting onduidelijke informatie is verstrekt over de van het gebruik te verwachten resultaten van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

De voorzitter acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken